"πολιτισμός" English translation

EL

"πολιτισμός" in English

EL πολιτισμός
volume_up
{masculine}

πολιτισμός
Ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε έχει πάψει να υπάρχει -- δεν υπάρχουν βιβλία, ηλεκτρονικές συσκευές, Facebook ή Twitter.
Civilization as we know it has ceased to exist -- no books, no electronic devices, no Facebook or Twitter.
πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού
Indus Valley Civilization
πολιτισμός
volume_up
culture {noun} (arts, customs and habits)
Ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας: εφηύραμε τη γεωργία, εξημερώσαμε ζώα και φυτά.
The Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.
πολιτισμός
volume_up
culture {noun} (beliefs, values, behavior of a p)
Ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας: εφηύραμε τη γεωργία, εξημερώσαμε ζώα και φυτά.
The Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.