"innerhalb von" translation into Polish

DE

"innerhalb von" in Polish

See the example sentences for the use of "innerhalb von" in context.

Similar translations for "innerhalb von" in Polish

innerhalb adverb
von preposition
Polish

Context sentences for "innerhalb von" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanDiese Anzeichen verschwinden jedoch innerhalb von 24 Stunden nach der Applikation.
Jednakże, wspomniane objawy ustępują w przeciągu 24 godz. po zastosowaniu produktu
GermanInnerhalb von 24 Stunden sollten Sie eine Besserung Ihrer Symptome (pfeifender Atem,
Poprawa objawów (świsty, uczucie ucisku w klatce piersiowej i kaszel) powinna być
GermanDesloratadin ist innerhalb von 30 Minuten nach Anwendung im Plasma nachweisbar.
Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
GermanSie müssen Windows innerhalb von 30 Tagen nach der Installation aktivieren.
System Windows należy aktywować w ciągu 30 dni od momentu jego zainstalowania.
GermanDesloratadin ist innerhalb von 30 Minuten nach Verabreichung im Plasma nachweisbar.
Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
GermanZumeist tritt dies innerhalb von 4 Stunden nach der Einnahme von VIAGRA auf.
Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku VIAGRA.
GermanDas Präparat sollte innerhalb von 6 Monaten nach Anbruch aufgebraucht werden.
Lek powinien być używany przez okres 6 miesięcy od chwili otwarcia butelki.
GermanNach oraler Gabe war eine Bronchodilatation innerhalb von 2 Stunden nachweisbar.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego.
GermanNach Verdünnung sollte das Arzneimittel sofort innerhalb von 24 Stunden verwendet werden.
Produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie po rozcieńczeniu, w ciągu 24 godzin.
GermanBestätigung durch eine weitere Leberuntersuchung innerhalb von zwei Wochen.
Wynik potwierdzić, wykonując kolejne badanie czynnościowe wątroby w ciągu 2 tygodni.
GermanDer Patient erholte sich innerhalb von 48 Stunden nach einer symptomatischen Behandlung.
Objawy ustąpiły u pacjenta w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leczenia objawowego.
GermanUnd die Zunahme von Biomasse innerhalb der Reservate ist so was wie der Zinseszins.
Jeśli rozpatrujemy wzrost biomasy w wewnątrz rezerwatów, to jest to jak zysk składany.
GermanNach oraler Gabe war eine Bronchodilatation innerhalb von 2 Stunden nachweisbar.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym.
GermanEin Fließgleichgewicht (steady state) wird innerhalb von 3 Tagen erreicht.
Powtórne podawanie preparatu powodowało umiarkowany wzrost obu substancji w osoczu.
GermanEine Besserung der Symptome wird normalerweise innerhalb von 3 -4 Tagen beobachtet.
Spodziewany efekt kliniczny leczenia jest zwykle widoczny po 3 – 4 dniach.
GermanMedikiertes Futter, das nicht innerhalb von 24 Stunden verzehrt wird, ist zu ersetzen.
Niewykorzystaną paszę z domieszką proszku doustnego należy wymienić po 24 godzinach.
GermanEine Besserung der Symptome wird normalerweise innerhalb von 7 Tagen beobachtet.
Spodziewany efekt kliniczny leczenia jest zwykle widoczny po 7 dniach.
GermanMaximale Plasma- konzentrationen werden innerhalb von 1,5 bis 2,0 Stunden erreicht.
Pokarm spowalnia tempo wchłaniania lansoprazolu i zmniejsza dostępność biologiczną o ok.
GermanInnerhalb von 24 Stunden sollten nicht mehr als drei 60 mg Kapseln eingenommen werden.
W ciągu doby nie należy przyjmować więcej niż trzy kapsułki po 60 mg każda.
GermanBeneFIX unverzüglich oder innerhalb von 3 Stunden nach Auflösen verabreichen.
Lek BeneFIX należy podawać natychmiast lub przed upływem trzech godzin od przygotowania.

Other dictionary words

German
  • innerhalb von

More translations in the Indonesian-English dictionary.