HU átmegy
volume_up
{verb}

1. general

- Annyit kell csak tenned, hogy átmégy a szobán, és kinézel az ajtón, amelyiken bejöttem.
All you've got to do is cross the room and open the door I just came through.
A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába.
The coachman saw him cross the hall and enter it.
Hes crossing the dam, I said.
Ha valaki átmegy a kordonokon, lelőjük!
If you go through the barricade you will be shot!
Ha valaki átmegy a kordonokon, lelőjük!
If you go through the barricade, you'll be shot.
Ha átmégy, meglátsz közvetlenül előtted egy széles utat.
When you go through, you'll see a road right in front of you.
A támadó sugarakat képes elhárítani ez a burok, ám egy tárgy, aminek van anyaga, átmegy rajta.
Those screens stop a fire-beam, mayhap, but not a material object, since the boats pass through.
átmegy (also: átkel)
to cross over the road
A legjobb, ha azonnal átmegy Danemouthba, Slack.
You'd better go over to Danemouth at once Slack.
átmegy
átmegy (also: áthatol)
átmegy (also: átlép)

2. "vizsgán"

átmegy (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Fel van dobva attól a lehetőségtől, hogy esetleg mégiscsak átmegy a vizsgán.
He's buoyed by the possibility that he may pass the bar anyway.
Az út talán átmegy a hegyeken, ők nem fognak.
The road may pass, but they shall not!
Azt az anyagot, amely ezen a rostán átmegy, aszalódott szemeknek tekintik.
Matter which passes through this sieve shall be considered as shrivelled grains.

3. "több ember, másik helyiségbe"

Context sentences for "átmegy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAlthea is néha fogja a lányokat, és átmegy Sally Petrie-hez, ha nem vagyok otthon.
Sometimes Althea takes the girls and goes over to Sally Petrie's when I'm gone.
HungarianAzt az anyagot, amely ezen a rostán átmegy, aszalódott szemeknek tekintik.
Matter which passes through this sieve shall be considered as shrivelled grains.
HungarianEgy pillanat alatt ott lehet, ahol a gyermek áll, ha felkel és átmegy a szobán.
In a matter of moments he could be across the room to where she stood.
HungarianAztán átmegy az Amelia utcába, meggyőződni róla, hogy evett-e mindenki?
And gone back up to Amelia Street to make sure everyone had something to eat.
HungarianÉn azért letérhetek és minden patakot megvizsgálhatok, amin az út átmegy.
I can still step aside and try all the rivers that the road overpasses.
HungarianAz ablakon át figyeltem, amint távoztában átmegy a Rue Catinat túlsó oldalára.
I watched him from the window, going away across the rue Catinat.
HungarianRoy itt hagy minket, átmegy az utca túloldalára és nyit egy toplessklubot.
Roy steps outta here, steps across the street and opens a skin club.
HungarianCsak annyit említett, hogy meglátogatja Timothy urat, és aztán még átmegy valami St.
I mean he mentioned to me that he was going to Mr Timothy and afterwards to Something St Mary.
HungarianLassú léptekkel átmegy a teraszon, aztán a gazos részen folytatja az útját.
She walks slowly across the brick patio and into the weeds.
HungarianNemsokára ő is átmegy majd az Eosra, persze nem a Kalgan érintésével...
Kers Kantun straightened the lap blanket again, asking solicitously, Are you o'right, Dr. Seldon?
HungarianSzóval megsebezheti - vagy legalábbis fájdalmat és zavarodottságot okozhat -, ha átmegy valakin.
So, he could hurt-or at least cause pain and confusion to-folk he rushed through, could he?
HungarianBekapcsolom mama is a villanyborotvámat, erre száztíz volt rögtön átmegy a szívemen.
I plugged in my electric razor this morning and got a hundred and ten volts right through this pacemaker.
HungarianNem szabad hagyni, hogy egy személy biztonsága megszűnjön, ha átmegy egy másik országba.
Somebody's safety cannot and should not stop at the border.
HungarianÚgy tervezte, átmegy a városba, és másnap majd kijön a kocsijáért.
She expected to come back the next day with the tow-truck driver.
HungarianAzt mondtam neki, szomjas vagyok, de biztos úgy gondolta, hogy átmegy oda, hogy hozzon nekem üdítőt.
I told him I was thirsty, he must have thought he had to go way over there to get me a drink.
HungarianMegállapodtak, hogy másnap este Tommy átmegy az őrnaggyal egy pohár italra.
It was settled that Tommy and Major Bletchley should come in for drinks on the evening of the following day.
HungarianKallusin átmegy egy szállítmánnyal Mycogénbe, és én elkísérem.
I'm going with Kallusin to escort a shipment of goods to Mycogen.
HungarianJasmine ez Anne Durling fedőneve volt átmegy egy másik kabinba.
JASMINE-the code name for Anne Durling-will be in another cabin.
HungarianJulie figyelte, ahogy átmegy az egyiptomi szobába, és az alabástromedények hosszú sorát tanulmányozza.
She watched as he went into the Egyptian room, and studied the long line of alabaster jars.
HungarianTudományos embargót -- ha ezt valaha is benyújtjuk a Nature folyóiratnak, remélhetőleg átmegy.
The scientific embargo -- if ever has been to submitted to "Nature," hopefully, it will be accepted.