"ISO" translation into Polish

DE

"ISO" in Polish

See the example sentences for the use of "ISO" in context.

Context sentences for "ISO" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanLaden Sie die ISO-Image-Datei herunter und brennen Sie sie auf einen DVD-Rohling.
Pobierz obraz ISO i za pomocą wypalarki zgraj go na czystą płytę DVD.
GermanMeistens werden ISO-Dateien von einer Website heruntergeladen.
Najczęściej stosowanym sposobem uzyskania pliku ISO jest pobranie go z witryny sieci Web.
GermanDie Studie folgte dem internationalen Standard ISO 14040 ff.
Badanie przeprowadzono zgodnie z międzynarodową normą ISO 14040 nn.
GermanEin ISO-Image muss in ein auf einer DVD oder einem USB-Speicherstick gespeichertes Installationsmedium konvertiert werden.
Obraz ISO należy przekonwertować na plik instalacyjny zapisany na dysku DVD lub flash USB.
GermanSie können beispielsweise eine ISO-Datei herunterladen und diese zum Aktualisieren der Software auf dem Computer verwenden.
Można na przykład pobrać plik ISO i użyć go do zaktualizowania oprogramowania na komputerze.
GermanBei einem ISO-Abbild handelt es sich um eine Datei mit sämtlichen Informationen, die zum Duplizieren des Inhalts eines Datenträgers erforderlich sind.
Obraz ISO jest plikiem zawierającym wszystkie informacje potrzebne do zduplikowania zawartości dysku.
GermanDa keine spezifischen Vorgaben für Banknoten existieren, wurden bei diesen Tests die ISO-10993-3-Standards zugrunde gelegt.
Wobec braku szczegółowych uregulowań mających zastosowanie do banknotów testy przeprowadzono zgodnie z normą ISO 10993 – część 3.
GermanHierbei handelt es sich zum einen um ein Umweltmanagementsystem für die gesamte Banknotenlieferkette auf Grundlage des ISO-14001-Standards.
Pierwszym z nich jest system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001, obejmujący cały łańcuch dostaw.
German ISO MPEG-4, Versionen 1.0 und 1.1
GermanEine ISO-Datei (wird auch als Datenträgerabbild bezeichnet) ist eine einzelne Datei, bei der es sich um eine Kopie einer gesamten Daten-CD oder -DVD handelt.
Plik ISO, nazywany również obrazem dysku, to pojedynczy plik zawierający kopię całego dysku CD lub DVD z danymi.
GermanUnter Windows 7 lässt sich eine ISO-Datei am einfachsten mit dem Windows-Brenner für Datenträgerabbilder in eine DVD konvertieren.
Najłatwiejszym sposobem na przekonwertowanie pliku ISO na nośnik DVD w systemie Windows 7 jest skorzystanie z narzędzia nagrywania obrazu dysku systemu Windows.
GermanWenn Sie eine CD oder DVD von einer ISO-Datei brennen, weist der neue Datenträger die gleichen Ordner, Dateien und Eigenschaften auf wie der Originaldatenträger.
W przypadku nagrywania dysku CD lub DVD na podstawie pliku ISO nowy dysk ma takie same foldery, pliki i właściwości, jak oryginalny dysk.
GermanUnter Windows ist das Erstellen eines Datenträgers auf Basis eines ISO-Abbilds nicht möglich, es gibt jedoch Software zum Brennen von Datenträgern, die über diese Funktion verfügt.
System Windows nie umożliwia tworzenia dysków z obrazów ISO, ale istnieją programy do nagrywania dysków, które na to pozwalają.
GermanSie können eine Datenträgerabbilddatei, die oft die Dateinamenerweiterung ISO oder IMG hat, mithilfe des Windows-Brenners für Datenträgerabbilder auf eine beschreibbare CD oder DVD brennen.
Plik obrazu dysku, który ma często rozszerzenie nazwy pliku ISO lub IMG, można nagrać na zapisywalnym dysku CD lub DVD przy użyciu Narzędzia nagrywania obrazu dysku systemu Windows.

Other dictionary words

German
  • ISO

Translations into more languages in the bab.la Esperanto-English dictionary.