"átváltozás" English translation

HU

"átváltozás" in English

HU átváltozás
volume_up
{noun}

Az átváltozás minden állomása szertartásokat követel, s évekig tart.
Each stage of the transformation requires rituals that take years to perform.
- Jobban bírnánk ez átváltozás terhét, ha jobban értenénk.
'We could bear the burden of this transformation if only we understood it better.
Az átváltozás előre haladtával a sebei begyógyultak.
As the transformation progressed, he felt the wounds in his chest heal.
Hogy már az átváltozás folyamán megsemmisülhetsz?
That even in the transmutation, you could be destroyed?'
átváltozás (also: átalakulás, kanyar, fordulat, megmunkálás)

Context sentences for "átváltozás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe az átváltozás több aktust foglalt magában, s az első a felügyelő halála volt.
But there were several acts involved, and the first was the death of the overseer.
HungarianMég hangosabb éljenzés, aztán az ifjak dobálózni kezdtek Átváltozás-idézetekkel.
Then the young men began tossing out verses from Ovid's Metamorphoses.
HungarianGyógyszerekkel küzdök az átváltozás ellen, és van elég tartalékom, köszönöm szépen!
I'm fighting my condition with drugs, and I have an ample supply.
HungarianDecker felemelte a machetét, hogy végezzen az ellenségével, még mielőtt az átváltozás befejeződik.
Decker raised his machete to undo the enemy before the change had been completed.
HungarianEddig is csak távolról szemlélték az eseményeket, de az átváltozás láttán egy emberként menekültek el.
As one, the pack barked its terror and began to flee back the way they had come.
HungarianMi volt ehhez a Notre-Dame-ban látott hirtelen átváltozás?
The sudden changes he had undergone in Notre Dame were nothing to this.
HungarianAz átváltozás után az ember étvágya gyakran kiszámíthatatlan.
After the change one's appetites are often erratic.
HungarianAgóniát ígért ez a fájdalom, az átváltozás agóniáját.
Pain gave promise of agony, agony of trans- formation.
HungarianOdafönt, a furcsa ajtó mögött, amelyet ha kinyitottak, két bejárattá vágta a dolgozószobába vezető nyílást, megkezdődött az átváltozás.
Up there, behind that door which made two entrances when it was open, the change had begun.
HungarianJaj, de rémes ez a sok átváltozás!
HungarianMi lesz a harmadik átváltozás?
HungarianMásnap este kimentünk az ültetvényre, a legszebbik szobába költöztettük a világtalan apát, és én nekikezdtem az átváltozás folyamatának.
We went at once to the plantation the next evening, ensconced the blind father in the master bedroom, and I proceeded to make the change.
HungarianAz átváltozás király.
HungarianA hajó szerkezetileg ép egész volt, de ez az átváltozás azt jelentette, hogy valaki veszedelmesen közel került hozzájuk egy valószínűségtorzítóval.
The structural integrity of the ship was intact, but it meant that someone had come awfully close to them with a probability distorter.
HungarianMegacéloztam magam, mert egy percig azt hittem, újra az a kísérteties átváltozás következik, vagy valami féktelen erőszakra ragadtatja magát.
I thought for a moment there would be another of those ghastly transformations or that some uncontrollable violence would come from him, and I hardened myself.
HungarianQuinn-nél már láthatta azon a vérfagyasztó estén, mit jelent az átváltozás csodája, meg később is, azon az éjszakán, amikor elmentünk értesíteni, hogy Merrick Mayfair nincs többé.
The miracle of Quinn as vampire he'd seen in frightening circumstances, and then again, later, the night we went to tell him that Merrick Mayfair was no more.