"für" translation into Swedish

DE

"für" in Swedish

SV

DE für
volume_up
{preposition}

für (also: zu, vor, pro)
volume_up
för {prp.}
Das gilt für Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, aber auch für Spezialisten.
Det gäller för lågkvalificerade och långtidsarbetslösa, men även för specialister.
Für die Bürger, für die nationalen Parlamente und für uns ist dies wichtig.
Det är viktigt för medborgarna, för de nationella parlamenten och för oss.
Die Kosten für diese Marktordnung für Kartoffelstärke waren unter Kontrolle.
Kostnaderna för denna marknadsreglering för potatisstärkelse hålls under kontroll.
für (also: vor, in, seit, im)
volume_up
i {prp.}
Das gilt sowohl für professionelle Sportler als auch für Amateure.
Detta bekräftades av domstolen i dess numera berömda utslag i målet Bosman 1995.
Dies wäre wirklich gut für Frauen und für Männer und für Familien im allgemeinen.
Det skulle vara bra för såväl kvinnorna som männen och för familjen i allmänhet.
Diese Frage ist für das Parlament und auch für den Rat von allgemeinem Interesse.
Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.
für (also: zu, aus, nach, bis)
volume_up
till {prp.}
Für jeden Dollar für ein Frauenprogramm werden 20 Dollar für Männerprogramme ausgegeben.
För varje dollar som skänks till ett ”kvinnoprogram” skänks 20 dollar till ett ”mansprogram”.
Dabei handelt es sich nicht um solidarische Hilfe für den Irak, sondern für die USA.
Detta solidaritetsstöd riktar sig inte till Irak, utan till Förenta staterna.
Schließlich ist das Geld für die Menschen da und nicht die Menschen für das Geld.
Till syvende och sist är pengarna till för människorna och inte människorna för pengarna.
für (also: per, je)
volume_up
per {prp.}
Die Beihilfen für Hanf pro Hektar sind mehr als doppelt so hoch wie die Beihilfen für Getreide.
Stödet per hektar är mer än dubbelt så högt som stödet per hektar till spannmål.
Abfallprodukte könnten für£ 25 pro Tonne an Verarbeitungsbetriebe verkauft werden.
Avfallsprodukter kan säljas till produktberedningsindustrin för 25 GBP per ton.
Und für den Rest ihres Lebens tun sie es dann täglich für drei oder vier Stunden.
Och sedan, för återstoden av deras liv, gör dom det tre fyra timmar per dag.

Context sentences for "für" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GermanDoch im Falle der Kartoffelstärke bin ich für eine Fortschreibung um drei Jahre.
Vad gäller potatisstärkelse däremot bör man fortsätta under en period på tre år.
GermanEine solche Zukunft sähe ich gern auch für andere Länder der Europäischen Union.
Det är denna framtid jag önskar även de andra länderna inom Europeiska unionen.
GermanIn diesem Register können Sie Silbentrennung und Umbruch für den Absatz steuern.
Under den här fliken kan du bestämma hur avstavning och styckebrytning ska göras.
GermanSo steht während der Plenarsitzung mehr Zeit für wichtigere Themen zur Verfügung.
Detta kommer sedan att ge plenum möjlighet att ägna mer tid åt viktigare frågor.
GermanSie enthält außerdem neue Vorschriften für aktive und intelligente Verpackungen.
Den innehåller också nya bestämmelser om aktiva och intelligenta förpackningar.
GermanÄhnlich ist die Situation für den zweiten Punkt des mündlichen Änderungsantrags.
Detsamma kan sägas om det andra muntliga ändringsförslag som jag vill lägga fram.
GermanMan darf aber auch nicht verkennen, dass für die Rumänen noch viel zu tun bleibt.
Vi kan dock inte bortse från att rumänerna fortfarande har mycket kvar att göra.
GermanIn Anbetracht dessen halte ich es für sinnlos, über dieses Thema zu diskutieren.
Mot denna bakgrund anser jag att det är meningslöst att debattera den här frågan.
GermanEin weiteres Problem für die meisten Länder Lateinamerikas ist die Verschuldung.
Ett annat problem som drabbar flertalet latinamerikanska länder är skuldbördan.
GermanMeine Fraktion begrüßt die Empfehlung für weitere, spezifischere Untersuchungen.
Min grupp välkomnar rekommendationen om ytterligare och mer specifik forskning.
GermanDies halte ich menschlich gesehen für wichtiger als alle Anti-Pelzaktivitäten.
Jag känner att det mänskligt sett är mycket viktigare än alla anti-pälsrörelser.
GermanDas endet für 500 000 EU-Bürger tödlich - eine halbe Million unserer Einwohner.
Denna tar livet av över 500 000 EU-medborgare -en halv miljon av våra medborgare.
GermanDa liegt die große Gefahr für die abschließende Entscheidung über dieses Projekt.
Det kommer att vara den stora faran som hotar det slutliga beslutet om projektet.
GermanDie übrigen halten wir für schwer realisierbar oder sogar ein wenig unangebracht.
De övriga verkar vara svåra att förverkliga, och går t.o.m. något utanför frågan.
GermanIch komme aus dem Land mit dem am weitesten liberalisierten Markt für Postdienste.
Jag kommer från det land som är det mest avreglerade när det gäller postsektorn.
GermanFür " beliebige Zeichen oder kein Zeichen " kann man die Kombination.* verwenden.
Tecknet framför måste förekomma minst en gång eller hur många gånger som helst.
GermanKopie ist für Grafiken, OLE-Objekte, Referenzen und Verzeichnisse nicht möglich.
Det går inte att kopiera grafikobjekt, OLE-objekt, referenser eller förteckningar.
GermanEs sind also Anforderungen an die Dauerhaftigkeit zu stellen, auch für Zweiräder.
Det skall alltså ställas krav på varaktigheten, även när det gäller tvåhjulingar.
GermanWir werden aber eventuell auch beispielsweise neue Anforderungen für Zypern haben.
Men vi kommer eventuellt också att få nya krav exempelvis när det gäller Cypern.
GermanDiese Artikel begründen aber keine Zuständigkeit für die Bekämpfung von Rassismus.
Men dessa artiklar medger ingen sådan befogenhet vad gäller kampen mot rasismen.