"ömlik" English translation


Did you mean: omlik
HU

"ömlik" in English

HU ömlik
volume_up
{verb}

ömlik (also: kering, folyik, ered, áramlik)
Vérére gondoltam, ahogy ömlik belém; a hatalomra, amelyet tőle kaptam.
I thought of her blood flowing into me; of the powers she'd given me.
És ez a delta a Mobile-öbölbe ömlik, majd a Mexikói-öbölbe torkollik.
And this delta water flows to Mobile Bay, and finally into the Gulf of Mexico.
''I want to see the blood flow.
ömlik (also: zuhog, omlik, folyik, önt)
Láttam, miként omlik vére a ropogó hasábokra.
I saw her blood pouring down on the roaring logs.
Dan tisztában volt azzal, hogy rohan az idő, azzal azonban nem, hogy úgy ömlik, mint az áradat egy felrobbantott gát mögül.
Dan had known that time was running out, but he hadn't known that it was pouring away like floodwater through the broken breast of a damn.
Uglúk egy flaskót nyomott a fogai közé, s valami égető folyadékot öntött le a torkán, érezte, mint ömlik rajta végig az izzó meleg.
Uglúk thrust a flask between his teeth and poured some burning liquid down his throat: he felt a hot fierce glow flow through him.
ömlik (also: ered, árad, áraszt, kiömlik)
A gazdák már így is szenvednek a rengeteg adminisztrációtól, és azt látják, hogy ez ömlik Brüsszelből.
Farmers suffer enough red tape and bureaucracy at present and they see this all emanating from Brussels.
Látom Krisztus vérét, amint a Kútba ömlik; látom, amint vérpiros lesz a víz, és ismerem ennek jelentését.
I see the blood of Christ emptied into the Well; I see the water run red, and I know its meaning.
S csak ömlik lefelé a maradéka is a Helm-kapuból, míg már az Árkon túl senki se marad, ott rajzik-nyüzsög, mint a légy a tisztáson valahány.
They streamed down from Helm's Gate until all above the Dike was empty of them, but below it they were packed like swarming flies.
- A Quyvem-tó a Solander folyóba ömlik, amely észak felé folyik a Skyre felé, és Godelia úgy terül el előtted, mint egy bűzfelhő.
Lake Quyvern empties into the River Solander, which flows north to the Skyre, and Godelia spreads before you like a bad smell.
A karjaidba omlik, és itt hagyhatjuk ezt az átkozott helyet.
She will fall into your arms, and we can leave this god-forsaken place.
Nem nehéz észrevenni, hogy a káoszkitörések megszaporodnak, ha a Birodalom nem omlik össze.
It's easy to see that chaos outbreaks would become increasingly common if the empire didn't fall.
ömlik (also: árad, áradozik, ömleng)
And blood shall gush from his tomb.
Mint amikor gát omlik le, olyan erővel zúdult rám, lesöpört a lépcsőről, nekivágott a lebegő léceknek.
With the force of a broken dam, it rushed onto me, so strong that it swept me off the steps, knocking me against floating timbers.
ömlik (also: szakad, dől, zuhog, folyik)
S csak ömlik lefelé a maradéka is a Helm-kapuból, míg már az Árkon túl senki se marad, ott rajzik-nyüzsög, mint a légy a tisztáson valahány.
They streamed down from Helm's Gate until all above the Dike was empty of them, but below it they were packed like swarming flies.

Context sentences for "ömlik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
Every falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
HungarianÉs ez a delta a Mobile-öbölbe ömlik, majd a Mexikói-öbölbe torkollik.
And this delta water flows to Mobile Bay, and finally into the Gulf of Mexico.
HungarianTavasszal megindul az olvadás, amitől a völgy egy összefüggő tó lesz, aztán a Silverbe ömlik.
Every spring the ice along the range melts and turns Simil Valley into a lake.
HungarianA Barrytronnak sejtelme sem volt róla, hogy a hulladék a Cukor-patakba ömlik.
Barrytron had no idea it was dumping this waste into Sugar Creek.
HungarianVérére gondoltam, ahogy ömlik belém; a hatalomra, amelyet tőle kaptam.
I thought of her blood flowing into me; of the powers she'd given me.
HungarianAztán Rowan elment, fáradtan, sajgó testtel, és örült, hogy a reggel fénye ömlik a puha ágyra.
And then she was gone, drowsy, aching, glad of the day spilling down over the soft bed.
HungarianÉreztem, hogyan omlik össze benne minden remény, minden álom, maga a szeretet.
He want into a Spanish aria of denunciations and execrations.
HungarianBiztosan hidraulikus folyadék ömlik a motorba, vagy nagy üzemanyag-szivárgás van valahol mondta Cobb.
Must be hydraulic fuel leaking into the engine or a serious fuel leak, Cobb said.
HungarianCsak úgy ömlik magából a szó, valósággal, mint egy rádióbemondóból jegyezte meg.
You leak information like a radio announcer, she said.
HungarianCsak meghúzod a kart... és percenként 500 gallon víz ömlik a falakra.
You just pull the plug, 500 gallons per minute hits the walls.
HungarianMary Pat érezte, hogy egy korsó sörnyi adrenalin ömlik a vérébe.
That question shot a full pint of adrenaline into her bloodstream.
HungarianÜcsörögsz egy kocsiban, miközben egy gumicsövön ömlik be a kipufogógáz.
Sitting in a car with a hose running from the exhaust.
HungarianLátják, hogy a gleccser a jobb oldalról ömlik a tengerbe, s ezt a kamera minden órában rögzíti.
You see the glacier flowing in from the right, dropping off into the sea, camera shooting every hour.
HungarianSzóval képzeljék el, milyen nagy és mennyi jég omlik le belőle.
So, imagine how big this is and how much ice is charging out.
HungarianIsmered azt a helyet, ahol a folyó a tóba ömlik...
You know the place, where the river flows into the Lake- I know, she said.
HungarianLátta, hogy egy közeli oszlop szivacsossá olvad, majd porrá omlik.
He saw a nearby column turn porous, then crumble to dust.
HungarianDe ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: "Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.
And some of the scribes answering, said to him: Master, thou hast said well.
HungarianLátom Krisztus vérét, amint a Kútba ömlik; látom, amint vérpiros lesz a víz, és ismerem ennek jelentését.
I see the blood of Christ emptied into the Well; I see the water run red, and I know its meaning.
HungarianMert amikor az a víz távozik, az Atlanti Óceánba ömlik.
Because when that water leaves, it dumps out into the Atlantic.
HungarianElég egy csippentés a fülcimpába, és csak úgy ömlik a vér.
Just a snip on the lobe of the ear lets out a lot of blood.