"élettelen" English translation

HU

"élettelen" in English

HU élettelen
volume_up
{adjective}

élettelen
A Shasht csaknem élettelen volt, de a levegő lélegezhető, és a bányák értékesek.
Shasht was nearly lifeless, but the air was breathable and the mines were valuable.
Olyan volt, mint Marie Claudette szelleme: élettelen és elérhetetlen.
It was like that ghost of Marie Claudette, something lifeless and unable to communicate.
A bezúzott ajtókban görcsbe rándult, élettelen testek hevertek.
There were bodies by the shattered doors, twisted and lifeless.
élettelen (also: hirtelen, teljes, meddő, holt)
volume_up
dead {adj.}
A bal meg teljesen élettelen volt, nagyon nehezen sikerült felállnia.
Her left leg was dead below the hip, and she stood with great difficulty.
Ami kábé olyan, mint felkelteni egy követ, egy élettelen anyagot.
Which was like waking up a stone, some dead lump of inanimate matter.
Nem mintha működött volna; a kocsi szemlátomást élettelen volt, mint egy darab kő.
Not that they would have worked; the ship was obviously stone dead.
élettelen
El nem tudná képzelni, mily tökéletességgel játsszák az élettelen tárgyat!
You cannot believe the perfection with which they make themselves appear inanimate.
A kvantummechanika szerint ezek az élettelen tárgyak ugyanígy érzik magukat!
So quantum mechanics says that inanimate objects feel the same way.
Ami kábé olyan, mint felkelteni egy követ, egy élettelen anyagot.
Which was like waking up a stone, some dead lump of inanimate matter.
élettelen (also: holt, fojtogató, kifulladt)
Sárga, szuvas fogairól, élettelen, színtelen szájából síkos nyálfonalak lógtak.
A greasy spittle hung from his decaying yellowed teeth, his breathless and colorless mouth.
élettelen (also: sima, átlátszó, kifejezéstelen, üveges)
volume_up
glassy {adj.}
élettelen (also: érzéketlen, eszméletlen)

Context sentences for "élettelen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTöbb mint ezren hirtelen egy olyan világba léptünk, amely forró volt és élettelen.
More than a thousand of us came suddenly into a world that was baked and without life.
HungarianA heverőn egy aggastyán feküdt, mozdulatlanul, mereven, mint valami élettelen fahasáb.
There was an old man lying on the couch, musty and wilted, like a dried weed.
HungarianAz anyád egy élettelen bábbá változott volna, és soha nem szülhetett volna meg téged.
Rather than bearing ye, thy mother would have been left a crumbling husk.
HungarianWexlersh viaszsárga arcától, élettelen, szürke szemétől a hideg futkározott a hátán.
Wexlersh, with his waxy white skin and flat gray eyes, gave her chills.
HungarianNaviskurr a négy szemétkosár tetején feküdt, és élettelen tekintettel meredt mesterére.
His least promising scullion yet was staring sightlessly at the skillet-bedecked rafters.
HungarianÉbredj, Sir Sparhawk szólította meg a szellem tompa, élettelen hangján.
'Awaken, Sir Sparhawk,' the figure commanded in a chillingly hollow tone.
HungarianTrot élettelen szeme felcsillant, amint a nagyi rájuk köszönt, és egyenesen hozzá lépett.
Trot's lazy eyes came to life when Gran said, Good mornin', and went straight toward him.
HungarianElhajította az élettelen dögöt, és egy újabb tojásért nyúlt.
Dropping the torn and broken form like the trash it was, he reached for another.
HungarianA ház olyan dermedt és élettelen, mint mikor először látta.
The house as still and undis- turbed as it had ever been the first time he saw it.
HungarianFalvak és városok lángokban, hadifoglyok kígyózó sora, élettelen testek.
Towns and cities burned, refugee lines snaked, bodies were shown.
HungarianHangja élettelen volt, a sziporkák a szemében rég kialudtak.
Her voice was flat, and the sparkle in her eyes was a long forgotten thing.
Hungarian- Remek az idő, felség - rebegte a Hercegnő fakó, élettelen hangon.
`A fine day, your Majesty!' the Duchess began in a low, weak voice.
HungarianFojtott robbanásoktól remegett a föld, a rengések meg-meg-rázták a romboló élettelen testét.
I could feel the detonations through the ground, transmitted by the body of the wrecked machine.
HungarianA kártyák lezuhantak a földre, akárcsak az élettelen szőnyeg.
The cards collapsed into lifelessness as the rug had done before them.
Hungarian- kiáltotta éles és élettelen hangon, s elhúzódott Gandalftól.
'It is not for you, Saruman!' he cried in a shrill and toneless voice shrinking away from Gandalf.
HungarianCsupasz, élettelen ágaik majdhogynem elérték az alacsonyan lógó felhők hasát.
The temperature was zero or so—Ryan thought in Fahrenheit, not Celsius—'and the wind almost calm.
HungarianArmstrong fölemelte az élettelen kezet, és megkereste a pulzusát.
Dr. Armstrong raised the limp hand and felt for the pulse.
HungarianEmberei felzárkóztak, továbbra is élettelen, de már nem üres utcákat hagyva maguk mögött.
His men closed ranks leaving behind them a street which was no longer empty, though it was with- out life.
HungarianÕ is a színpadot nézte, figyelte, ahogy a nő az élettelen idegen testét még mélyebbre nyomja az iszapba.
He looked down too, as the woman forced the now limp alien's body further into the ochre mud.
HungarianVagy a sírba is csak... az élettelen életeddel fogsz menni?
Or are you going to the grave with unlived lives in your veins?