"vorzeitig" translation into Polish

DE

"vorzeitig" in Polish

DE vorzeitig
volume_up
{adjective}

vorzeitig (also: vorschnell, übereilt, frühzeitig)
Falls sich das Lyophilisat vorzeitig in der Hand auflöst, waschen Sie die Hände gründlich.
Jeśli liofilizat przedwcześnie rozpuści się w dłoniach, należy je dokładnie umyć.
Brechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab, wenn Sie keine sofortige Wirkung feststellen.
Nie należy przedwcześnie zaprzestać leczenia, z powodu braku natychmiastowego działania leku.
Brechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab, ohne mit Ihrem Arzt vorher darüber gesprochen zu haben.
Nie wolno przedwcześnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Synonyms (German) for "vorzeitig":

vorzeitig

Context sentences for "vorzeitig" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Germanbeenden Sie die Behandlung mit [ Phantasiebezeichnung ] nicht vorzeitig, auch wenn
jest ukończenie pełnego cyklu leczenia, nawet jeśli po kilku dniach nastąpi poprawa
GermanWenn die Behandlung vorzeitig abgebrochen wird, kann die Infektion wieder ausbrechen.
Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.
GermanFalls sich das Lyophilisat vorzeitig in der Hand auflöst, waschen Sie die Hände gründlich.
Jeśli liofilizat przedwcześnie rozpuści się w dłoniach, należy je dokładnie umyć.
GermanWenn sich das Lyophilisat vorzeitig auflöst, Hände gründlich waschen.
Jeśli tabletka rozpadnie się przed jej podaniem należy natychmiast umyć ręce.
GermanDeshalb wurde diese Studie nach 60 Wochen vorzeitig beendet.
Dlatego badanie to zostało przerwane przed planowanym terminem po 60 tygodniach.
GermanEin vorzeitig abgelöstes Pflaster kann erneut appliziert werden.
Jeśli plaster ulegnie przedwczesnemu odklejeniu, można go nakleić ponownie.
GermanBrechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab, auch wenn sich Ihre Symptome gebessert haben.
Pacjent nie powinien zbyt wcześnie przerywać leczenia, nawet jeśli dolegliwości ustąpiły.
GermanBrechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab, wenn Sie keine sofortige Wirkung feststellen.
Nie należy przedwcześnie zaprzestać leczenia, z powodu braku natychmiastowego działania leku.
GermanEin Teil dieses Bargelds wurde vorzeitig an den Einzelhandel und sonstige Unternehmen abgegeben.
Część tych środków została następnie rozprowadzona wśród firm detalicznych i innych podmiotów.
GermanDer Doxazosin-Arm von ALLHAT wurde angesichts dieser Ergebnisse vorzeitig geschlossen.
Na podstawie tych wyników zadecydowano o przerwaniu badania w grupie pacjentów otrzymujących doksazosynę.
GermanBrechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab, ohne mit Ihrem Arzt vorher darüber gesprochen zu haben.
Nie wolno przedwcześnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.
GermanBeenden Sie die Behandlung nicht vorzeitig, da sonst vielleicht Ihre Infektion noch nicht vollständig geheilt ist.
Podczas leczenia lekiem Vfend kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję.
GermanBeenden Sie die Behandlung nicht vorzeitig, da sonst vielleicht Ihre Infektion noch nicht vollständig geheilt ist.
Nie należy przerywać leczenia za wcześnie, gdyż wiąże się to z ryzykiem niewyleczenia zakażenia.
GermanBitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie die Behandlung mit [ Phantasiebezeichnung ] vorzeitig beenden wollen.
W razie konieczności wcześniejszego przerwania stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.
GermanIch sagte: "Ich möchte nicht, dass Ihr zwei vorzeitig heiratet einfach nur damit ich dann noch lebe."
Powiedziałem: "Nie chcę, żebyście przedwcześnie się pobierali tylko po to, żeby zrobić to kiedy tata jeszcze żyje."
GermanDies kann hilfreich sein, wenn eine Registerkarte versehentlich oder vorzeitig geschlossen wurde.
Jeśli karta została przypadkowo lub przedwcześnie zamknięta w bieżącej sesji przeglądania, możesz ją otworzyć ponownie.
GermanEin Teil dieses Bargelds wurde vorzeitig an Einzelhändler und andere Unternehmen weitergegeben („Sub-Frontloading“).
Następnie część tych pieniędzy przekazano firmom detalicznym i innym podmiotom w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego.
Germange Wenn Sie die Behandlung vorzeitig selbstständig abbrechen, riskieren Sie die Bildung von Blutgerinnseln in Ihren Beinvenen oder in der Lunge.
o Jeśli pacjent przerwie leczenie bez porozumienia z lekarzem prowadzącym, to występuje u niego
GermanEs sind bemerkenswert schöne Studien, aber ich glaube, dass Teile dieser Arbeit vorzeitig auf den Menschen abgeleitet wurden.
Są to naprawdę wspaniałe badania, sądzę jednak, że część ich prac została przedwcześnie przeniesiona na człowieka.
GermanAllerdings wurde die Studie aufgrund von Nebenwirkungen (Nieren- und Lungenproblemen) vorzeitig abgebrochen.
Jednak badanie to musiało zostać przerwane przed jego zakończeniem z powodu działań niepożądanych (problemów dotyczących nerek i płuc).