"érted?" English translation

HU

"érted?" in English

EN
volume_up
érted? {interj.}

HU érted?
volume_up
{noun}

érted? (also: kapiskálod?)
volume_up
savvy? {noun}

Context sentences for "érted?" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTudnia kell, hiszen a magáéból teremtette az enyémet, ha érted, mire gondolok.
He ought to, because he sort of cloned mine from his own, if you see what I mean.
Hungarian- Úgy érted, azt az úgynevezett remete varázslót, aki a legenda szerint bosszút áll?
You mean the legend of the so-called hermit wizard' who is becoming an avangion?
HungarianLehetséges volna, uram - kérdezte Hishah nagyon halkan -, te magad sem érted?
Can it be, Lord, asked Hishah very softly, that you yourself do not comprehend?
HungarianMost már érted, miért nem akarom, hogy a homoklakók itt settenkedjenek?
Can you understand now why I don't want Sand People coming around my farm? he said.
HungarianAmire te gondolsz, az az AFHZ, azaz Apadó Figyelem Hiperaktív Zavara, érted?
What he really means is ADHD, for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, see?
Hungarian- Ahogy apám is mindig mondta: ha nem érted a tréfát, nem kellett volna csatlakoznod.
As my father used to say, you shouldn't have joined if you couldn't take a joke.
HungarianHa nem látod a két dolog közötti kapcsolatot... akkor nem tehetek érted semmit.
If you can't see how the two things are related... there's nothing I can do for you.
HungarianÉrted égek, Rowan, oly tiszta tűzzel, amelynek nincs vége a mi világunkban.
I burn for you, Rowan, in a purity in which fire has no end, in this our world.'
HungarianYuri, én komolyan gondoltam, mikor azt mondtam a kávézóban, hogy aggódom érted!
Yuri, in the coffee shop, when I told you I was concerned for your life, I meant it.
HungarianTudtommal Aelia meglehetősen kritikus szellem, ha érted, hogy mire gondolok.
From what I know of Elia she's rather critical, if you understand what I mean.
HungarianÚgy érted... azt akarod mondani, hogy az egész pénzedet kiveszed a cégből?
You mean—you mean you're going to take all your money out of the business?
HungarianÚgy érted, keletre megyünk Leahon át és reménykedünk benne, hogy Menion segít.
What you mean is we're going east through Leah and hope Menion can help us.
HungarianDe vedd ezt, mert szerettelek: érted írtam (Levelet ad neki) S elküldtem volna.
Yet for I loued thee, Take this along, I writ it for thy sake, And would haue sent it.
HungarianKiemeltem őket, megadtam nekik az egyetlent, amit adhatok, és érted tettem.
I took them out and gave them the only might I possess, and I did it for you.
HungarianAz a legkiábrándítóbb, hogy még csak meg sem köszönöd, amit érted tettem.
The frustrating thing is I don't think you appreciate everything I did for you.
HungarianNem mondtad nekem, hogy egyszer egy vörös bika fog érted jönni, hogy segítsen neked?
Hast thou not told me that some day a Red Bull will come out of a field to help thee?
HungarianNos, azért hívlak, hogy tudjam, egyedül vagy-e... hogy tehetek-e érted valamit.
Well, I'm just calling to see if you're lonely... if there's anything I can do about it.
HungarianMost már te is érted, hogy ezer év alatt miért nem osztottam meg senkivel az elixírt.
Now you understand why for a thousand years I shared the elixir with no one.
Hungarian- Nem tudom, hogyan érted el, barátom, de az éjjel egy óriási bomba robbant.
I dont know how you managed it, my friend, but a very large bomb went off last night.
HungarianHa nekem adtad, az a nyuszi az enyim, érted, s ha nekem úgy tetszik, megfőzöm.
If you give me a coney, the coney's mine, see, to cook, if I have a mind.