"érint" English translation

HU

"érint" in English

HU érint
volume_up
{verb}

Ennek megváltoztatása olyan jellemzőket érint, mint például félkövér, dőlt, aláhúzott.
These changes affect attributes such as bold, italic or underline.
Azok számára azonban, akiket a határon átnyúló egészségügyi ellátás kérdése valóban érint, ez rendkívül fontos.
It is because, for those it does affect, it may be incredibly important.
A globális felmelegedés számos fajt is érint.
Global warming can also affect the number of species.
Európában a válások 20 százaléka nemzetközi párokat érint.
In Europe, 20% of divorces concern international couples.
A nukleáris biztonság mindenkit érint Európában.
. - (PT) Nuclear safety is a concern for everyone in Europe.
De az már engem is érint, hogy összeverte az egyik tisztemet.
But you come here and beat up one of my officers -that does concern me.
érint (also: nekiütődik, üt, megver, megüt)
Tudjuk, hogy számos fejlődő országot nagyon komolyan érint a válság.
We know that many developing countries are being hit very hard by the crisis.
Ha egy nagyvállalatot érint a válság - és tudjuk, hogy ők is megszenvedték a mostani krízist -, csak a nyereségük csökken.
When a major corporation is hit - because they, too, suffered during the crisis - only their profits suffer.
A hitelválság mindenkit érint, mindannyiunkat sért, de látok egy halvány fényt az alagút végén.
The credit crunch is hitting and hurting all of us, but I see a speck of light at the end of the tunnel.
Szeretnék olyan témát felhozni, amely más országokat is érint.
I should like to touch on an issue that also concerns other countries.
De ki gondolta volna, hogy ilyen szörnyűséges, ismeretlen erőket érint meg közben?
But who would have guessed what monstrous, unknown forces he would touch in doing so?
Érints meg, és az a kéz többet nem érint meg semmit.
Touch me and that hand will never touch anything again.
érint (also: kitér)
Szeretnék olyan témát felhozni, amely más országokat is érint.
I should like to touch on an issue that also concerns other countries.
Érints meg, és az a kéz többet nem érint meg semmit.
Touch me and that hand will never touch anything again.
De ki gondolta volna, hogy ilyen szörnyűséges, ismeretlen erőket érint meg közben?
But who would have guessed what monstrous, unknown forces he would touch in doing so?
érint (also: kitér)

Context sentences for "érint" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa valakit érint a dolog... ez az az állomás, ami az Old Russellville úton van.
For whoever's interested... that's the weather station on Old Russellville Road.
HungarianA probléma nem csak bizonyos csoportokat érint; az egész társadalomban jelen van.
There are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
HungarianA válság mindenkit érint, nem csak azokat az országokat, amelyek elszenvedik.
The crisis concerns everyone, not just the countries which are suffering from it.
Hungarian. - (SL) Ez a jelentés mindenkit érint - a betegeket és az egészségeseket.
rapporteur. - (SL) This report concerns everyone - the sick and the healthy.
HungarianDavid azt mondta, a konspiráció sokkal magasabb kormányköröket érint, mint gondolta.
David said the conspiracy went much deeper in the government than he had thought.
HungarianMásodszor, ez a szerződés mindössze egy országot érint, tehát kétoldalú megállapodás.
Secondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
HungarianA halálesetek 65%-a gyalogost érint, és a meghalt gyalogosok 35%-a gyermek.
Pedestrians account for 65% of deaths and 35% of pedestrian deaths are children.
HungarianItt van még a cyber-bűnözés kérdése, ami teljesen új probléma, és sokakat érint.
There is also the issue of cybercrime, an entirely new problem affecting many people.
HungarianA szerzőődés meghiúsulása vagy a Freya felrobbantása már államérdekeket érint.
The destruction of the treaty, or the destruction of the Freya, is a matter of state.
HungarianA rendelet 4,5 millió munkavállalót és csaknem 800 000 vállalkozást érint.
There are 4.5 million employees and also nearly 800 000 businesses involved here.
Hungarian(ES) Elnök úr, a beszédem egy olyan témát érint, amelyről eddig nem volt szó.
(ES) Mr President, my speech concerns an issue that has not been mentioned.
HungarianEl tud képzelni olyan kartellmegállapodást, ami nemzetközi élelmiszertermelőket érint?
Are you able to envisage cartel agreements involving international food producers?
HungarianÉs ami a koronázásom előtt történt... az téged semmiképpen nem érint, én Gwenhwyfarom.
And-what befell before my crowning-well, that touches you not, my Gwenhwyfar.
Hungarian. - Ana Maria Gomes asszony jelentése sok fontos vonatkozást érint.
in writing. - The report by Ms Ana Maria Gomes covers many important aspects.
HungarianA malária incidens évente több millió embert érint, akik megfertőződnek vele.
The incidence of malaria is about a couple of [million] people get infected every year.
HungarianSzeretném emlékeztetni Önöket, hogy az albinizmus 20 000 emberből egyet érint világszerte.
I would like to remind you that albinism affects one in 20 000 people worldwide.
Hungarian. - (FI) Elnök úr, az EU jogszabályozása ritkán érint ennyi embert.
in writing. - (FI) Mr President, rarely has EU legislation affected so many.
HungarianHa ez nem történik meg, joghézag keletkezik, amely valódi embereket érint.
Otherwise we shall have a legal loophole, with consequences for real people.
HungarianEz nem csupán két országot érint, hanem az egész EU szempontjából fontos.
This is a matter of importance for the whole EU, not just a bilateral issue.
HungarianÉn nem így látom a helyzetet, mivel az demokratikus problémákat is érint.
I do not see the situation in the same way, as it also concerns democratic problems.