HU érzékeny
volume_up
{noun}

érzékeny (also: fájdalom, baj, sérülés, seb)
volume_up
sore {noun}
A megoldatlan konfliktusok érzékeny ponttá váltak a fekete-tengeri régióban.
Unresolved conflicts have become the sore point in the Black Sea region.
Az uniós védelmi miniszterek érzékeny pontot érintettek.
The EU defence ministers have touched on a sore point.
Egy darabon közöttük kicsit merev volt még és érzékeny, semmi több.
The place between them was a little stiff and sore, nothing more.

Context sentences for "érzékeny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBármi is volt a belsejében, érzékeny szerkezet lehetett, ha ennyire vigyáztak rá.
. Whatever was inside the cylinder was supposed to be protected against shock.
HungarianFigyelmet fogunk fordítani az érzékeny pontokra, mindenki érdekére és aggályára.
We will pay attention to the sensitivities, interests and concerns of all.
HungarianA kormány ugyanolyan szoros és érzékeny volt, mint valaha, és az új mütyür működött.
The controls felt just as tight and crisp as ever, and the new widget worked.
Hungarian- Érzékeny lelkületű teremtés a világért sem költözött volna Caroline Crale házába."
A thin-skinned person would not have come to stay in Caroline Crale's house.
HungarianEz a három szüntelenül ismétlődő szó zakatolt órák hosszat az érzékeny agyakban.
Three words, endlessly repeated, dinning themselves hour after hour into receptive brains.
HungarianA fogyatékkal élők a társadalom leginkább érzékeny csoportjainak egyikét alkotják.
Disabled people constitute one of the most vulnerable groups in society.
HungarianA nő mély levegőt vett: a szavak érzékeny húrokat pendítettek meg a lelkében.
remarkable treatment alternatives, and a cure is just around the corner.
HungarianLehet... lehet, hogy ráült a hajsütővasra,...és megégette magát egy érzékeny helyen.
May he-- May he fall on his blow comb... and get hot in the wrong place.
HungarianAz egyik ilyen érzékeny kérdés az alkotmány elfogadásának folyamata.
One example is the principle mentioned earlier for adopting the constitution.
HungarianPhilip, aki kevésbé érzékeny a status quo változásaira, nem küszködik ilyen emlékezetkieséssel.
Philip, less resistant to changes in the status quo, had no such memory problems.
HungarianMindannyian tudjuk, hogy Dana pszichikailag érzékeny mindenféle erőszakos cselekményre.
We all know that she has a psychic vulnerability to hostile entities.
HungarianMire feleszmélt, már ő is épp oly érzékeny lett, mint bárki más.
When he caught his breath, he had been as vulnerable as anyone-and glad of it.
HungarianNem akarjuk, hogy ezek az érzékeny lelkű gyerekek túl sokat foglalkozzanak vele.
All these young minds - such a pity for them to dwell on it.
HungarianÉrzékeny búcsút vett kedvenc pipájától, mielőtt hamuvá vált volna.
He said a fond mental farewell to his favorite pipe ere it fell into ash.
HungarianNekik is megvannak az érzékeny pontjaik, Jack mondta Van Damm az elnöknek.
Jack, they have their sensibilities, van Damm told his President.
HungarianDrummond ezzel érzékeny pontot érint, de bízom benne, hogy az esküdtek hamar elfelejtik.
Drummond scores a weak point on this, but I think and hope it will soon be forgotten by the jury.
HungarianNyomásra érzékeny háló lenne a fű alatt, a kerítés mögött?
Were there pressure-detecting grids beneath the grass beyond the fence? he wondered.
HungarianTizenegy éves voltam, elég érzékeny, hogy fölismerjem a csalást, és elég érett, hogy magam is éljek vele.
I was eleven—old enough to recognize deception and old enough to practice it.
HungarianTapintatos, érzékeny ember volt, és mindig közvetett módon adott.
A man of tact and sensitivity, he always gave through indirection.
HungarianGyengéd, érzékeny férfi, aki nem olyan gyanakvó, mint egyesek!
He's a gentle, concerned man who's not as suspicious as some people!