"árok" English translation

HU

"árok" in English

HU árok
volume_up
{noun}

árok (also: gát, töltés)
volume_up
dike {noun}
Az árok és a névtelen erdő közt talán ha kétszáz öl széles tisztás.
Between the Dike and the eaves of that nameless wood only two open furlongs lay.
Az Árok felől egyszerre ordítás, üvöltözés csapott fel, s az emberek vad csatakiáltásai.
Suddenly from the Dike yells and screams, and the fierce battle-cries of men broke out.
Árok, roppant fal és kősövény keríti.
A dike and mighty wall and thorny fence encircle it.
A garázs mögött van egy árok, az árok túloldalán pedig egy park.
There's a ditch behind the garage, and a park on the other side of the ditch.
Mikor az árokba ugrottam, megbotlottam, fenékre huppantam, és leszánkáztam az árok oldalán.
I started down into the ditch, tripped, landed on my prat, and slid to the bottom.
Egy fekete alakot pillantott meg az árok mentén lopakodva.
A black figure stole into her sight, creeping along the ditch.
árok (also: csökkentés, csapás, ütés, pofon)
volume_up
cut {noun}
A víz még legalább három méterrel alattunk volt, és a feléig sem ért a széles árok falának, amelyet évtizedekkel korábban vágtak a farmunkon.
The water was at least ten feet below us, still safely contained in the ravine that had been cut through our farm decades earlier.
volume_up
duct {noun}
árok (also: gát, töltés)
volume_up
dyke {noun}
volume_up
pit {noun}
Legkívül széles árok vette körbe, üvegszerű falakkal.
The first obstacle was a wide pit, backed by a glassy wall.
Égett árok futott körbe a kutya nyakán, a nyakörv mögött.
There was a charred trench in his fur behind his collar.
Ó igen, az a kis árok, amit a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között ástak.
Oh, yes, that little trench you dug between the Red Sea and the Mediterranean.
Kurik az árok szélén állt, és ásójával sarat dobált a holttestekre.
Kurik stood at the edge of the trench scooping mud over the corpses with his spade.

Context sentences for "árok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBeszálltam az autóba, beindítottam, és félútig lementem az árok felé.
I got back into the van, started it, and drove halfway back to the excavation.
HungarianÁrnyékos, keskeny árok volt, nem tudtam elképzelni benne magamat.
Nothing but a narrow place, full of shadows, where I couldn't imagine myself lying.
HungarianA tenger felnyílt, és mély, sötét, látszólag feneketlen óceáni árok vált láthatóvá.
The sea opened up and one of the deep oceanic rills lay beneath him, dark and seemingly bottomless.
HungarianAzért menekültél el az Árok utcaiak elől, mert a Dékánok egy másik égő áldozatra tartogattak téged.
You fled the Canal gang because the Decans wanted to spare you for another holocaust.
HungarianA gyalogútiak nem vághattak úgy át az Árok utcai részen, hogy rájuk ne támadjanak és meg ne verjék őket.
The Alley kids couldn't cross the Canal area without being attacked and beaten up.
HungarianÉs közben állandóan csúszott tovább lefelé, egyre mélyebben, bele az árok vizébe.
He was slipping further into the water every second.
HungarianGaunt azt mondja, itt az árok.
Mr. Gaunt was the sort of guy who, when he said frog, you jumped.
HungarianAz elnyúló hordalékgáton túl egy lépéssel a szárazföld felé árok húzódott, feltöltve simára koptatott kavicsokkal.
A pace inland of this elongated rise was a depression filled with slick pebbles and rocks.
HungarianAz Árok útiak megkapták és elfogadták a kihívást.
A challenge had been sent to the Canal gang, and they had accepted.
HungarianA Nagy Árok vonala sokkal valóságosabban képviselte a határt, mint a Teach tac Teach vízgyűjtője.
The line of the Great Scarp more realistically defined the boundary than did the Teach tac Teach watershed.
HungarianAztán egy kék színű folyadékkal teli árok következett, majd azon túl sima tér, ahol öt férfi látta el lomhán az őrködés feladatát.
Then there was a moat of sulfur-colored liquid, and beyond, in an open space, five men kept a torpid watch.
HungarianAz árnyékban Drew összeszedte kevéske erejét, elővigyázatosan behúzta a fejét, és tovabotladozott az árok fenekén.
In shadow, he mustered the little strength he had, took care to keep his head down, and wavered along the bottom of the ravine.
HungarianAz árnyékszék csak nyitott árok.
Toilets were nothing more than open trenches.
HungarianKeskeny betoncsík vezetett a bejárati ajtóhoz, mint egy árok fölötti kis híd, ívelte át a hézagot a ház fala és a töltés között.
The door fronted on a narrow run, like a footbridge over a gully, that filled the gap between the house wall and the edge of the bank.
HungarianA Tennessee közvetlenül az Eshunadaoki-árok fölött tartózkodik, különleges feladatot végez, amely a következő huszonnégy órában ér véget.
Tennessee's lying right overtop the Eshunadaoki Seamount, supporting a special opera- tion that goes off in the next twenty-four hours.
Hungarianfilename: Árok utca
HungarianA szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok, a betonmeder, amelyet a mérnökök építettek a Cukor-pataknak.
There was a familiar moat between the parking lot of the Inn and the Interstate, a concrete trough which the engineers had built to contain Sugar Creek.
HungarianBár nem vette körül árok, mint a cimmurai kastélyt, természetesen a magas, vastag fal innen sem hiányzott, és az utcától is erős kapuval zárták el.
Although it was not moated as was the one in Cimmura, it was nonetheless surrounded by a high wall and blocked off from the street by a formidable gate.
HungarianLassan haladtam nyugat felé az árok egykori sekélyebb végétől indulva, és negyed egyre elérkeztem az utolsó tizenhét lábhoz - reggel hattól.
I worked slowly west from what had been the shallow end of the excavation, and by quarter past noon — I had started at six — I had reached the final seventeen feet or so.
HungarianCamilla, menjen, mondja meg Layton őrnagynak, hogy vonuljon vissza a tűzvédelmi hadműveletből, és gondoskodjon róla, hogy azok, akik az árok vonalában dolgoztak, kapjanak meleg ételt.
Camilla, go and tell Major Layton to secure from firefighting operations and make sure that everyone who was on the firebreak line gets hot food before he turns in.