"προς" English translation

EL

"προς" in English

EL προς
volume_up
{preposition}

προς (also: σε)
volume_up
to {prp.}
Για κύλιση προς τα επάνω, κυλήστε τον τροχό προς τα εμπρός (μακριά από εσάς).
Most buttons will also display some text about their function when you point to them.
Έτσι, ή λίγο προς τα δεξιά ή προς τ΄αριστερά.
Like this, or move it slightly to the right or to the left.
Απλώνομαι γύρω μου και προς τα πάνω.
Creativity: it took creativity to solve the problem of getting all the thumbs into the node.
προς
volume_up
toward {prp.}
ΤΜ: Εντάξει, γύρνα το λίγο προς τα μέσα, λιγάκι προς το κέντρο για μένα.
Turn it a little bit inside, a little bit toward the middle for me.
Προφταίνει τους πρώτους και προχωράει μπροστά προς την γραμμή τερματισμού.
She catches up with the lead pack and is pushing toward the finish line.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων και μετά σύρετέ το προς την επιφάνεια εργασίας.
Click the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
προς
Είναι επίσης ένα βήμα προς την ανάληψη ευθύνης για το προσωπικό μου βάρος στον πλανήτη.
It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.
Οι δύο πορείες ενώθηκαν και συνέχισαν το δρόμο τους προς την πρωτεύουσα της πολιτείας.
The two marches joined together, and they continued their path towards the state capital.
Βλέπω, μάλιστα, το χρόνο να προχωρά προς τα πίσω προς εμένα.
I actually see time moving backward towards me.

Context sentences for "προς" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GreekΤο πολιτισμικό μας όραμα ως προς τη συμπόνια έχει νεκρωθεί από εικόνες ιδεαλισμού.
Our cultural imagination about compassion has been deadened by idealistic images.
GreekΓια κύλιση προς τα κάτω, κυλήστε τον τροχό προς τα πίσω (προς το μέρος σας).
If it "lights up" and becomes framed with a rectangle, you've discovered a button.
GreekΓια κύλιση προς τα επάνω, κυλήστε τον τροχό προς τα εμπρός (μακριά από εσάς).
Most buttons will also display some text about their function when you point to them.
Greek«Θα ζητήσω συγχώρεση από το Θεό και θα λάμψει το φως Του μέσα από μένα προς αυτούς.»
"I will ask God for forgiveness and His light will shine through me to them.
GreekΚάθε άτομο αρχίζει να σπρώχνει προς μία κατεύθυνση και συμβαίνει αυτό που βλέπετε.
Every individual starts pushing in one direction and this is what happens.
GreekΕάν θέλετε να βλέπετε την ώρα, σαρώστε προς τα μέσα από το δεξιό άκρο της οθόνης.
If you want to see the time, swipe in from the right edge of the screen.
GreekΗ εγκατάσταση ίσως να περιέχει ενημερώσεις προς προγράμματα της Microsoft που έχετε ήδη.
Installation might include updates to Microsoft programs that you already have.
GreekΑιωρούνται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση χωρίς κάποια δύναμη να επιδρά πάνω τους.
They float freely in three dimensions without any forces acting on them.
GreekΝομίζω πως έχουν δίκιο στο ότι η εξέλιξη είναι κατά βάσιν εχθρική προς τη θρησκεία.
I think they're right that evolution is fundamentally hostile to religion.
GreekΓια όσα τετράγωνα θέλετε, αλλά μόνο προς τις εξής κατευθύνσεις: εμπρός, πίσω ή πλαγίως.
An unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.
GreekΜπορείς μάλιστα να κατευθυνθείς προς το νερό και να τις εξουδετερώσεις εκεί, σωστά;
You can actually walk up to that pool and you can kill them there, right?
GreekΤο κεφάλι μου ήταν ανοιχτό στο μέτωπο, ανυψωμένο προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας το κρανίο.
My head was cut open across the front, lifted back, exposing the skull underneath.
GreekΠρος το παρόν, μπορείτε μόνο μη αυτόματα να καθορίσετε τα βίντεο ή τα κανάλια μιας ομάδας.
At the moment you can only manually specify the videos or channels for a group.
GreekΕντυπωσιάστηκα από τη χρήση της τεχνολογίας προς βοήθεια των σοβαρά αναπήρων.
I became fascinated with using technology to help the severely disabled.
GreekΑν θέλετε να δείτε το βίντεο, σύρετε την οθόνη προς τα δεξιά ή πατήστε το αριστερό βέλος.
If you want to see the video, drag the screen to the right or click the left arrow.
GreekΣαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και πατήστε Ρυθμίσεις.
Swipe in from the right-hand edge of the screen, then tap Settings.(If
GreekΈτσι λοιπόν, όταν έχει ησυχία, βγαίνουν σιγά σιγά προς τα έξω πίσω από τα κάδρα.
So when it's quiet, it's sort of coming out from behind the panels.
GreekΚαι το Έμνταμπαντ απέκτησε την πρώτη στον κόσμο φιλική προς τα παιδιά διάβαση πεζών.
And Ahmedabad got the first child-friendly zebra crossing in the world.
GreekΤο ελατήριο προώθησης σπρώχνει το μπαλόνι ή τη μπάλα προς την κατεύθυνση προσανατολισμού του.
The spring pusher pushes the balloon or ball in the direction that it’s facing.
GreekΚάντε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω δίπλα στη διεύθυνση "Από".
For more help with how to edit your information, contact customer support.