"अभिनन्दन पत्र" English translation

HI

"अभिनन्दन पत्र" in English

EN

HI अभिनन्दन पत्र [abhinandan patra] {masculine}

अभिनन्दन पत्र (also: दक्षता, सिरनामा, संबोधन, ठिकाना)

Similar translations for "अभिनन्दन पत्र" in English

अभिनन्दन noun
पत्र noun