"गला घोटना" English translation

HI

"गला घोटना" in English

गला घोटना [gala ghotna] {v.t.}
EN

HI गला घोटना [gala ghotna] {transitive verb}

1. "मुर्गी का"

गला घोटना (also: मार डालना, गला काटना)
volume_up
to neck {v.t.} (to kill a bird)

Similar translations for "गला घोटना" in English

गला noun
घोटना verb