"áram" English translation

HU

"áram" in English

HU áram
volume_up
{noun}

áram (also: ár, áramlat)
Mintha elektromos áram futott volna végig a testén, a halott férfi rángatózva felült az ágyban.
Jerkily, as if animated by a sputtering electrical current, the dead man sat up in bed.
Az áram azokból az akkumulátorokból jön és nem a fali vezetékből.
The current comes from those batteries, not from a wall socket.
Valahányszor áram folyik át a tekercsen, elektromágnessé válik.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
Mintha áram ütötte volna, és a feje megtelt megint a kék fényességgel.
A great, galvanizing power seemed to rush through him at the moment of contact.
Az ezekben előállított villamos áram egyszerűen túl drága.
The power they produce is simply too expensive.
A hajó üzemanyaga csak elektromos áram lehetett, amelyet a hajón levő rendkívül magas feszültségű áramforrás szolgáltatott.
No doubt the power here used was electricity, generated on board, at some high power.
volume_up
juice {noun} [slg.]
áram (also: sugár, ár, áradat, irányzat)
volume_up
stream {noun}
Vegyük ki a lemezt, nitrogén áram alatt lassan párologtassuk el belőle az oldószert.
Remove the plate and gently evaporate the solvent from it in a nitrogen stream.
Enyhe nitrogén áram használatával a szűrleteket párologtassuk el amíg kicsi nem lesz a térfogatuk, majd a metil- észtereket helyezzük át kis hegyes végű üvegcsövekbe.
Evaporate each filtrate to a small volume using a gentle nitrogen stream and transfer the methyl esters to small pointed-bottom glass tubes.

Context sentences for "áram" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVillamos áram van az egész padlósávban! üvöltötte az igazgató magyarázatképpen.
We can electrify that whole strip of floor, bawled the Director in explanation.
HungarianAz arám Clotilde Lothman von SaxeMeningen hercegnő, a svéd király második leánya.
To Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, second daughter of the King of Scandinavia.
HungarianEarl hirtelen lekapta a kezét a készülékről, mintha megcsapta volna az áram.
At once, Earl jerked his hand off the knob as if he had taken an electric shock.
HungarianAz új szabályozás élénkebb versenyt eredményezhet az uniós áram- és gázpiacon.
The new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
HungarianAz új kibocsátás-kereskedelmi elgondolás az áram árát újabb 30%-kal emeli majd meg.
The new emissions trading scheme will drive up electricity prices again by at least 30%.
HungarianEzek itt olyan hűtőszekrények, amelyekhez nem kell áram, a párologtatás elvén működnek.
These are refrigerators that require no electricity; they're pot within a pot design.
HungarianHa elmegy az áram, Heifetz még mindig tud zenélni,...de a te gitárosod nem.
If there's a brownout, Heifetz will still be on key... but your guitar player won't be.
HungarianEz ahhoz vezetett, hogy az elektromos áram ára azonnal 10 és 20% közötti összeggel megugrott.
This led to electricity prices rising immediately by between 10 and 20 per cent.
HungarianValójában ez egy olyan téma, amihez érdemes az európai jelzőt hozzáilleszteni: Európai Áram.
In fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.
HungarianMintha villamos áram ütése érte volna, megrándult, és elengedte a sivalkodó lányt.
He shook with galvanic spasms that forced him to release the girl.
HungarianAz energiára a szegény emberek villamos áram- és fűtésellátása formájában is szükségünk van.
Energy is also needed in the form of electricity and heat for poor people.
HungarianVan egy kunyhójuk, ahol nincs áram, folyóvíz, karóra vagy bicikli.
They have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
HungarianMint mikor rosszul dugja be a vasalót a konnektorba, és megrázza az áram?
Like when you plug an electric iron in wrong and you get a shock?
HungarianUgyanaz a helyzet, mint az elektromos áram, az autók és más javak és szolgáltatások esetében.
It is the same as for electricity, cars or any other goods or services.
HungarianA mai politikai szlogen pedig a "Bijli, sarak, paani", vagyis az "áram, víz és utak".
And today's political slogan is, "Bijli, sadak, pani," which means "Electricity, water and roads."
Hungarian2030-ra az EU energiakereslete várhatóan 20%-kal, a villamos áram kereslete pedig 38%-kal nő.
By 2030, energy demand in the EU is expected to grow by 20% and electricity demand by 38%.
HungarianNem akkor működnek, amikor leghidegebb az idő és az elektromos áram iránti igény csúcsponton van.
They do not work when the weather is coldest and demand for electricity is at its peak.
HungarianVegyük például a villamos energiát: a mai 15%-os zöld áram aránya 2020-ra 35%-ra emelkedik.
Look at electricity: we are going to go from having 15% green electricity today to 35% in 2020.
HungarianEgyedül Belgiumban a villamos áram 55%-a atomenergiából származik.
In Belgium alone, 55% of our electricity comes from nuclear energy.
HungarianAz áram egyszer-kétszer kimaradt, de rendben ellenőriztem a lámpákat.
Powers flickered a time or two, but Ive checked the lanterns.