"ámít" English translation


Did you mean: amit
HU

"ámít" in English

HU ámít
volume_up
{verb}

Hacsak lehetséges, amit ma megtehetnek, mananára halasztják.
Whenever it is conceivably possible, the business of today is put off until maana.
ámít (also: színlel, tettet, csal)
Minden tárgyalásnak a március 29-ei választás eredményén kell alapulnia, amit az MDC nyert meg, és nem a júniusi hamis pótválasztásokon.
All talks must be based on the outcome of the 29 March election which the MDC won and not on the sham run-off in June.
Az állítólagos megválasztása egy szörnyű csalás, a hatalma nem legitim és az az erőszak, amit az ellenzékkel szemben alkalmazott, egy brutális bűncselekmény.
His alleged election is a dreadful sham, his power is not legitimate and his violence against the opposition is a brutal crime.
ámít (also: csábít)

Context sentences for "ámít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianOtt volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
Sam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
HungarianLester sokkal zavarodottabb volt, mint amit a róla szóló FBI-információ elárult.
Lester was far more disturbed than the FBI's information about him had revealed.
HungarianAmit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
What I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
HungarianAshton bárónő a régióban tartózkodik, és amit Füle úr javasol, annak van értelme.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
HungarianSheelon elfordította a tekintetét, kereste a szavakat ahhoz, amit félt kimondani.
Sheelon looked away, groping for the words to the answer he was afraid to speak.
HungarianEz egy nagyon magyaros tett volt, amit bárki tanúsíthat, aki emlékszik 1956-ra.
That was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
HungarianÉs bizonyos értelemben a zene, amit ehhez a helyhez írnak, tökéletesen működik.
And in some ways, the music that they're writing for this place works perfectly.
HungarianMítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
Meetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
HungarianGondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
Understand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
HungarianTartsa meg magának az észrevételeit, és fordítsa amit mondanak! sziszegte Leing.
Keep your comments to yourself and tell me what they are saying, Leing hissed.
HungarianTudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
I have found out certain things that may throw light upon what we already know.
HungarianDe hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
I'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
HungarianIngrid, Juni a varázs nyakláncot viseli,...amit tavaly karácsonyra küldtem neki?
Ingrid , was Juni wearing that charm necklace I sent him for Christmas last year?
HungarianMég mindig azt kell elhitetnem önökkel, amit én elhiszek, legalább egy kis időre.
It's still about making you believe what I believe, at least for a little while.
HungarianMagas vagy, klassz vagy, a legbecsületesebb kék szemed van, amit láttam valaha.
'You're tall and gorgeous and you have the most honest blue eyes I've ever seen.
HungarianA "felhasználók jogai” aspektusból kihoztam, amit lehetett, de van még dolgunk.
I have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
Hungarian- A legtöbb, amit megtesznek magáért - mondta -, hogy megmentik az akasztófától.
The most that will be done for you,' he said, 'is that your neck will be saved.
Hungarian- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
We will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
HungarianAnnak a változatát alkalmaznám, amit az imént ismertettem válaszolta Stee Jans.
I would use a variation of what I have just described to you, Stee Jans replied.
HungarianJóval többet fog keresni a vacak hatdolláros órabérnél, amit a lámpagyárban kap.
She would earn more than the six lousy bucks an hour she got at the lamp factory.