HU

én {noun}

volume_up
Bizonyos gondolatmeneteket az ilyen én eleve kizár.
Such an ego simply forbade certain lines of thought.
Én meg mindig növelem az egódat mintha annyira "nagyon kreatív lennél"...
And I'm always pumping up your ego likeyou're very creative...
Én nem kreáltam volna egy ilyen béna alteregót mint te.
I didn't create some loser alter ego to make myself feel better.

Context sentences for "én" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEgyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
One of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
HungarianLehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
I could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
HungarianRoger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
Roger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
HungarianEzt a lépést én, személyesen, a nemzetközi jog példátlan megsértésének tekintem.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Hungarian- Semmit sem tudunk róla, én pedig komolyon kétlem, hogy egyszerű pásztor lenne.
We know nothing about him, and I, for one, don't believe he's a simple herdsman.
HungarianÉn mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
I say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
HungarianA kérdés pedig így hangzik: Ki vagyok én, hogy a zenekarom szemei nem csillognak?
And this is the question: who am I being, that my players' eyes are not shining?
HungarianAz én szerepem ebben a műsorban, azok számára, akik nem látták - elég egyszerű.
My role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
HungarianMég van mit fejleszteni, de legalább úgy hangzik, mint én, és nem mint HAL 9000.
It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
HungarianA világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
The world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
HungarianAzért dobattalak ki a Szövetségből is, mert én vagyok a mézesmázos Powell, ugye?
I threw you out of the Guild because I'm mealy-mouthed Preacher Powell, didn't I?
HungarianDe hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
I'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
HungarianDe miért nem kever két koktélt, amíg én kibújok ebből a kényelmetlen öltönyből?
Listen, why don't you mix us a couple of drinks while I change out of this suit.
Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianÉn azonban részt vettem az utolsó öt ülésszakon, és számomra Bali hatékony volt.
However, having attended the last five COP sessions, for me Bali was effective.
HungarianÉs most az az első, hogy te megfürdesz, és én addig keresek neked valami ruhát.
And the first thing is, get into that tub while I try to find you some clothes.'
HungarianMég mindig azt kell elhitetnem önökkel, amit én elhiszek, legalább egy kis időre.
It's still about making you believe what I believe, at least for a little while.
HungarianIgen, mint mondtam, és jobban teszed, ha megjegyzed a szavaimat, mert én tudom!
Yes, I was telling you, and you damned well better mark my words because I know.
HungarianÉn ugyanis történetesen tudom, hogy min dolgozik, s hogy ez életbevágóan fontos.
You see, I happen to know what you are doing and that it's of vital importance.
HungarianÉn itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'