"óra" English translation

HU

"óra" in English

HU óra
volume_up
{noun}

1. general

óra
volume_up
clock {noun}
Wendy megtorpant, aztán eszébe jutott az üvegburával borított óra a kandallópárkányon.
She stiffened, then remembered the clock on the mantel, the clock under glass.
- Valamivel három óra előtt járhatott az idő, mert a kakukkos óra... - hirtelen elhallgatott.
It must have been just before three o'clock, because the cuckoo clock - She stopped abruptly.
- Az óra sohasem üti az igazi időt - mondta a koponya.
But then the clock -- The clock will never strike the right time, the skull said.
óra
volume_up
hour {noun}
Kevesebb, mint egy óra oda-vissza, s alig egy óra a célállomásig.
Less than an hour out and back, no more than an hour at his destination.
Miss Webbet pedig negyed óra múlva úgyis elbocsátanám... legalábbis, izé... fél óra múlva.
Miss Webb will be disengaged in about a quarter of an hour - oh, well, perhaps half an hour.
Fél óra alatt végeztem körutammal, és visszamentem a katlan közepére.
In half an hour my explorations were completed and I returned toward the center.
A Castle Rock-i középiskolában az utolsó óra szabadfoglalkozás volt csütörtökön.
On Thursdays, the last period of the day at Castle Rock Middle School was set aside for activities.
Az óra harangjátéka jelezte a pihenőidő kezdetét.
The clock chimed to indicate a rest period.
Milyen rövidke idő is egy óra, hogy úgy fordul a dolog!
An hour was such a short period of time.
Az AP hírügynökség táviratjelentése, New England, 22 óra 46 perc:
From the New England AP ticker, 10:46 P.M.:
Az AP hírügynökség táviratjelentése, New England, 23 óra 22 perc:
From the New England AP ticker, 11:22 P.M.
A nemzeti AP hírügynökség jelentése, 23 óra 46 perc:
From the national AP ticker, 11:46 P.M.:
óra (also: időjelző)

2. "tanóra"

volume_up
class {noun}
Ez az óra nem kötelező, mindössze tizenegy hallgatóval kezdtünk.
The class is not a required one, and we started with eleven students.
- a legnagyobb tömegáramon egy óra alatt összegezett teher 0,2%-a a 2. pontossági osztály esetében.
- 0 72 % of the load totalized at maximum flowrate in one hour for Class 2.
Ez egy szóbeli óra volt, és mi beszélgettünk.
Now this was a discussion class and we were having a discussion.

Context sentences for "óra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA nagyobb darabok hőmérsékletéből ítélve huszonegy óra és éjfél között lehetett.
Judging by the temperature of the larger pieces, between twenty-one and midnight.
HungarianÁltalában nyolc óra körül érkeztek, és tizenegy, fél tizenkettő körül távoztak.
They used to come in around eight or so, then leave at eleven or eleven-thirty.
HungarianMegjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
I predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
HungarianVégre lejárt az idő, amiben megállapodtak huszonnégy óra telt el a támadás óta.
They finally reached the limit they'd agreed on twenty-four hours from the attack.
HungarianEgy ilyen lénynek kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült kiírtani a legénységemet!
One of those things managed to wipe out my entire crew in less than 24 hours.
HungarianReinhart atya azt mondta, két óra tíz perc volt, de nekem vagy másfél hónapnak tűnt.
Father Reinhart says two hours ten minutes, but it felt like a month and a half.
HungarianA tanulószékben töltött tizennégy óra után Corbell rendszerint élvezte a mozgást.
After fourteen hours in a teaching chair Corbell usually enjoyed the jumping about.
HungarianAz első tizenkét óra nagy részét a pihenőhelyiségben töltöttem, olvasni próbáltam.
I spent most of the first twelve hours in the relaxation room, trying to read.
HungarianDe ha így volt; akkor mi történt azután, és miért ment el három óra múlva újra?
But if so, what happened then--and why did he go out again three hours later?
HungarianNégy óra után pár perccel szállt ki a taxiból, az indulási oldal bejárata előtt.
A few minutes after four, his cab stopped at the general aviation terminal.
HungarianEmlékezzenek, hogy 2001-ben kevesebb mint 2 óra rádiókapcsolatunk volt a külvilággal.
Remember, 2001, we had less than two hours radio contact with the outside world.
HungarianEz három óra után volt, Ennis már átöltözött farmerbe és egyszerű fehér ingbe.
It was after three, and Ennis had changed into jeans and a plain white shirt.
HungarianFőnök, kijárási tilalmat rendeltünk el 6 óra után minden 18 év alatti egyénnek.
Sheriff, we closed down the school... and set up a curfew for anyone under eighteen.
HungarianMég négy és fél óra az út Elmendorfig, aztán egy zuhany, meg némi kötelező pihenő.
Four and a half hours back to Elmendorf, and a shower, and some mandated crew rest.
HungarianMájus 28-án nulla óra 45 perckor a helyzet már kritikussá vált Chamberlainben.
By 12:45 on the morning of May 28, the situation in Chamberlain was critical.
HungarianAmikor délután hat óra tájban először körülnéztek, nem tűnt olyan ijesztőnek a hely.
This place had been frightening enough at 6 P.M. when they first walked it off.
HungarianMég huszonnégy óra, mondta a kormányos, és elérjük az alexandriai partokat.
Twenty-four hours, the navigator had told him, and we shall dock in Alexandria.
HungarianPontosan nyolc óra harminc perckor felsorakoztatja odakint a listán felsoroltakat.
'You'll parade with the others detailed on this list at eight-thirty sharp, outside.
HungarianTörténetesen éppen alszom, amikor hajnali három óra húszkor megszólal a telefon.
I HAPPEN TO BE ASLEEP when the phone rings at three-twenty in the morning.
HungarianHetvenkét óra múlva egy teherhajó indult Rotterdamból a szíriai Latakiába.
A ship outbound for Latakia, Syria, was sailing from Rotterdam in seventy hours.