"In diesem Bereich" translation into Polish

DE

"In diesem Bereich" in Polish

See the example sentences for the use of "In diesem Bereich" in context.

Similar translations for "In diesem Bereich" in Polish

in preposition
Polish
dies adjective
Polish
Bereich noun

Context sentences for "In diesem Bereich" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanIn diesem Bereich finden Sie häufig genutzte Ordner, Einstellungen und Funktionen.
Ten obszar daje dostęp do często używanych folderów, ustawień i funkcji.
GermanUnd in diesem Bereich fingen wir an, Akazien zu pflanzen die sie vorher gesehen haben.
I na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
GermanEin Scan gibt Ihrem Arzt Aufschluss über etwaige Veränderungen in diesem Bereich des Gehirns.
Skan zawierać będzie informacje dotyczące wszelkich zmian w tym obszarze mózgu.
GermanUnd es gibt ganze Ketten von Neuronen in diesem Bereich, die miteinander sprechen.
"ja" zdystansowane od innych, badające świat i innych ludzi.
GermanFarbschwankungen in diesem Bereich beeinträchtigen die Wirksamkeit nicht.
Zmiana barwy w podanym zakresie nie ma wpływu na działanie leku.
GermanIn diesem Bereich bieten sich den in Ungarn lebenden Jugendlichen wachsende Möglichkeiten.
To rozwijający się obszar, oferujący młodym ludziom mieszkającym na Węgrzech wiele możliwości.
GermanIm Namen des EZB-Rats habe ich in diesem Bereich immer wieder einen Quantensprung eingefordert.
W imieniu Rady Prezesów nieustannie apelowałem o dokonanie głębokiego przełomu w tej dziedzinie.
GermanOptionen anzeigenIn diesem Bereich können Sie die Art und Weise ändern, in der die Ergebnisse angezeigt werden.
Opcje wyświetlaniaW tej sekcji możesz zmienić sposób wyświetlania wyników.
GermanUnd sie sagen: "Ich möchte auch in diesem Bereich arbeiten, aber was wird das für meine Karriere bedeuten?
Słyszę: "Chcę się tym zająć, ale jak sie to odbije na mojej karierze?
GermanIn diesem Bereich werden die häufig genutzten Programme angezeigt.
W tym obszarze wyświetlane są często używane programy.
GermanWerfen Sie einen Blick auf die Rechtsvorschriften in diesem Bereich in:
Sprawdź również przepisy w tej dziedzinie w:
GermanFür Elemente wie Fotos und PDF-Dateien wird in diesem Bereich eine Vorschau angezeigt, wenn Sie darauf klicken.
Kliknięcie elementów takich jak zdjęcie czy plik PDF spowoduje wyświetlenie ich w tym obszarze.
GermanWerfen Sie einen Blick auf die Rechtsvorschriften in diesem Bereich in:
Ten wynikający z systemu REACH obowiązek obejmuje wszystkie firmy produkujące lub wykorzystujące substancje chemiczne.
GermanAuch in diesem Bereich sind einige Fortschritte erzielt worden.
Także w tej dziedzinie nastąpiły pewne postępy.
GermanIn diesem Bereich erstellen Sie das Dokument, nehmen Textänderungen vor und wenden die gewünschte Formatierung an.
W tym obszarze można wpisywać tekst dokumentu, wprowadzać zmiany w tekście i stosować formatowanie.
GermanMit dem Vertrag wird also anerkannt, dass die EU in diesem Bereich auf der Weltbühne eine führende Rolle spielen muss.
W ten sposób traktat wyraźnie podkreśla główną rolę UE w tym zakresie na arenie międzynarodowej.
GermanDies wird bei Beschlüssen über die Fortsetzung der Finanzhilfe der Union in diesem Bereich nach 2006 berücksichtigt.
Decyzje w sprawie kontynuacji pomocy Unii w tej dziedzinie po 2006 roku uwzględnią te okoliczności.
GermanDie Sozialpolitik ist schon im EWG-Vertrag geregelt, die Akte führt jedoch in diesem Bereich zwei neue Artikel ein.
Polityka społeczna regulowana jest w traktacie EWG, ale Akt wprowadza dwa nowe artykuły w tej dziedzinie.
GermanAber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
GermanIch wollte schon immer in diesem Bereich arbeiten und…
Zawsze chciałem pracować w tej branży i...

Other dictionary words

German
  • In diesem Bereich

Do you want to translate into other languages? Have a look at our German-English dictionary.