"innerhalb eines Jahres" translation into Polish

DE

"innerhalb eines Jahres" in Polish

See the example sentences for the use of "innerhalb eines Jahres" in context.

Similar translations for "innerhalb eines Jahres" in Polish

innerhalb adverb
eine numeral
ein pronoun
Polish
ein numeral
Jahres- adjective
Jahr noun
Polish

Context sentences for "innerhalb eines Jahres" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanDas Projekt wuchs innerhalb eines Jahres schnell von 5 hin zu 50 Webern.
Liczba osób uczestniczących w projekcie wzrosła z 5 do 50 w ciągu około roku.
GermanAber weniger in einem Jahrhundert als Sie heute erwarten würden, innerhalb eines Jahres zu sehen.
Mniej w ciągu wieku......niż można by się spodziewać dziś w ciągu roku.
GermanInnerhalb eines Jahres war Rainforest Crunch in den Regalen.
" W ciągu następnego roku, Chrupiący Las Deszczowy był na półkach sklepów.
GermanInnerhalb eines Jahres führt man eine Erhebung durch und beginnt dann mit dem gewerblichen Fischfang.
Dno ulega zmianom, jak w tym przypadku, z dna twardego lub miękkiego koralowego w dno muliste.
GermanDas sind Tiere die praktisch vom Äquator zu den Polen schwimmen und innerhalb eines Jahres ganze Ozeane durchqueren können.
Przepływają odległość między równikiem a biegunami, w ciągu roku potrafią przemierzyć cały ocean.
GermanNach Öffnen des Aluminiumbeutels alle Kapseln innerhalb eines Jahres und vor Ablauf des Verfalldatums aufbrauchen.
Po otwarciu opakowania z folii aluminiowej wszystkie kapsułki należy zużyć w ciągu 1 roku i przed upływem terminu ważności.
GermanMM/JJJJ Nach Öffnen des Aluminiumbeutels alle Kapseln innerhalb eines Jahres und vor Ablauf des Verfalldatums aufbrauchen.
Po otwarciu opakowania z folii aluminiowej wszystkie kapsułki należy zużyć w ciągu 1 roku i przed upływem terminu ważności.
German(Gelächter) Ich sagte: "Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Ich baue Ihnen einen Arm, der unter 4 kg wiegt und alle notwendigen Funktionen hat, innerhalb eines Jahres.
(Śmiech) Mówię: "Skonstruuowanie ręki ważącej mniej niż 4 kg. ~~~ zajmie rok.
German7, 36) von wiederkehrender AOM (definiert als 5 Episoden innerhalb von 6 Monaten oder 6 Episoden innerhalb eines Jahres).
7, 36) liczby przypadków nawracającego OZUŚ (zdefiniowanym jako 5 epizodów w ciągu 6 miesięcy lub 6 epizodów w ciągu jednego roku.
GermanInnerhalb eines Monats war er schmerzfrei, und innerhalb eines Jahres erklomm er mehr als 100 Stockwerke pro Tag auf einem Trainingsgerät.
Ogólnie, jeśli spojrzycie na tętnice u pacjentów stan się pogarsza i pogarsza, z roku do pięciu lat w grupie kontrolnej.
German(Gelächter) Ich sagte: "Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Ich baue Ihnen einen Arm, der unter 4 kg wiegt und alle notwendigen Funktionen hat, innerhalb eines Jahres.
" (Śmiech) Mówię: "Skonstruuowanie ręki ważącej mniej niż 4 kg.
GermanIn kontrollierten Studien versus Vergleichsmedikation betrug die mittlere Gewichtszunahme innerhalb eines Jahres unter Pioglitazon als Monotherapie 2-3 kg.
W kontrolowanych badaniach porównawczych średnie zwiększenie masy ciała u pacjentów stosujących pioglitazon w monoterapii po roku wynosiło 2- 3 kg.
German3, 15) von wiederkehrender AOM (definiert als 3 Episoden innerhalb von 6 Monaten oder 4 Episoden innerhalb eines Jahres) oder eine 23 %ige Reduktion (95 % CI:
3, 15) liczby przypadków nawracającego OZUŚ (zdefiniowanym jako 3 epizody w ciągu 6 miesięcy lub 4 epizody w ciągu jednego roku) lub 23 % (95 % CI:
GermanIn kontrollierten Studien versus Vergleichsmedikation betrug die mittlere Gewichtszunahme innerhalb eines Jahres unter Monotherapie mit Pioglitazon 2-3 kg.
W badaniach klinicznych z kontrolą aktywną średnie zwiększenie masy ciała u pacjentów stosujących pioglitazon w monoterapii przez ponad rok wynosiło 2- 3 kg.
GermanUnd bei Google, wie viele von Ihnen wissen, wird ungefähr die Hälfte aller neuen Produkte innerhalb eines Jahres während dieser 20 Prozent Zeit geboren.
I w Google, jak wielu z Was wie, około połowa nowych produktów każdego roku narodziła się podczas tych 20 procent czasu takie rzeczy jak Gmail, Orkut, Google News.
GermanIn Kombinationsstudien führte die Gabe von Pioglitazon zusätzlich zu Metformin zu einer mittleren Gewichtszunahme von 1,5 kg innerhalb eines Jahres.
W badaniach schematów leczenia skojarzonego dołączenie pioglitazonu u osoby stosującej wcześniej metforminę powodowało zwiększenie masy ciała średnio o 1, 5 kg w ciągu roku.
GermanDer Hauptindikator für die Wirksamkeit war die Veränderung der „ Knochenmineraldichte“ (der Knochenmenge) in der Wirbelsäule innerhalb eines Jahres nach Beginn der Studie.
Główną miarą skuteczności była zmiana „ gęstości mineralnej kości ” (ilości kości) w kościach kręgosłupa pomiędzy rozpoczęciem badania i oceną po jednym roku.
GermanInnerhalb eines Jahres nach Abschluss der Grundimmunisierung wurde eine Wirksamkeit der Impfstoffe in der Säuglings/Kleinkind-Kohorte von 93 % (95 % Konfidenzintervalle 67-99 %) geschätzt.
Skuteczność szczepienia w populacji dzieci w ciągu roku od ukończenia szczepienia pierwotnego oceniono na 93 % (95 % przedział ufności 67- 99 %).
Germanbis zur Hochzeitsnacht versprachen fallen kurzfristigen Leidenschaften zum Opfer Vielen Dank, George Bush -- 60 Prozent, gaben der sexuellen Versuchung innerhalb eines Jahres nach.
Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.

Other dictionary words

German
  • innerhalb eines Jahres

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.