"ív" English translation

HU

"ív" in English

volume_up
ív {noun}

HU ív
volume_up
{noun}

1. general

ív (also: körív)
volume_up
arc {noun}
Húzzon egy kívánt méretű ellipszist, majd kattintson az ív kívánt kezdőpontjára.
To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc.
Húzzon egy kívánt méretű kört, majd kattintással jelölje ki az ív kezdőpontját.
To draw an arc, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the arc.
Egy hátborzongató készülék két, rézdróttal körbetekert pólusa között elektromos ív reccsent.
An electric arc crackles between the copper wire-wrapped poles of eldritch equipment.
Az egyszarvú és a Vörös Bika az ív csúcspontján nézett farkasszemet egymással, az egyszarvú a hátát a tengernek vetve állt.
The unicorn and the Red Bull stood facing each other at the arch of the bow, and the unicorn's back was to the sea.
A hajó jelenleg a Reshref IV. egyik holdja körüli pályán kering, a Hurok csillagképben, a Téli Vihar nev csillagjáróval együtt.
It's in orbit around a moon of the planet Reshref Four, in the constellation of the Bow, along with the hulk of the star cruiser Winter Storm.
ív (also: tepsi, lap, burkolat, vitorla)
volume_up
sheet {noun}
Összehajtott ív papír meg egy kisebb boríték hullt ki belőle.
Two things fluttered out: a sheet of folded paper and a smaller envelope.
Poirot éppen egy ív tiszta papírra jegyzetelt.
Hercule Poirot, with a sheet of paper in front of him, was making notes.
Egy ív kék színű papirost tartott a kezében, tele nevekkel, feljegyzésekkel és számokkal.
He held in his hand a sheet of blue paper, scrawled over with notes and figures.
Óvatosan lenyúlt, megfogta a botot, rettegve, hogy a legcsekélyebb érintésre az egész ív összeomlik, vagy hogy a jelenlétét jelző finom körvonalak eltűnnek.
David reached cautiously down and snagged the staff, fearing that the whole span would collapse at the slightest touch, or that the faint traceries that defined it would wink out.

2. architecture

ív (also: boltív, bolthajtás)
volume_up
arch {noun}
Svindler felidézte a csodás ív hihetetlen simaságát.
In his memory, he felt the exquisite smoothness of that graceful arch.
Megállt egy sötét ív alatt és Kim a megrettent láma mögé vonult.
He halted at a dark arch and slipped behind the bewildered lama.
A híd egy préselt nádból vagy valami hasonlóból épített egyetlen gyönyörű vonalú ív volt.
The bridge was a wide arch of pre-stressed concrete or something better, its lines singularly beautiful.

3. mathematics

ív (also: körív)
Húzzon egy kívánt méretű kört, majd kattintással jelölje ki az ív kezdőpontját.
To draw an arc, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the arc.

Context sentences for "ív" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz elősegíti az ÁÉKBV IV. módosításainak egyetlen olvasatban történő elfogadását.
This will facilitate the adoption of UCITS IV modifications in a single reading.
HungarianA biztosítékok feloldása és behajtása a IV. címben említettektől eltérő esetekben
Release and forfeiture of securities other than those referred to in Title IV
HungarianIV. F. Franklin a haverjaira pillant, láthatóan mindannyian remekül szórakoznak.
F. Franklin the Fourth glances at his three buddies, and they all seem to be amused.
HungarianAz USAF G-IV a rámpa felé gördült, John pedig tett egy megjegyzést az épületek korára.
As the USAF G-IV taxied to the ramp, John remarked on the age of the buildings.
HungarianA prágai vár volt IV. Károly székhelye is, amint azt a miniszterelnök úr is említette.
Prague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
Hungarian2008-as költségvetés: (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. szakasz) (szavazás)
2008 draft general budget: Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (vote)
HungarianA 2009. évi költségvetés tervezete (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. szakasz) (
Draft general budget 2009 (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX) (
HungarianA G-IV tizenkétezer méter magasan repült, tiszta reggel terült el alatta.
His G-IV cruised at forty-one thousand feet, and it was a clear morning below him.
HungarianHála az amerikaiak ügyességének, a választófejedelmek ismét keringtek IV.
Thanks to American ingenuity, the electors were circling Charles the Fourth again.
HungarianIV. MELLÉKLET: TARTÁLYOK ÉS ENERGIAFORRÁSOK SÛRÍTETT LEVEGÕS FÉKBERENDEZÉSEK SZÁMÁRA
ANNEX IV : ENERGY RESERVOIRS AND SOURCES OF ENERGY FOR COMPRESSED AIR BRAKES
Hungarian(1) A IV. melléklet A. a) 1. és 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
1. The following shall be substituted for the text of Annex IV (A) (a) (1) and (2):
Hungarian2010-es költségvetési iránymutatások - I, II, IV, V, VI, VII, VIII és IX szakasz (
Guidelines for the 2010 budget procedure - Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (
HungarianSusan Snell: A nevem Susan Snell (New York, Simon és Schuster, 1986), I-IV. oldal:
From My Name Is Susan Snell by Susan Snell (New York: Simon & Schuster, 1986), pp. i-iv:
HungarianHigany és vegyületei, leszámítva a IV. és V. mellékletben felsorolt kivételeket
221. Mercury and its compounds, excluding the exceptions listed in Annex IV and Annex V
HungarianTiokarbamid és származékai, kivéve a IV. melléklet első részében felsoroltakat
321. Thiourea and its derivatives, with the exception of those listed in Annex IV, Part 1
HungarianÉvről évre azt tapasztaljuk, hogy a költségvetés IV. szakasza súlyosan alulfinanszírozott.
Year after year, we see how Section IV of the budget is severely underfunded.
HungarianA 2.7.7.1.1. pontban előírt vizsgálathoz a megfelelő berendezést a IV. melléklet mutatja be.
SUITABLE APPARATUS FOR THE TESTS SPECIFIED IN 2.7.7.1.1 IS SHOWN IN ANNEX IV .
Hungarianb) a (2) bekezdés második sorában a "III melléklet" kifejezés helyébe a "IV. melléklet" lép.
(b) in the first line of paragraph 2, Annex III shall be replaced by Annex IV.
HungarianIII. és IV. melléklete lép.
3. Annexes I, II and III are replaced by Annexes I, II, III and IV to this Directive.
HungarianA IV. melléklet A. szakasza a) pontjának 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
The following shall be substituted for point 2 of Annex IV, Section A (a):