"élvezet" English translation


Did you mean: elvezet
HU

"élvezet" in English

HU élvezet
volume_up
{noun}

Élvezet volt nézni, ahogy a jogásznak összeakadt a nyelve, a legyezőtáncosnak nem kevésbé.
There was some pleasure in seeing the lawyer tongue-twisted, no more the FanDancer.
Az én koromban a legfőbb élvezet, mondhatnám az egyetlen élvezet, ami még megmaradt, a terített asztal öröme.
At my age the chief pleasure, almost the only pleasure that still remains, is the pleasure of the table.
Határozottan tehetséges lévén, élvezet volt tanítani.
She had very marked abilities and it was a pleasure to teach her.
élvezet (also: gyönyörűség, öröm)
Mekkora élvezet volt fölkelni, és kiparancsolni a szobából!
It was an absolute delight to rise up and order him out of the room.
These two idiots are a delight to watch!
Ugyanolyan eszelős volt a nevetése, mint a tekintete, amelyből sütött a nemtörődöm, háborodott élvezet.
The laughter was crazed like the eyes of the being, full of mad and uncaring delight.
élvezet
Az élvezet mindig ki tudta hozni ezt belőle.
Enjoyment could bring that out of him.
Pénz nélkül, vagyon nélkül, az az élvezet, amit ennek a játéknak a kitalálói tapasztaltak játék közben, egyszerűen... semmibe vész.
With no money, no possessions, a large part of the enjoyment the people who invented this game experienced when they played it just disappears.'
élvezet (also: vidámság, öröm)
volume_up
joy {noun}
Tiszta élvezet volt ez számára, csodálatos uralkodás a levegő fölött.
This was pure joy, intoxicationwonderful mastery of the air!
De az élvezet, a szenvedély és az öröm ettől még ott van.
But the pleasure and the passion and the joy is still there.
Gordon azon tűnődött, élvezet ez még vagy haláltusa.
Gordon wondered whether he was in joy or in agony.
Ramszesz felé fordult, aki a türelem és az élvezet különös keverékével figyelte.
She looked at Ramses, who was watching her with a strange mixture of patience and amusement.
élvezet (also: izgalom, csattanás, durranás, hecc)
volume_up
bang {noun}
volume_up
blast {noun}
élvezet (also: aroma, zamat, élvezés, kéj)
volume_up
gust {noun} [arch.]
élvezet (also: gusztus, ízlés)
volume_up
gusto {noun}
volume_up
treat {noun}
És ez az ízletes, jeges élvezet róla kapta a nevét!
And this is the frozen delicious treat he was named after.
Nem mindennapi élvezet volt, hogy ilyen meglepettnek láthatom.
It was a treat to see him so surprised.
What a treat for the priest.

Context sentences for "élvezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMicsoda kéjes élvezet, hogy ennyire vonzza a nő, így lecsupaszítja a jelenléte!
And how delicious to be so physically drawn to her, so laid bare by her presence.
HungarianAz oktatás lehetősége elvezet a szakképzéshez és a szakmai újraintegrálódáshoz.
The possibility of education leads to training and professional reintegration.
HungarianEl tudjuk-e indítani nyomozóinkat biztosabb nyomon, amely elvezet a célhoz?...
Could we not now start our men upon a trail which would lead definitely to success?
HungarianA kard majd elvezet a legfőbb energiaforráshoz jutottak eszébe Morgaine szavai.
The field directed at its own source of power would effect the ruin of all the Gates.
HungarianEddig még élvezet volt sahibnak lenni, ő mégis nagyon óvatosan vette ki részét ebből.
Life as a Sahib was amusing so far; but he touched it with a cautious hand.
HungarianÉrzem, hogy ez a logikai ösvény elvezet valahová, de... még nem látom a végét.
I feel that this line of logic is leading somewhere—but I can't see the end of it.
HungarianBedrótozzuk, követjük az útját, s ez talán elvezet bennünket az ő dossziéjához.
We'll wire the envelope, track it, maybe it will lead us to his file.
HungarianBeszívta a cigaretta füstjét, szemmel láthatóan megnyugtatta ez az élvezet.
He drew in the smoke of his cigarette as if the soothing influence was grateful to him.
HungarianEgyél-igyál, kishúgom, és holnap valaki elvezet oda, ahová menni kívánsz.
Eat and drink, little sister, and tomorrow one shall guide you wherever you wish to go.
HungarianEz elvezet a harmadik kérdéshez: mi a helyzet a távközlési árakkal?
That brings me to the third question: what about the price of the communications?
HungarianÕ majd megmutatja, hol rejtőzz el, aztán pedig elvezet Doun Darricba.
He will show you where to lay your ambush and then lead you to Doun Darric.
HungarianAz egyetlen csapa, amely elvezet erről a csatatérről, nyugat felé tart.
The only clear set of tracks leaving this battleground leads westward.
HungarianTudom, hogy úgyse fogod elhinni, de tiszta élvezet volt a kiskölyköknek vásárolni.
Hey, man, you know how much fun it was to shop for little kids?
HungarianEz elvezet az utolsó nagy kérdéshez - az emberiség jövőjéhez.
This brings me to the last of the big questions: the future of the human race.
HungarianA kolibrik ide-oda villantak, és nagy élvezet volt nézni őket.
Hummingbirds didn't really hum, but they zip around and were a lot of fun to watch.
HungarianAmint kideríti, hol a lánya, hozzásiet, és elvezet bennünket is.
And as soon as she finds out where the girl is, she'll go there, and we shall follow.
HungarianMiért élvezet hogy mindenki utálhat amiért áthelyezted a vacsorát?
Why do you enjoy moving rehearsal dinners and having everyone hate you?
HungarianHa jól vágom, a címe: "(F)Élvezet -- Napjaink Férfi Szexbajnokai".
If I remember correctly, it's titled Bore-gasm: Study of the Nineties' Male Sexual Prowess.
HungarianVégül pedig ez a kérdés elvezet a megtakarítási adóról szóló irányelv felülvizsgálatához.
Finally this brings me to revision of the Savings Tax Directive.
HungarianBeindul több száz folyamat, ami elvezet az élethez nélkülözhetetlen sejtek és rendszerek kialakulásához.
A hundred processes are then activated to create the cells and structures of life.