"értékes" English translation

HU

"értékes" in English

HU értékes
volume_up
{adjective}

1. general

értékes (also: finnyás, drága, kecses, mesterkélt)
Európa kulturális gazdagsága értékes árucikk, amelyet fontos megőriznünk.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
Sheának a következő pillanatban már a markában is volt az értékes kis bőrtasak.
A moment later, Shea produced the small leather pouch with its precious contents.
A szabadság túlságosan értékes ahhoz, hogy elpusztítsák, akármelyik oldal tenné is.
Freedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
értékes (also: bőséges, élénk, gazdag, tápláló)
volume_up
rich {adj.}
Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével.
But the hidden man of the heart, in the incorruptibility of a quiet and a meek spirit which is rich in the sight of God.
Európa kulturális gazdagsága értékes árucikk, amelyet fontos megőriznünk.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
értékes (also: kiadós, tápláló, fontos, lényeges)
értékes
Mi értékes van itt, Mademoiselle, ami ide csábíthaná a betörőket?
There's nothing of any great value, Mademoiselle Blanche, to attract burglars.
Félő, hogy nem lesz túl értékes, ami a közpénzeket illeti.
It is feared that it will be poor value for what is public money.
Bizonyítsd be, hogy szórakoztató vagy és értékes, és ez a hosszú élet kellemes élet is lesz.
Prove yourself entertaining or of value, and it shall be a pleasant life.
értékes
Nagyon köszönöm értékes megjegyzéseiket, értékes kérdéseiket.
Many thanks for your valuable comments and valuable questions.
Értékes festményekre specializálódott és megfizethetetlen Kínai régiségekre.
He specialized in valuable paintings and priceless Chinese artifacts.
A kkv szektor támogatása rendkívül értékes, főként pénzügyi válság idején.
Support for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
értékes (also: becses)
volume_up
valued {adj.}
Bolford az értékes kliensnek kijáró üdvözlettel fogadta, és megmutatta a ruhának való anyagokat.
Mr Bolford received Miss Scheele with the greeting accorded to a valued client, and the materials for a suit were considered.
Amíg ez a hajó az egyetlen letéteményese az elhagyott flotta információinak, a Streaker értékes zsákmány marad minden fanatikus horda számára.
So long as this ship is the sole repository of information about the derelict fleet, the survey vessel Streaker remains a great prize, valued by every brand of fanatic.

2. finance: "befektetés"

értékes (also: kitűnő, nagy értékű)

Context sentences for "értékes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA polgárok panaszai a legsürgősebb igényeik felbecsülhetetlenül értékes mutatói.
The citizens' complaints are an invaluable indicator of their most urgent needs.
HungarianAz értékes csomag biztonságos helyen van, nem is kell tovább foglalkoznunk vele.
These are now, said Hercule Poirot, in safe custody and need concern us here no longer.
HungarianAz értékünk nem az értékes dolgainkon alapszik, hanem egy sor más dolgon.
And so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
HungarianKésőbb csatlakozott a felkelőkhöz, és értékes információkkal látta el a szövetséget.
He now kept a low profile, serving in his quiet role of necessary covert operations.
Hungarian(HU) Elnök asszony, örömmel üdvözlöm Graça Moura úr értékes jelentését.
(HU) Madam President, I warmly welcome this worthwhile report by Mr Graça Moura.
HungarianA közreműködésük révén nyújtott betekintés értékes módon járult hozzá a jelentéshez.
The insights they provided allowed me to make specific input to the report.
HungarianAzt is állítják, hogy túl sok értékes forrást pazarlunk a rehabilitációjukra.
They also claim that we spend too many resources in their rehabilitation.
HungarianA feltételrendszer valóban értékes, ám nem kezeli az alapvető problémát.
Although the conditions may be positive, they do not resolve the fundamental issue.
HungarianSzámunkra felbecsülhetetlenül értékes dolog a lelkesedés, az újrakezdés vágya.
Excitement, the desire to continue, these things were priceless to us.
HungarianÉrtékes, drágakövekkel díszített kesztyűi voltak, sarui pedig jácintszínű selyemből.
He had gloves, that were curious,`' and set with stone; and shoes of peach-coloured velvet.
HungarianEurópában soha többé nem lehet vita arról, hogy kinek az élete értékes, és kié nem.
There must never again be a debate in Europe about whose life is worth living and whose not.
HungarianDispater sem hatalmasabb nálam, sem Baalzebul... ezért értékes vagyok.
Dispater is no greater than I, nor Baalzebul... and therefore I am useful.
HungarianÉn kétes hírű és jópofa fiúkkal barátkoztam, Percy értékes kapcsolatokat teremtett.
I had disreputable but entertaining friends, Percy made what's called 'worth while contacts.'
HungarianNem vagyok értékes. Csinálnom kéne valamit."
"I have to get that. I need more. I'm not worthy. And I should do something."
HungarianSajnos nem elég értékes ajándék ahhoz képest, amit ma öntől tanultam.
I fear it is not a sufficiently valu- able gift for what I have learned from you today.
HungarianAhányszor találok valamit, ami kedves és értékes számomra, azonnal el kell veszítenem?
That when I have found something sweet and dear it is taken from me?
HungarianAz éghajlatváltozást teljes mértékben értékes gazdasági lehetőségnek tartom.
I regard climate change entirely as a golden economic opportunity.
HungarianUram, ez az ember egy felbecsülhetetlenül értékes információforrás.
Hell, there were few things harder than making a political figure keep his mouth shut.
HungarianÉrtékes célpont, akivel nyomást gyakorolhatnak a spanyol kormányra.
High-profile target, the better to put pressure on the Spanish government.
HungarianÚjra meg újra átgondoltam, jó csomó értékes másodpercet eltöltve ezzel.
I spun it over and over while handfuls of needed seconds passed me by.