"Rifampicin" translation into Polish

DE

"Rifampicin" in Polish

See the example sentences for the use of "Rifampicin" in context.

Context sentences for "Rifampicin" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanEine gemeinsame Anwendung von Nifedipin und Rifampicin ist daher kontraindiziert.
Z tego względu jednoczesne stosowanie nifedypiny i ryfampicyny jest przeciwwskazane.
GermanRifampicin/Efavirenz (600 mg einmal täglich/600 mg einmal täglich) Antimykotika
Ryfampicyna/ Efawirenz (600 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę) Leki przeciwgrzybicze
GermanAntibiotika (einschließlich Rifampicin) oder Arzneimittel gegen Pilze (einschließlich
antybiotyków (w tym ryfampicyny) lub leków przeciwgrzybiczych (w tym ketokonazolu)
Germanwenn Sie zurzeit Rifampicin (ein Arzneimittel zur Tuberkulose-Behandlung) einnehmen;
jeśli pacjent przyjmuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum
GermanPhenytoin Carbamazepin Phenobarbital Primidon Rifampicin Lopinavir/Ritonavir
fenytoiną karbamazepiną fenobarbitalem prymidonem ryfampicyną lopinawirem/ rytonawirem
GermanPhenytoin Carbamazepin Phenobarbital Primidon Rifampicin Lopinavir/Ritonavir
karbamazepiny fenobarbitalu prymidonu ryfampicyny lopinawiru/ rytonawiru
Germanwenn Sie das Arzneimittel Rifampicin verwenden (ein Arzneimittel zur Behandlung bestimmter
Jeżeli u pacjenta wystąpił zawał mięśnia sercowego w okresie krótszym niż 1 miesiąc.
GermanRifampicin, weil es nicht zusammen mit geboosterten Protease-Inhibitoren angewendet werden
ryfampicyna, ponieważ jest przeciwwskazana do jednoczesnego stosowania ze wzmocnionymi
Germanwenn Sie das Arzneimittel Rifampicin verwenden (ein Arzneimittel zur Behandlung bestimmter
Jeżeli u pacjenta przed upływem miesiąca wystąpił zawał mięśnia sercowego.
GermanDie gleichzeitige Gabe von CELSENTRI mit Rifampicin und Efavirenz wird nicht empfohlen.
Jednoczesne podawanie preparatu CELESENTRI i ryfampicyny z efawirenzem nie jest zalecane.
GermanRifampicin ist kontraindiziert in Kombination mit geboosterten PIs.
Ryfampicyna jest przeciwwskazana w połączeniu ze wzmacnianymi inhibitorami proteazy.
GermanDie gemeinsame Anwendung von Kaletra mit Rifampicin wird nicht empfohlen.
Nie zaleca się podawania produktu Kaletra w skojarzeniu z ryfampicyną.
GermanRifabutin wird als schwächerer Induktor als Rifampicin angesehen.
Uważa się, że ryfabutyna ma proteazy słabsze działanie indukujące niż ryfampicyna.
GermanRifampicin (Arzneimittel zur Behandlung einiger Infektionen wie z.
ryfampicyna (leki przyjmowane w niektórych chorobach zakaźnych, takich jak gruźlica)
GermanDie Anwendung von Kaletra zusammen mit Rifampicin wird nicht empfohlen.
Nie zaleca się podawania produktu Kaletra w skojarzeniu z ryfampicyną.
GermanRifampicin/Efavirenz (600 mg einmal täglich/600 mg einmal täglich)
Ryfampicyna/ Efawirenz (600 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę) Leki przeciwgrzybicze
GermanRifampicin Rifampicin ist ein starker Induktor des CYP3A4 Systems.
Ryfampicyna Rifampicyna silnie pobudza działanie układu cytochromu CYP3A4.
GermanRifabutin wird als schwächerer Induktor als Rifampicin angesehen.
Uważa się, że ryfabutyna ma słabsze działanie indukujące niż ryfampicyna.
GermanEine Erhöhung der Pioglitazondosierung bei gleichzeitiger Gabe mit Rifampicin kann erforderlich sein.
pioglitazonu i ryfampicyny, konieczne może być zwiększenie dawki pioglitazonu.
GermanEs ist zu erwarten, dass Rifampicin und Rifapentin die Plasmakonzentrationen von Etravirin verringern.
Oczekuje się, że ryfampicyna i ryfapentyna zmniejszą steżenie etrawiryny w osoczu.

Other dictionary words

German
  • Rifampicin

In the English-Indonesian dictionary you will find more translations.