"verifizieren" translation into Polish

DE

"verifizieren" in Polish

DE verifizieren
volume_up
{transitive verb}

verifizieren
Unser System kann Ihre PIN nicht verifizieren.
System nie może zweryfikować kodu PIN użytkownika.
Wir konnte es nicht verifizieren, weil wir nicht wussten, wer es geschrieben hatte und wusste, worum es ging.
Nie mogliśmy go zweryfikować, bo nie wiedzieliśmy, kto go napisał i kto wiedział, o czym był.
Wenn Sie Ihr Konto nicht mit Ihrer Mobiltelefonnummer verifizieren können, finden Sie in den Foren weitere Hilfe.
Jeśli nie możesz zweryfikować konta za pomocą numer telefonu komórkowego, spróbuj znaleźć pomoc na forum.
verifizieren

Context sentences for "verifizieren" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanDen Temperatureinstellpunkt durch Prüfen des Thermometers verifizieren.
Potwierdzić ustawioną temperaturę sprawdzając wskazanie termometru.
GermanBezieht sich ein Eintrag auf Ihr Unternehmen, verifizieren und bearbeiten Sie den Eintrag.
Jeśli dana firma należy do Ciebie, zgłoś roszczenie do wpisu o niej.
GermanFalls gar kein Eintrag für das Unternehmen vorhanden ist, sollten Sie Ihr Unternehmen verifizieren.
Jeśli nie masz żadnego wpisu o danej firmie, musisz zgłosić do niej prawa.
GermanDer Offizielle würde dann verifizieren, ob die gestohlene Kreditkarte funktionierte.
Urzędnik wówczas sprawdzał czy ukradziona karta działa.
GermanIch möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
GermanMit dem Pixelzähler können Sie verifizieren, dass die Auflösung Ihre Anforderungen für eine gegebene Umgebung erfüllt.
Licznik pikseli umożliwia sprawdzenie, czy rozdzielczość spełnia wymagania dla danej sceny.
GermanWenn sich ein Eintrag auf Ihr Unternehmen bezieht, achten Sie darauf, dass Sie den Eintrag verifizieren und bearbeiten.
Jeśli dana firma należy do Ciebie, zgłoś do niej roszczenie.
GermanWir konnte es nicht verifizieren, weil wir nicht wussten, wer es geschrieben hatte und wusste, worum es ging.
Byliśmy sceptycznie nastawieni, bo podejrzewaliśmy, że może to inna spółka naftowa bawi się w wyciąganie brudów konkurencji.
GermanOrigin kann zum Beispiel keinen Videospielkauf verarbeiten, ohne zuvor deine persönlichen Daten zu sammeln und zu verifizieren.
Origin nie może na przykład sfinalizować zakupu gry bez pozyskania i potwierdzenia danych osobowych użytkownika.
Germanpositives Testergebnis durch ein auf einem anderen analytischen Prinzip beruhenden Verfahren zu verifizieren, wie z.
Podczas półilościowego oznaczania białka całkowitego w moczu testem paskowym możliwe jest uzyskiwanie fałszywie dodatnich wyników.
GermanSie können durch Klicken auf Bearbeiten diesen Eintrag verifizieren und die in Google angezeigten Informationen über Ihr Unternehmen bearbeiten.
Możesz zająć ten wpis, klikając opcję Edytuj, a następnie zmodyfikować informacje o swojej firmie wyświetlane w Google.
GermanDas ist quasi eine unserer Methoden, um zu identifizieren -- zu verifizieren, was für Material das ist, versuchen wir diese Leute dazu zu bringen, uns Briefe zu schreiben.
Jedną z takich naszych metod identyfikacji -- weryfikacji, czym jest materiał, jest skłanianie takich ludzi do pisania listów.
GermanSie können Community-Änderungen an Ihrem Eintrag nur verhindern, indem Sie den Eintrag über Google Places verifizieren und bearbeiten.
Zgłoszenie roszczenia do wpisu o firmie za pośrednictwem Miejsc Google to jedyny sposób uniemożliwienia edytowania informacji o firmie przez członków społeczności.
GermanWenn Sie der Inhaber des Unternehmens sind, können Sie Ihren Eintrag gerne anhand von Community-Änderungen korrigieren und anschließend den Eintrag verifizieren.
Jeśli jesteś właścicielem firmy, skorzystaj z funkcji zmian wprowadzanych przez członków społeczności, aby poprawić wpis o swojej firmie, a następnie zgłoś do niego roszczenie.
GermanFühren Sie dazu die Schritte im folgenden Abschnitt aus.Falls gar kein Eintrag für das Unternehmen vorhanden ist, sollten Sie Ihr Unternehmen verifizieren.
W przypadku każdego nadmiarowego wyniku dotyczącego Twojej firmy przejdź do odpowiedniej strony miejsca, kliknij link Zgłoś problem i wybierz „Miejsce ma już inne informacje o firmie".