"érzelem" English translation

HU

"érzelem" in English

HU érzelem
volume_up
{noun}

érzelem (also: izgalom, nyugtalanság, indulat, hév)
Audrey egyszerűen, a legcsekélyebb érzelem megnyilvánulás nélkül válaszolt kérdéseire.
She answered his questions simply and without amy signs of emotion.
Mintha érzelem fűtötte volna a hangját; kihallatszott belőle némi aggodalom.
A hint of some emotion had tinged his words; they were lightly italicized with concern.
- Lehetséges, hogy amit érzek, az nem is érzelem, csak egy benyomás, amit én érzelemnek hiszek.
It may be that instead of emotion, I feel sensation only, which I think to be emotion.
Olyan érzelem kerített hatalmába, amely a követő, furcsa események okozója.
I held that feeling responsible for the strange events that followed.
Kérdés: Kapcsolatban állt valamiféle érzelem ezzel a tudással?
Was there an emotional feeling that went with this knowledge?
Nem volt sürgető kényszer a hangjában, csak határtalan érzelem.
There was no urgency in his voice, but there was great feeling.
érzelem (also: felfogás, vélemény, nézet, érzés)
Fine words, and a noble sentiment.
Akaratok és vágyak összecsapása, melyet egy sor kétes feltevés és gyanús érzelem kísér.
A collision of wills and desires, and beneath it a host of dubious assumptions and suspect sentiments.
Nos, az én szememben, aki nagyon is elmélyedtem az életben, csak egy igazi érzelem van: a barátság férfi és férfi közt.
Well, for my own part, I have fathomed the depths of life, there is only one real sentiment - comradeship between man and man.

Context sentences for "érzelem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA trantori bürokrata arcán gyors egymásutánban egy sor érzelem tükröződött.
The Trantorian bureaucrat underwent a series of flickering lacial expressions.
HungarianAz Állam tele van felesleges heregolyókkal mondta Peerssa különösebb érzelem nélkül.
The State has a superfluity of testicles, Peerssa said with no particular emphasis.
HungarianMár látom a láncreakciót, a kémiai vegyületek megjelenését, melyek egy érzelem...
AIready I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal.
HungarianMinden érzelem gyenge, a legkisebb szél is szertefújja vagy éppen összekeveri őket.
Every notion vulnerable to any sordid breeze, stirred up, stirred together.
HungarianMiféle alja népek, ha ez bölcselmetek netovábbja, a közönséges érzelem?
What vile things that this is the sum of your wisdom, the simple capacity to feel!
HungarianValósággal mellbe taszította az ellenséges érzelem, amely felé lövellt.
He reached out quickly to Jackson Beck, police Inspector 2: What's the situation Jax?
HungarianDaneel Olivaw arcán a beszélgetés során most először jelent meg valamilyen érzelem.
For the first time Daneel Olivaw showed expression, a rueful grimace.
Hungarian- Az új érzelem-rendszeredben van a "jó"-nak és a "rossz"-nak megfelelője?
In your new set of emotions, do you have equivalents for good and bad?
HungarianOly sokáig fogva tartott e két érzelem, hogy valószínűleg életem végéig cipelem majd a súlyát.
Yet I've been so long marinated in both emotions that they will forever flavor me.
HungarianTeljesen kiégett az évek alatt, nem maradt benne érzelem, nem termelt már könnyeket a teste.
A hollow shell of a man with no vigor left in him, not even any tears.
HungarianHa egyáltalán szóba hozta e gyengéd érzelem témáját, arról csakis gúnyos fintorral beszélt.
Despite these efforts, the Project's etexts and any medium they may be on may contain Defects.
HungarianRengeteg érzelem kavargott a fejében, melyek mind a szokások és az egyenes gondolkodás ellen szóltak.
There were a lot of feelings bumping up against habits and stray thoughts in his head.
HungarianHariban kellemes érzéseket keltett ez az őszinte érzelem.
For one who dwelled in his head so much, this was a welcome rub of reality.
HungarianAkaratok és vágyak összecsapása, melyet egy sor kétes feltevés és gyanús érzelem kísér.
A collision of wills and desires, and beneath it a host of dubious assumptions and suspect sentiments.
HungarianNem járkálhatok örökké attól rettegve, hogy feltámad bennem valami érzelem, amitől azonnal szörnyeteggé válók.
I can't walk around afraid to feel anything because it'll turn me into a freak!'
HungarianAsszem, az összes érzelem ami felgyülemlett a héten az egyszerre-- felrobbant.
I think it was, like, it was all the emotions that have been pent up this whole week just fucking-- exploded.
HungarianEgy pillanatig mégis érzelem tükröződött a férfi szemében.
Momentarily he let something show in his eyes, a spark of furyóself-directed, she thought.
HungarianA nő hangja tompán kongott, hiányzott belőle minden érzelem.
Her voice was flat, studiedly emotionless, but almost a whisper.
HungarianOlyan sok érzelem volt benne, hogy nem lehetett meghatározni.
It was filled with so many emotions that it lacked definition.
Hungarian- Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem.
Now I know what's between Jo-Beth and me's the real thing.