HU

állvány {noun}

volume_up
1. general
Az állvány amúgy sem volt érdekes; a lábak hosszúságát már sok éve pontosan a garázsajtó ablaksorának magasságához méretezték.
There was no problem with the tripod, anyway; the legs had been adjusted to the height of the windows in the shed's two roll-up doors for years.
A Mester leült az állvány tetején, lógatta a lábát, és úgy nézett rám, aki alatta álltam, mintha nem tudná, ki vagyok.
High up on the scaffold, he sat down, his legs dangling, and merely looked at me as I stood beneath him, as if he didn't know who I was.
Mire oda jutott, hogy fel kell röpítenie a Blackbirdöt, el is feledkezett az események hatása alatt a fekete állvány céljáról.
By the time he'd gotten to fly the Blackbird, the purpose of the back mount had been overtaken by events.
Először az állvány tövén található vizsgálónyílást nyitotta fel, és a háromcsövű torpedóvető mindhárom halán lefuttatta az elektronikus ellenőrző vizsgálatokat.
First opening the inspection hatch on the base of the mount, he ran an electronic diagnostic test on all three fish in the three-tube launcher.
Előkerült a három állvány, mindegyikre élénk színű ábrákat függesztettek, dr.
Brightly colored charts were produced and mounted on three tripods, and Dr. Kilvan, carefully and without a trace of hurry, demonstrated his findings to the jurors.
Sparhawk tekintetét legelőször azonban az egyszerű, kék függönnyel takart ablak melletti állvány vonta magára.
It was to the heavy rack beside the single blue-draped window that Sparhawk's eyes went first, however.
(Nevetés) Itt pedig: "Egy egér bemászott a ventillátorba a szabályozó állvány mögött, és rezgésre állította a ventillátort.
(Laughter) Here, "A mouse has climbed into the blower behind the regulator rack, set blower to vibrating.
A Mester leült az állvány tetején, lógatta a lábát, és úgy nézett rám, aki alatta álltam, mintha nem tudná, ki vagyok.
High up on the scaffold, he sat down, his legs dangling, and merely looked at me as I stood beneath him, as if he didn't know who I was.
- egy közönséges A-alapú állvány, körülbelül 28 cm hosszú, 80 cm-es rúddal,
- AN ORDINARY A-BASE STAND OF APPROXIMATELY 28 CM LENGTH WITH AN 80 CM STEM ,
Lefelé lebegett, és eltűnt az állvány sarkánál.
It floated down and to the side, disappearing round the edge of the stand.
A robotok csendben álltak az állvány körül.
All the robots in the chamber stood in silence.
állvány (also: bak, kecskeláb)
2. construction
állvány

Context sentences for "állvány" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Hungarian- egy közönséges A-alapú állvány, körülbelül 28 cm hosszú, 80 cm-es rúddal,
- AN ORDINARY A-BASE STAND OF APPROXIMATELY 28 CM LENGTH WITH AN 80 CM STEM ,
HungarianJobban tennénk, ha beszereznénk a kristályt tartó állvány letört forgácsának elemzését.
Much better we retrieve the analysis on the splinter you got from the crystal's frame.
HungarianA háromlábú állvány gazdája erre az alkalomra gondolta ki ezt a szerkentyűt.
The man with the tripod had invented the device for the occasion.
HungarianSzerencsére az állvány elektromos kapcsolótáblája elemmel működött, nem volt a falba dugva.
Fortunately, the electronic control unit on the tree was battery powered and not plugged into the wall.
HungarianLefelé lebegett, és eltűnt az állvány sarkánál.
It floated down and to the side, disappearing round the edge of the stand.
HungarianSparhawk tekintetét legelőször azonban az egyszerű, kék függönnyel takart ablak melletti állvány vonta magára.
It was to the heavy rack beside the single blue-draped window that Sparhawk's eyes went first, however.
HungarianAz ápolók áttették Pete-et az ágyra, amely mellett ott állt a "karácsonyfa" az infúziós állvány.
The orderlies loaded Pete onto a bed, next to which was an electronically operated Christmas tree medication dispenser.
HungarianAz összecsukott állvány a falnak támasztva állt.
The tripod was folded and leaned against the wall.
Hungarian(Nevetés) Itt pedig: "Egy egér bemászott a ventillátorba a szabályozó állvány mögött, és rezgésre állította a ventillátort.
(Laughter) Here, "A mouse has climbed into the blower behind the regulator rack, set blower to vibrating.
HungarianA hang az állvány irányából érkezett.
The interrupting voice came from the raised platform.
HungarianA robotok csendben álltak az állvány körül.
All the robots in the chamber stood in silence.
HungarianMire oda jutott, hogy fel kell röpítenie a Blackbirdöt, el is feledkezett az események hatása alatt a fekete állvány céljáról.
By the time he'd gotten to fly the Blackbird, the purpose of the back mount had been overtaken by events.
Hungarian- 2-3 literes üvegtölcsér, az üvegtölcsérhez állvány, egy gumi összekötő tömlő, bilincsek az összekötő tömlő rögzítésére,
- 2 TO 3 LITRE GLASS FUNNEL WITH STAND , A CONNECTING HOSE IN RUBBER , CLAMPS FOR FASTENING THE CONNECTING HOSE ,
HungarianTett egy lépést az állvány felé, majd még egyet.
HungarianA kandalló előtt a piszkavas állvány felborult, a kovácsoltvas szerszámok szanaszét hevertek a fehér téglapadlón.
At the cold fireplace, a cheap black tin container had tipped over, spilling wrought-iron tools across the white-brick hearth.
HungarianOtt állt az állvány a nappali közepén, rajta friss vászon, a falakon pedig körös-körül a házigazda festményei.
There was an easel in the middle of his living room with a fresh canvas on it, and there were stunning paintings by him on every wall.
HungarianNincs benne ágy, tévé, infúziós állvány.
HungarianA Mester leült az állvány tetején, lógatta a lábát, és úgy nézett rám, aki alatta álltam, mintha nem tudná, ki vagyok.
High up on the scaffold, he sat down, his legs dangling, and merely looked at me as I stood beneath him, as if he didn't know who I was.
HungarianAz állvány amúgy sem volt érdekes; a lábak hosszúságát már sok éve pontosan a garázsajtó ablaksorának magasságához méretezték.
There was no problem with the tripod, anyway; the legs had been adjusted to the height of the windows in the shed's two roll-up doors for years.
HungarianA faragás és az állvány szerkezete túl fejlett ahhoz, hogy az adott időszak primitív kultúrái képesek lettek volna ilyet előállítani.
The carving and the construction were too advanced for the primitive cultures of the time, even if there had been any in the Salish-Shidhe back then.