HU átadás
volume_up
{noun}

1. general

Vélelmezni kell, hogy a fogyasztási cikk átadásától számított hat hónapon belül megnyilvánult hiba már az átadás időpontjában létezett, kivéve ha:
Any lack of conformity becoming apparent within six months of delivery will be presumed to have existed at the time of delivery, unless:
volume_up
pass {noun}
Halljam még egyszer, hogy történik az átadás!
How is the pass made, again!
Az elfogatóparancsnak két összetevője van: a parancs kibocsátása, valamint annak megtagadása vagy az átadás.
The arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
A brit bíróságok érdekes módon láthatólag húzódoznak attól, hogy az átadás leállítása érdekében e kitételre hivatkozzanak.
Puzzlingly, British courts seem shy of invoking this clause to block surrender.
átadás
átadás (also: adás, átvitel, átadó, közlő)

2. "ajánádék"

3. law

átadás (also: átruházás)
volume_up
livery {noun}

Context sentences for "átadás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs nincs apádüte, nincs átadás, Nincs törlés, és ez az egész bolt a vár!
And no touch-backs, no do-overs, no erasies, and in this whole store is home free!
HungarianA sikeres átadás jel egészen más helyen szokott lenni és mindig könnyű észre is venni.
The transfer successful signal was in a different place, and was always easy to see.
HungarianElkapták Filitovot nem éppen az átadás kellős közepén, de azért elkapták.
They'd caught Filitov—not quite in the act, but he was still caught.
HungarianLenyúlt hát és háromszor is leadta a jelzést: ÁTADÁS SIKERESEN BEFEJEZVE.
He reached down and blinked the sub's running fights on and off three times: TRANSFER COMPLETE.
HungarianJól van fordult Sparhawk Ulath-hoz az átadás befejezése után.
'All right,' Sparhawk said to Ulath after the transfer had been completed.
HungarianEz sok mindent megmagyaráz a ma reggeli, különleges átadás vonatkozásában.
That explained the special pickup this morning.
HungarianAz átadás lebonyolítása sok esetben összetett folyamat, amelynek során nélkülözhetetlen a gyakorlati segítség.
The complexity of these operations makes practical assistance vital throughout the procedure.
HungarianA jelenlegi jogszabályok szerint az ilyen átadás tilos.
Under current legislation such transfer is prohibited.
HungarianEgy élelmes őrmester jól megélt abból, amit az elkonfiskált javakból még az államnak történő átadás előtt le-lecsippentett.
A smart sergeant could live well when confiscated luxuries suffered a slight skim-off before being handed over to the state.
HungarianAz átadás lebonyolítása sok esetben összetett folyamat, amelynek során nélkülözhetetlen a gyakorlati segítség.
National authorities should also actively promote and support mentoring schemes provided by chambers of commerce, guilds and similar bodies.
HungarianMár csak egy átadás van hátra csupán!
HungarianA visszavonuló vállalkozók körében gyakoribb lenne a cégátadás, ha a tulajdonosok kellő időben gondoskodnának az átadás előkészítéséről.
More companies could be handed over by retiring owners, if they prepared the transfer of ownership properly in advance.
HungarianJeff, szép átadás.