"örökkévalóság" English translation

HU

"örökkévalóság" in English

HU

örökkévalóság {noun}

volume_up
örökkévalóság
Nem marad más, mint az örökkévalóság rideg, sötét magánya.
And there is nothing but the cold, dark wasteland of eternity.
Azt hiszem, abban az egyetlen másodpercben az örökkévalóság égett belém.
I think for one second the concept of eternity burned in me.
Egy kisebb örökkévalóság múltán Stantz azt vette észre, hogy csepegő orrú gyerekek veszik körül.
A small eternity later, Stantz found himself surrounded by drippy-nosed children.
örökkévalóság

Context sentences for "örökkévalóság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRezzenéstelen, kihívó arccal nézték egy örökkévalóság óta az előttük futó folyosót.
Their faces, like hers, stared endlessly down the passage in eternal challenge.
HungarianA magasban ventilátorok köröztek lustán, a padlót egy örökkévalóság óta nem mosták fel.
Overhead fans churned lazily, and the floor had not been cleaned in a hundred years.
HungarianAlustriel elmenekült előle, mintha egy örökkévalóság óta kergetőztek volna!
Alustriel fled from him-had she been dodging him in the darkness forever?
HungarianÚgy érezte, egy örökkévalóság óta dolgozik, de a tehetetlen massza meg se moccant.
But it seemed forever that she breathed, and nothing was changing in the inert mass beneath her.
HungarianEgy örökkévalóság után előrelépett, és belekezdett a rituáléba.
White-lipped, Tarth Hornwood stood alone in the circle for an even longer time.
HungarianIgraine-nek úgy tetszett, egy örökkévalóság óta lovagol az esőben.
The journey to Londinium was like a journey from the end of the world.
HungarianÚgy érezte, egy örökkévalóság óta beszélget ezzel a testetlen, mégis lágyan zengő hanggal.
It seemed she had been here forever speaking to him, this disembodied yet softly resonant voice.
HungarianTegnapelőtt óta ma éjjelig viszont már egy örökkévalóság telt el.
I eat a salade folle with a haddock tender as a baby's flesh.
HungarianMintha egy örökkévalóság telt volna el, amíg a létrát cipeltük.
It seemed an age that we walked with that ladder between us.
HungarianMintha egy örökkévalóság óta masírozott volna a Zéta osztaggal, amikor megszólalta sisakhangszórója:
He seemed to walk forever in a daze with Zeta squad, when he heard a voice in his helmet speaker.
HungarianA Kern által birtokolt információ természetének tudatában ez a három nap maga volt az örökkévalóság.
A long time of enforced patience, considering the nature of the information the man could provide.
HungarianSokszor már úgy érzed, hogy egy örökkévalóság óta nyomják a szöveget.
He'd also been there and done that, out in the field.
HungarianMások csendben, mozdulatlanul várták az örökkévalóság végét.
The thief approached the forbidden grounds behind the palace.
HungarianA kék ég, a sivatag... a titokzatos örökkévalóság... a gyönyörű, soha véget nem érő semmi.
The blue sky, the desert earth... stretching out into the eerie infinity... a beautiful, never-ending nothing.
HungarianAz idő a mienk, de az örökkévalóság az Istené, nem gondolod?
Time is ours, but forever belongs to God, don't you think?
HungarianÚgy tűnt, mintha egy örökkévalóság óta utaznának a nagy utasszállítón, ami ráadásul elviselhetetlenül tömve volt.
The journey seemed to take for ever, and the liner he was making it on was hopelessly cramped.
HungarianÚgy hallottam, egy örökkévalóság óta Brocktonban van.
The way I hear it, he's been in Brockton just about forever.
HungarianÚgy éreztem, egy örökkévalóság telt el azóta, hogy nekivágtunk.
I felt as though I'd spent a lifetime in it.
HungarianAz örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké!
Now to the king of ages, immortal, invisible, the only God, be honour and glory for ever and ever.
HungarianFölemelte kezét, és kitakarta a torkát, mint Magnus azon az örökkévalóság előtti halálos éjszakán.
As Magnus had done on that lethal night so many eons ago, he raised his hand now and moved the cloth back from his throat.