"ροή" English translation

EL

"ροή" in English

EL

ροή {feminine}

volume_up
ροή
ροή
volume_up
flow {noun} (movement)
Βλέπετε και ακούτε την πραγματική ροή των κβαντικών πληροφοριών.
You're actually seeing and hearing quantum information flow.
Η ροή του αίματος επιβραδύνεται σιγά σιγά, και μια εβδομάδα μετά τα εν λόγω μέρη απλά πέφτουν.»
Blood flow is slowly retarded; a week later the parts in question fall off.
Σε κάνουν να πληρώσεις περισσότερο σε παρακρατήσεις μόνο για να ενισχύσουν την ροή των χρημάτων τους.
They make you pay more in withholding just to help their cash flow out.
ροή
volume_up
stream {noun} (steady flow or succession of sth)
Βεβαιωθείτε ότι η προσαρμοσμένη ρύθμιση περιέχει μία ροή ήχου ή μία ροή ήχου και μία ροή βίντεο.
Make sure that the custom setting contains one audio stream or one audio stream and one video stream.
Τεχνικές απαιτήσεις: Συνοδευτικό banner 300x60 σε βίντεο στην ροή (προαιρετικό)
Technical requirements: in-stream video 300x60 companion banner (optional)
Με αυτές τις ρυθμίσεις θα στοχεύονται μόνο οι διαφημίσεις σε ροή και σε προβολή.
Only In-stream and In-display ads will be targeted with these settings.

Context sentences for "ροή" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

GreekΑυτό σημαίνει ότι η ροή πολυμέσων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
That means media streaming must be turned on, if you haven't already done so.
GreekΤο εργαλείο επικύρωσης ελέγχει αν η ροή σας διαθέτει τη σωστή μορφοποίηση.
The validator confirms that your feed is formatted properly.
GreekΓια να ενεργοποιήσετε τη ροή πολυμέσων στο οικιακό δίκτυο στο Windows Media Player, κάντε τα εξής:
To turn on media streaming on your home network in Windows Media Player, do the following:
GreekΗ δυνατότητα ροής επιτρέπει μόνο ροή των στοιχείων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Media Player.
The streaming feature only streams the items in your Player Library.
GreekΑν το στοιχείο δεν είναι αρχείο πολυμέσων που χρησιμοποιείται από το Player, δεν είναι δυνατή η ροή του.
If the item isn't a media file used by your Player, it can't be streamed.
GreekΗ απομακρυσμένη ροή πολυμέσων δεν είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις Windows 7 Starter και Windows 7 Home Basic.
Remote media streaming isn't available on Windows 7 Starter and Windows 7 Home Basic.
GreekΣε όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζετε, ενεργοποιούνται οι διαφημίσεις TrueView σε ροή και επικάλυψης.
You specify which types of advertisements YouTube displays by selecting the permissible ad formats.
GreekΣημαντικό: Χρησιμοποιήστε το ίδιο αναγνωριστικό προϊόντος που υπάρχει και στη ροή σας του Google Merchant Center.
Important: Use the same product ID from your Google Merchant Center feed.
GreekΌταν ανοίξει η σελίδα του καναλιού, μπορείτε να δείτε επιλεγμένα βίντεο, ροή και άλλα βίντεο του καναλιού.
Once a channel's page is opened, you can view the channel’s featured videos, feed, and videos.
GreekΣε κάθε περίπτωση, θα αναφερόμαστε στο χαρακτηριστικό "adwords redirect" που καθορίζεται στη ροή προϊόντων σας.
In all cases, we'll refer to the "adwords redirect" attribute specified in your product feed.
GreekΕπιλέξτε Ροή και έπειτα επιλέξτε Να επιτρέπεται στα οικιακά πολυμέσα η πρόσβαση στο Internet.
Find the Player Library for your home computer under Other Libraries in the navigation pane, and then click it.
GreekΓια να ενεργοποιήσετε τη ροή πολυμέσων στο οικιακό σας δίκτυο στο Windows Media Player, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
To turn on media streaming on your home network in Windows Media Player, follow these steps:
GreekΠροστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια κατά τη ροή πολυμέσων: συνήθεις ερωτήσεις
GreekΣτον υπολογιστή που λαμβάνει τη ροή πολυμέσων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Internal port number. This is the port number for media streaming access to your home computer inside your home network. It's always the same number: 10245.
GreekΜε το Hangouts Ζωντανά μπορείτε να μεταδώσετε σε ζωντανή ροή ένα Google+ Hangout στο κανάλι σας στο YouTube.
Quick will create a Google+ Hangout on Air with all of the standard HOA features including quick-start streaming right from your laptop.
GreekΓρήγορα αποτελέσματα με τη ροή πολυμέσων
Greek7:03 Το διαδίκτυο χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να ρυθμίσει τη ροή των πληροφοριών που μο
GreekΓρήγορα αποτελέσματα με τη ροή πολυμέσων
GreekΕπιλέξτε Ροή και έπειτα επιλέξτε Να επιτρέπεται στα οικιακά πολυμέσα η πρόσβαση στο Internet.
If you haven't added an online ID provider yet, click Add an online ID provider, select an online ID provider from the list, and then follow the instructions.
GreekΑπομακρυσμένη ροή πολυμέσων