"Rifabutin" translation into Polish

DE

"Rifabutin" in Polish

See the example sentences for the use of "Rifabutin" in context.

Context sentences for "Rifabutin" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanRifabutin, das zur Behandlung von Infektionen bei Patienten mit HIV und anderen
ryfabutyny stosowanej w leczeniu zakażeń u osób zakażonych HIV i innych chorób,
GermanSiehe auch unten den Einfluss von Posaconazol auf den Rifabutin-Plasmaspiegel.
Patrz również poniżej odnośnie wpływu pozakonazolu na stężenie ryfabutyny w osoczu.
GermanRifabutin, Clarithromycin, Dapson und Erythromycin), Mittel gegen Pilze (z.
(zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się.
GermanDer Interaktionsmechanismus von Rifabutin und Atazanavir beruht auf der Hemmung von CYP3A4.
Interakcja pomiędzy ryfabutyną i atazanawirem polega na zahamowaniu CYP3A4.
Germanwenn Sie bereits mit Rifabutin (gegen Tuberkulose) behandelt werden.
Vfend należy do grupy leków zwanych triazolowymi lekami przeciwgrzybiczymi.
GermanRifabutin wird als schwächerer Induktor als Rifampicin angesehen.
Uważa się, że ryfabutyna ma proteazy słabsze działanie indukujące niż ryfampicyna.
GermanRifabutin und VIRAMUNE können ohne Dosisanpassung gleichzeitig angewendet werden.
Ryfabutynę i VIRAMUNE można stosować bez korekty dawkowania.
GermanRifabutin wird als schwächerer Induktor als Rifampicin angesehen.
Uważa się, że ryfabutyna ma słabsze działanie indukujące niż ryfampicyna.
GermanRifabutin AUC: ↑ 173 % Rifabutin Cmin: ↑ 244 % (Im Vergleich zu Rifabutin 300 mg QD allein)
Indynawir Cmin: ↓ 39 % (W porównaniu ze stosowaniem indynawiru w monoterapii 800 mg 3 x d.)
GermanRifabutin AUC*: ↑ 54 % Rifabutin Cmin*: ↑ 99 % (*Im Vergleich zu Rifabutin 300 mg QD allein.
(* W porównaniu ze stosowaniem ryfabutyny w monoterapii 300 mg 1 x d.
GermanPosaconazol erhöhte die Cmax und die AUC von Rifabutin um 31 % bzw.
Pozakonazol zwiększa Cmax i AUC ryfabutyny odpowiednio o 31 % i 72 %.
GermanBei gemeinsamer Anwendung mit Efavirenz sollte die tägliche Dosis Rifabutin um 50 % erhöht werden.
Średnia procentowa zmiana AUC, Cmax, Cmin z przedziałem ufności, jeśli dostępnya (mechanizm)
GermanIn Kombination mit Atripla sollte die tägliche Dosis von Rifabutin um 50 % erhöht werden.
W przypadku jednoczesnego stosowania z produktem Atripla należy zwiększyć dobową dawkę ryfabutyny o 50 %.
GermanBei gleichzeitiger Anwendung von Ritonavir kann eine stärkere Erhöhung der Rifabutin-Spiegel auftreten.
Podczas jednoczesnego podawania rytonawiru może wystąpić znaczny wzrost stężenia ryfabutyny.
GermanRifabutin oder Rifampicin, verwendet zur Behandlung von Tuberkulose
ryfabutyna lub ryfampicyna, stosowane w leczeniu gruźlicy
GermanEs wird eine Reduzierung der üblichen Rifabutin-Dosis von 300 mg/Tag um mindestens 75 % empfohlen (d.h.
Zaleca się zmniejszenie dawki ryfabutyny o co najmniej 75 % zwykłej dawki 300 mg na dobę (tj.
GermanRifabutin, Clarithromycin, Dapson und Erythromycin), Mittel gegen Pilze (z.
Objawami martwicy kości są sztywność stawów, ból
GermanWird Rifabutin zwei- oder dreimal wöchentlich in Kombination mit Atripla angewendet, ist eine
Jeżeli ryfabutyna podawana jest 2 lub 3 razy w tygodniu jednocześnie z produktem Atripla, należy rozważyć
GermanDurch Voriconazol (400 mg zweimal täglich) erhöhten sich Cmax und AUC von Rifabutin um 195 % bzw.
Worykonazol w dawce 400 mg dwa razy na dobę zwiększał Cmax i AUCτ ryfabutyny odpowiednio o 195 % i 331 %.
GermanRifabutin/Emtricitabin Rifabutin / Tenofovirdisoproxilfumarat
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Other dictionary words

German
  • Rifabutin

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.