"innen und aussen" translation into Polish

DE

"innen und aussen" in Polish

See the example sentences for the use of "innen und aussen" in context.

Similar translations for "innen und aussen" in Polish

innen adverb
Polish
und conjunction
Außen- adjective
außen adverb
Polish

Context sentences for "innen und aussen" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanDie kindersichere Verschlusskappe hat innen und außen eine Polypropylen-Fassung.
Korek z blokadą uniemożliwiającą jego otwarcie przez dziecko, jest wykonany z polipropylenu.
GermanWischen Sie das Mundstück und das Mundrohr innen und außen mit einem trockenen Tuch,
Oczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką lub
GermanOder können wir einfach Skulpturen schaffen, die sowohl von innen und außen sehr inspirierend erscheinen?
Czy możemy stworzyć proste rzeźby, które są inspirujące zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz?
GermanDiese Bereiche werden vielmehr als Klimapuffer und Übergangsbereich zwischen Innen und Außen fungieren.
Pomieszczenia te będą stanowić strefę izolacyjną i przejściową między przestrzenią zewnętrzną a wnętrzem.
GermanVergewissern Sie sich, dass das Mundstück innen und außen sauber und dass es frei von Partikeln ist.
Sprawdzić ustnik na zewnątrz i wewnątrz, aby upewnić się, że jest czysty i że nie znajdują się w nim żadne ciała obce.
GermanWenn Sie glauben, dass Sie innen und aussen eine wunderbare Person sind, dann gibt es nichts, was Sie nicht tragen können.
Innymi słowy, jeśli wierzysz, że jesteś piękna w środku i na zewnątrz, najgorszy wygląd ci tego nie odbierze.
GermanInfusionsflasche (Typ-II-Glas) mit einem Stopfen (Chlorobutylelastomer) und einer Bördelkappe aus Reinaluminium, innen und außen lackiert, mit 65 ml Injektionslösung.
Jedna butelka do infuzji (szkło typu II) z korkiem (elastomer chlorobutylowy) i wieczkiem z kołnierzem z dwustronnie emaliowanego czystego aluminium zawierająca 65 ml roztworu do wstrzykiwań.
GermanDurchstechflasche (Typ-I-Glas) mit einem Stopfen (Chlorobutylelastomer) und einer Bördelkappe aus Reinaluminium, innen und außen lackiert, mit 7,5 ml, 15 ml oder 30 ml Injektionslösung.
Jedna fiolka (szkło typu I) z korkiem (elastomer chlorobutylowy) i wieczkiem z kołnierzem z dwustronnie emaliowanego czystego aluminium zawierająca 7, 5 ml, 15 ml lub 30 ml roztworu do wstrzykiwań.

Other dictionary words

German
  • innen und aussen

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.