"álmosan" English translation

HU

"álmosan" in English

HU álmosan
volume_up
{adverb}

álmosan
McLanahan felkattintotta a mennyezetvilágítást és álmosan megnézte a kártyát.
McLanahan turned on the room light and squinted sleepily at the card and badge.
Mi asszonyok nem gondolunk másra, csakis gyermekekre - idézte Kim álmosan.
We women do not think of anything save children,' said Kim sleepily.
Az emberek álmosan pislogva megtorpantak útban a csónakok felé.
Men stopped in their rush towards the boats, blinking sleepily.

Context sentences for "álmosan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA dolgok már nem voltak olyanok, mint régen, merengett az egér, álmosan, komoran.
Tilings were never like the old days, the mouse reflected, slowly and dimly.
HungarianJack ötórányi alvás után álmosan fölvette a lehallgatásbiztos autótelefont.
A whole five hours of sleep, Jack grumped, lifting the secure car- phone.
HungarianKijöttem, hogy keresselek, de - álmosan nevetett - elaludtam az úton.
I went out to look for thee, but' - he laughed drowsily - 'I slept by the way.
HungarianA macskafiú csak felemelte kicsit a fejét, és álmosan pillantást vetett az egyik ablakra.
The catboy only raised his head a little and cast a sleepy-eyed glance out the window.
Hungarian- helyeselt álmosan, aztán halkan elnevette magát.
Sure, why not? she said in a drowsy voice, and then gave him just a little
HungarianLyra hangot hallott a háta mögül: Will állt ott, álmosan hunyorgott.
She heard a sound behind her, and there was Will, heavy-eyed with sleep.
HungarianIgen, Marius, azt teszem felelte álmosan, a vállamra hajolva.
Yes, Marius, I shall do it, she answered drowsily, her head leaning against me.
HungarianEretria ingatagon feltápászkodott, és álmosan hunyorogva odajött társaihoz.
Eretria rose unsteadily, her eyes blinking with sleep, and came over to sit with her companions.
HungarianAz osztályterem csöndesen és álmosan ásítozott a késő szeptember délutáni napsütésben.
The classroom was hushed and sleepy in the late-September sun.
HungarianJill nagyot ásított, az álmosan nyújtózkodó cicára emlékeztette a férfit.
Jill yawned, reminding Pittman of a kitten pawing at its face.
HungarianMadouc beléptekor felnézett, álmosan pislogva párnái közül.
Upon Madouc’s entrance, she looked about, blinking out from among the cushions.
HungarianSpade kezét a zsebébe mélyesztve álmosan pislogott Tomra.
Spade put his hands into his overcoat-pockets and blinked sleepy eyes at Tom.
HungarianFelvette a kagylót, de álmosan, mogorván közölte Joe-val, nem hajlandó válaszolni a kérdéseire.
He was surly, possibly awakened by the phone, and uncooperative.
Hungarian- kérdezte álmosan.
You didn't stay in that commune, did you? she asked drowsily.
HungarianWorosei álmosan mellé gördült, teljes testével hozzásimult.
He I I stretched lazily and could feel Worosei at his side.
HungarianDániel álmosan bámulta a mennyezetet, a mozgó fényt.
Daniel looked drowsily at the ceiling, at the light moving.
HungarianHa nem, az a hajnali képed maradt meg bennem utolsónak, néhány nappal ezelőttről, amint álmosan nyújtózkodsz a takaró alatt.
If not, the last image I have of you is half-asleep, under the blankets, a few days ago.
HungarianReggel mondta a lány, és álmosan a férfihoz bújt.
In the morning, she said leaning against him drowsily.
HungarianPaul és Blyth elaludtak, Eric fejét a kezén nyugtatva álmosan bámult felfelé a fényl kékségbe.
Paul and Blyth had fallen asleep, and Eric was lying with his hands behind his neck, staring drowsily up at the bright blue.
HungarianÉszakon mindkét hold a kiteljesedett, kerek képét mutatta, és egyetlen árva csillag pislákolt álmosan a keleti horizont fölött.
To the north, both moons shone full face, and a single day star twinkled near the eastern horizon.