"érzékelés" English translation

HU

"érzékelés" in English

HU érzékelés
volume_up
{noun}

érzékelés (also: fogás, hangulat, érzék, tapintás)
volume_up
feel {noun}
Az érzékelés fontosabb volt a számára, mint az eszmék kivált, ha természetes anyagokat tapinthatott.
Sensations meant more to him than ideas - especially the feel of natural materials at his fingertips.
- Amikor ezt kimondta, Voltaire tényleg érzett valami nyugtalanító, éles kaparászást az érzékelés peremén; olyan volt, mintha bogarak mászkáltak volna az agyában.
He did indeed feel a restless, edgy scratching at the edge of perception, like insects crawling in his brain.
A levegő változott, nyirkos lett és hűvös; még érezte az arcát legyező szellőt, aztán minden érzékelés elhagyta a tagjait.
The air changed; it went cool and moist; she felt the breeze moving over her face; then all feeling left her hands and feet completely.
érzékelés (also: felfogás, észlelés, észrevétel)
Ezek szerint tehát a világ nem más, mint az egyéni érzékelés függvénye?
So, was everything about the world a matter of perception?
Érzékelés, számítás és nem-vizuális felületek.
We have perception, computation and non-visual interfaces.
Több kísérlet kimutatta, hogy a gondolat és az érzékelés a nyelvtől függetlenül létezik.
Plenty of research shows that thought and perception precede talk, exist independent of language.
érzékelés (also: hangulat, érzelem, tapintás, érzet)
A levegő változott, nyirkos lett és hűvös; még érezte az arcát legyező szellőt, aztán minden érzékelés elhagyta a tagjait.
The air changed; it went cool and moist; she felt the breeze moving over her face; then all feeling left her hands and feet completely.
érzékelés (also: szenzáció, benyomás, érzet, érzés)
A nyomában persze újra beköszöntött a fizikai érzékelés, a kimerültség és a fájdalom konkrétuma.
In its wake, physical sensation returned, the reality of exhaustion and pain.
Ez csak egy létállapot lehet, nem pedig egy múló érzelem, érzékelés.
It can only be a state of being, not just a fleeting emotion, sensation.
A kín fellángol, az érzékelés elhalványul.
Agony flaring, sensation fading.

Context sentences for "érzékelés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz nem testen kívüli érzékelés, ez a saját elméje, akkor miért nem fogja be a pofáját?
This wasn't ESP, it was his own mind, and why couldn't he shut it up?
HungarianLehet, hogy ez egy megérzés... természetfölötti érzékelés tette hozzá mélyen elgondolkodva.
Premonition, maybe; ESP, she said, thinking slowly as she spoke.
HungarianAz érzékelés dobozába gyömöszölt rendszer más, érdekesebb látnivalókat keresett magának.
Speeding sensations, accelerations, lofting lurches—all somehow merging into pictures, ideas.
HungarianAmikor kilépnek a testükből, súlytalanok, áttetszőek, megannyi néma tudat és érzékelés.
When they were outside their bodies, they were weightless, transparent, silent awarenesses and sensibilities.
HungarianA látás, a vizuális érzékelés révén adunk jelentést dolgoknak.
We make meaning by seeing, by an act of visual interrogation.
HungarianHangzatos nevet találtunk erre: határozatképesség-érzékelés.
We have a fancy name for this: we call it quorum sensing.
HungarianElmém ujjongva élvezte az érzékelés bolond tévelygéseit.
My mind was delighting in this sort of mad perceptual error.
HungarianAz érzékelés óvatosan fürkészve kígyózott befelé.
The feeler snaked its way inward, searching carefully.
HungarianNos, a multi-touch érzékelés nem teljesen új dolog.
Now, multi-touch sensing isn't completely new.
HungarianEgy másik dolog az érzékelés.
Now, another thing is the sensory issues.
HungarianA közvetlen érzékelés híve vagyok.
HungarianAz udvar környékén hömpölygő hatalmas mennyiségű mágikus energia és a számos udvari mágus ténykedése következtében nehéz volt az érzékelés.
The great amounts of magical energy and the almost continual activity of the magicians of the court made assensing difficult.
HungarianEgy állat érzékelés alapján gondolkodik, nem verbálisan. Képekben gondolkodik.
Think about how much information there is there on the local fire hydrant. He knows who's been there, when they were there. Are they friend or foe?
HungarianAK: Egy pillanatra térjünk vissza végzős évemre az UCLA-n, amikor a Beágyazott Hálózati Érzékelés Központjában dolgoztam.
AK: So stepping back for a quick second, when I was at UCLA going to grad school, I was also working at a place called the Center for Embedded Network Sensing.
HungarianAz érzékelés lehetőségétől való megfosztás egyik hátránya azonban, hogy az általa kiváltottak az embereket tachycardias állapotba hozhatják.
The one drawback to sensory deprivation, however, was that the terror it induced could drive people into tachycardia—and that could kill the subject.
HungarianVégső soron, hogy újra nyomatékosítsam, van praktikus része, hogy csináltunk határozatképesség-érzékelés elleni molekulákat, amik újfajta gyógymódként kerülnek kifejlesztésre.
The final thing is, again just to reiterate that there's this practical part, and so we've made these anti-quorum sensing molecules that are being developed as new kinds of therapeutics.