"-án" English translation

HU

"-án" in English

EN
HU

-án

volume_up
-án (also: -en, -on, -ön, -én)
Február 27-én és 28-án a Xintia nevű vihar pusztított Franciaországban.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, on 27 and 28 February storm Xynthia assailed France.
A Bizottság december 8-án javaslattervezeteket tett közzé konzultáció céljából.
On 8 December, the Commission published draft proposals for a consultation.
2000. szeptember 28-án megint csak nemmel szavaztunk.
We again voted 'no' on 28 September 2000.

Context sentences for "-án" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzeretnék köszönetet mondani a biztosnak az április 3-án elfogadott ajánlásért.
I would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.
HungarianÖnök emlékeznek rá, hogy az országban november 3-án szükségállapotot hirdettek.
You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
HungarianOktóber 2-án az írek népszavazást tartanak a Lisszaboni Szerződésről.
Mr President, on 2 October, the Irish will have a referendum on the Lisbon Treaty.
HungarianÁprilis 13-án az esküdtszék bűnösnek találta a vádlottat, s a bíró halálra ítélte.
On April 13, the jury found the defendant guilty with the death penalty attached.
HungarianSzerdán, április 23-án ünnepeli az UNESCO a Könyv Napját.
(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
HungarianTajvant augusztus 8-án egy hatalmas méretű emberi katasztrófa érte.
(FI) Mr President, Taiwan met with human disaster on a huge scale on 8 August.
Hungariantekintettel az 1984. december 8-án Loméban aláírt Harmadik AKCS-EGK- egyezményre,
Having regard to the Third ACP-EEC Convention, signed at Lomé on 8 December 1984,
Hungarian2006. november 28-án az ukrán parlament népirtásként határozta meg a holodomort.
On 28 November 2006, the Ukrainian Parliament described the Holodomor as a genocide.
HungarianJü Fa An testét elhamvasztottak, és a hamvait a folyóba szórták, elvtársak.
The body of Yu Fa An was cremated and the ashes scattered in the river, comrade.
HungarianMiként már említettem, június 6-án a Tanácsban nagy jelentőségű előrelépés történt.
On 6 June, as I have already said, major progress was achieved in the Council.
HungarianMájus 28-án nulla óra 45 perckor a helyzet már kritikussá vált Chamberlainben.
By 12:45 on the morning of May 28, the situation in Chamberlain was critical.
HungarianAbban az évben 5000-en jelentkeztünk diplomatának, amiből 20-an kerültünk be.
That year, 5,000 people applied to become a diplomat, and 20 of us succeeded.
HungarianA KKTA-t a tervek szerint 2011. március 16-án fogja elfogadni a biztosi testület.
The CCCTB is scheduled for adoption by the College of Commissioners on 16 March 2011.
HungarianA Bizottság december 8-án javaslattervezeteket tett közzé konzultáció céljából.
On 8 December, the Commission published draft proposals for a consultation.
HungarianRöviddel ezután, november 3-án kerül sor az EU és az USA közötti csúcstalálkozóra.
Shortly after that, on 3 November, there will be a summit between the EU and the US.
HungarianAz Európai Parlament az erről szóló állásfoglalást 2006. március 23-án fogadta el.
The corresponding resolution was adopted by the European Parliament on 23 March 2006.
HungarianSajnos december 8-án az Egészségügyi Tanácsban elakadt ez a fontos kezdeményezés.
Unfortunately, this important development stalled on 8 December in the Health Council.
HungarianAmikor erről a határozatról szavaztak, 16-an szavaztak mellette, 6-an pedig ellene.
When the vote about this decision took place, there were 16 in favour and 6 against.
HungarianE program alapján, ahogyan azt már mondtam, február 3-án ajánlásokat tettünk közzé.
Based on that programme, as I said before, we made the recommendations on 3 February.
HungarianSzületett 1929. április 3-án Sambourne Fishleyben, a Szent Márk egyházközségben.
`Born April 3rd, 1929, in Sambourne Fishley, in the parish of St Mark's.