"ön-" English translation


Did you mean: -on, ón, on
HU

"ön-" in English

EN
volume_up
Ön {pron.}
EN
HU

ön- {adjective}

volume_up
NEM – az Ön szüleit nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga.
NO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
Ön, biztos asszony, azonban tudja, hogy a védzáradék nem automatikus, valamint nagyon nehéz lesz végrehajtani és öt évig nem lehet alkalmazni.
However, you know, Commissioner, that the safeguard clause is not automatic and that it will be very difficult to implement and impossible to activate for five years.

Context sentences for "ön-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJoggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
I have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
HungarianÉs őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
And, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
HungarianMesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
My snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
HungarianAnyám túlórázott a Heathrow-on,...én pedig megpróbáltam babot főzni a pirítóshoz.
My mum was working overtime at Heathrow and I was trying to cook beans on toast.
HungarianMcGee mindenkihez eljuttatott egy elég hosszú feljegyzést az ön állapotáról.
Tina Scolari said, Dr. McGee circulated a fairly long memo about your condition.
HungarianCsak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
HungarianKik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?
Theyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Hungarian- Igaz, hogy egy államügyész New Orleansból ma reggel ott volt az ön irodájában?
Is it true the U.S. attorney from New Orleans was in your office this morning?
HungarianEzért úgy gondolom, hogy változtatnunk kell a KAP-on, de nem kell megszüntetni.
I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
HungarianAz ön grófnéja nem más, mint Anastasie de Restaud, aki a Helder utcában lakik.
Your countess is called Anastasie de Restaud, and she lives in the Rue du Helder.
Hungarian# How many of us have them # Friends # Ones we can depend on # Friends Kuss legyen!
How many of us have them Friends Ones we can depend on Friends Shut the fuck up!
HungarianAkkor ön az első olyan ismerősöm, aki végzettség nélkül balzsamozott holttesteket.
This is the first time I've known anyone, I said, who embalmed without a license.
HungarianÕ vált a szellemvonat-on a Borzalmak Urává, és ők lettek a beijedt kiskölykök.
He'd become the Terror in the ghost-train now, and they were the chilled punters.
HungarianEgy Idle Valley Club elnevezésű helyen dolgoztak, kint a Ventura Boulevard-on.
They worked at a place called the Idle Valley Club, out Ventura Boulevard way.
Hungarian- Ez bizony nem valami híven adja vissza az ön jellemét - jegyezte meg Darcy.
This is no very striking resemblance of your own character, I am sure, said he.
Hungarian- Ez az ön szobája - szólt Fulano Tesshez -, ez pedig az öné - mondta Craignek.
'This is your room,' Fulano told Tess, 'and this is yours,' he said to Craig.
HungarianAz ön munkaprogramja nem szolgált konkrét információkkal ebben a tekintetben.
Your work programme does not provide very definitive information in this respect.
Hungarian- Másfelől viszont az ön százezer embere semmiféle törvényellenes célt nem szolgál.
And on the other hand, your hundred thousand are intended for no illegal purpose.
HungarianHa el akarjuk kerülni a tilalmat, 30%-on kell tartanunk a lehalászási arányt.
If we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
HungarianMi ehhez képest az ön halála? tudakolta tapintatosan a vezetőülést elfoglaló férfi.
What is your death against that? the man in the driver's seat inquired delicately.