HU öntelt
volume_up
{adjective}

öntelt (also: arrogáns, fennhéjazó, gőgös)
Azonkívűl öntelt, arrogáns, fontoskodó, és rettenetesen nagyra tartja a saját képességét.
Also, he's arrogant, overbearing, self-important, and very sure of himself and his ability.
- Mert egy öntelt, leereszkedő, bombasztikus, arrogáns féreg volt.
'He was a smug, self-important, condescending, pompous, arrogant little man.'
Ó, ezek az öntelt, pökhendi hazugságok!
Oh, such self-serving and arrogant lies.
Mert Roderick Welman rendkívül igényes volt ugyan, de öntelt nem.
For Roderick Welman. in spite of his fastidiousness, was not conceited.
Hihetetlenül öntelt, magasan hordja az orrát!
So high and so conceited that there was no enduring him!
A tartása olyan, mintha az egész Föld az ő birtoka volna: Nem öntelt csak angol.
She walks about as though she owns the earth; she is not conceited about it; she is just an Englishwoman.
Vigasztaló hang volt, ami kellemes egy ilyen zaklatott nap után, de ugyanakkor visszataszítóan öntelt.
It was soothing, which was nice after such a stressful day, but it was also vilely complacent.
öntelt (also: merész, szemtelen, önhitt)
How presumptuous and graceless of me.
öntelt (also: önhitt, pózoló, kényeskedő)
öntelt (also: önhitt, büszke)
volume_up
proud {adj.}
Brodski was just too proud.
A Bingley nővérek igazi társaságbeli hölgyek voltak - élénkek és jókedvűek, ha úgy esett nekik jól, barátságosak azokkal, akikkel akartak -, de valójában gőgös, öntelt teremtések.
They were in fact very fine ladies; not deficient in good humour when they were pleased, nor in the power of making themselves agreeable when they chose it, but proud and conceited.
- Mert egy öntelt, leereszkedő, bombasztikus, arrogáns féreg volt.
'He was a smug, self-important, condescending, pompous, arrogant little man.'
Az öntelt, fiatal hadnagy egy kicsit csalódottnak tűnt.
The self-important young lieutenant sounded a bit crestfallen.
Még a gyönge és öntelt helyi kormány is elfoglalt jónéhány szintet.
Even the frail and self-important local government was housed among its many levels.
öntelt (also: beképzelt)

Context sentences for "öntelt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBlackwood Manor története legalább annyira megbabonázott, mint öntelt szépsége.
The history of Blackwood Manor had as much of a grip on me as its overweening beauty.
HungarianHetvenkedés és öntelt arrogancia leplezi a mélyen gyökerező bizonytalanságot.
Bluster and self-righteous arrogance disguising deep-seated insecurities.
HungarianAnnak még kevésbé, hogy most Peter Venkman öntelt arcát látja maga előtt.
He was even less happy about seeing the smirking face of Peter Venkman again.
HungarianA bunkó, ostoba és öntelt Nergalnak, aki túlságosan is megbízott saját erejében és eszében.
Nergal the brute, stupid and always trusting overmuch in his power and cleverness.
HungarianMichael... akit becsvágy hajt, és öntelt hiúságában biztonságban érzi magát.
Michael because he was ambitious and had a murderer's cocksure vanity.
HungarianAz az öntelt naplopó egyenesen belevezeti őket a csapdába, ha ugyan már előbb el nem tévednek.
That cocky idler would lead them right into a trap if he didn't get them lost first.
HungarianTegnap golfoztam Gminskivel mondta az elnök, arcán öntelt vigyorral.
Well, I played golf with Gminski yesterday, the President said smugly.
HungarianMicsoda ízetlen, lármás mulatozás; miféle üresfejű és mégis öntelt emberek!
The insipidity, and yet the noise - the nothingness, and yet the self-importance of all those people!
HungarianÉn iszonyúan gyűlölöm ezt a háborús szájtépést, ezt az öntelt pöffeszkedést... ezt a pokoli hazafiasságot.
I hate the cant about it, the smugness - the horrible, horrible patriotism.
HungarianNem vagyok annyira öntelt, hogy azt higgyem, minden kizárólag tőlem függ.
I am not vain enough to think everything depends on me.
HungarianHabár Krentzman öntelt és üresfejű volt, ezzel együtt ártalmatlan, és a maga ostoba módján kedves is.
Vain and empty-headed though Krentzman was, he was also harmless, and in his inept way, tender.
HungarianVégre megszerezted a lányt, ezért van öntelt vigyor a képeden.
You're finally gonna get the girl, that's why you're smiling.
HungarianCsak ezt a sok nagyképű, öntelt, álbohém vesztest.
I just hate all these extroverted, obnoxious... pseudo-bohemian losers.
HungarianCsupán a gyilkos öntelt hiúságán múlt, különben pontosan ez történt volna.
And I may say, mademoiselle, that but for the egoistical vanity of a killer, that is just what would have happened.
HungarianA cifra egyenruhás alezredessel azt éreztették, hogy öntelt pojáca mint ahogy az is volt.
The lieutenant-colonel in his gaudy uniform was made to feel like what he really was, after all a strutting clown.
HungarianBeresford pompás fickó... nyugodt, csöppet sem öntelt, és okos.
He's a fine fellow - quiet, unassuming and clever.
HungarianSzóra sem érdemes felelte David öntelt mosollyal.
None to speak of, anyway, David said, and grinned smugly back.
HungarianRandy tompa agyú volt és öntelt, ráadásul pocsék szerető.
He was dim, self-centered, and a sloppy lover.
HungarianEgy kibaszott pszichopata állat,...egy arrogáns, öntelt fasz!
He was a psychotic, mind-fucking prick.
Hungarian- Ken, hát én ilyen öntelt embert még nem láttam!
Rosamund cried: Ken, you mass of conceit!