"örökre" English translation

HU

"örökre" in English

HU

örökre {adverb}

volume_up
örökre (also: mindörökre)
Már nem voltam többé gyerek; ártatlanságom, gyermekségem örökre elveszett, örökre elhagyott.
I was a child no longer now; innocence and childhood were forever lost, forever gone from me.
Valószínűleg örökre velünk fogja összekapcsolni ezt a fülsiketítő csattanást."
She's probably going to forever associate that deafening crash with us."
Ez a jövőben még sok problémát okozhat, mivel ezek a fajok örökre elveszhetnek.
This might cause a lot of problems in the future because they can be lost forever.
Egy harapás, és Peloquin örökre megváltoztatott.
He turned to find her writhing, her good blood pouring out into the soil.
A harmadfokú már kiment a divatból, valószínűleg örökre.
Third degree is finished now, probably gone for good.
Egy napon örökre összezárulnak fölötte.
One day they would close about it for good.
Akkor aztán vagy beszél, vagy búcsúzhat, de örökre.
Then you're either in or out, for keeps.
Az a földdarab örökre legelő marad.
That land there will remain pasture in perpetuity.
Most tartunk a harmadik és egyben utolsó PNR-megállapodásnál, amely például örökre felad bizonyos jogokat egyes bizonytalan előnyökért cserébe.
We are now on to the third and final PNR agreement, for example, an agreement which in perpetuity gives up certain rights for uncertain benefits.
Nem, a birodalom nagyjából az állam meghatározás alá esik, és az államok folyamatosan azon próbálkoznak, hogy örökre bebiztosítsák a létezésüket.
No; the empire falls under the general definition of a state , and the one thing states always try to do is to ensure their own existence in perpetuity.

Context sentences for "örökre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem akarom, hogy olyanok vegyenek körül, akiknek az életét örökre elveszítettem.
I don't want to be surrounded by those who share a life I've lost completely.
HungarianAz emlékkép egyszerűen kiszabadult az elméjéből, és örökre elmenekült előle.
It fled from his mind, now, leaving him no longer knowing just what it had been.
HungarianHa nem lennének a Druida Krónikák, Mentsvár örökre elveszett volna számunkra.
If not for the Druid histories, Safehold might have been irretrievably lost to us.
HungarianEgy évvel azelőtt találkoztam eggyel, és kétségbeesett tekintete örökre belém égett.
I had met one years ago and the look of despair in his eyes would never leave me.
HungarianDe mi akadályoz meg abban, hogy elmenjek örökre a ruhákkal és a harminc arannyal?
But what's to prevent me from going off with this bundle and all the money?
HungarianLynlissre is gondolt, a szemérmes, gyöngéd arc örökre bevésődött az agyába.
He thought quietly of Lynliss, her shy, warm face a permanent fixture in his mind.
HungarianA táblát nem világították meg, a mozit bezárták - talán csak éjszakára, talán örökre.
The marquee was dark, the theater closed either for the night or permanently.
HungarianAz emberiség örökre elvesztette az emlékezetét, ezért nincs célja a létemnek.
For when humanity utterly forsakes its memory, there is no purpose for me any longer.
HungarianTudtad, hogy a történelemben az emberek elveszítették a végtagjaikat, örökre?
Did you know that in our history people used to lose whole limbs, for ever?
HungarianÓ, de nem lesz az, mert az ilyen erős igézet örökre megváltoztatja az embert!
Because when you fell prey to a spell this strong, you were never the same.
HungarianHa pedig ez bekövetkezik, akkor az ő lelke örökre Hood tulajdonává válik.
He would have joined the fish circling in the lake; and circling; and circling.
HungarianElölről kezdődött a várakozás, de a szabadulás reménye örökre elveszett.
The waiting began anew, but any real hope of rescue seemed irretrievably lost.
HungarianAhogy betöltöttem a tizenhetet, napjaim Lynelle-lel örökre véget értek.
Just after I passed my seventeenth birthday, my days with Lynelle came to a close.
Hungarian"Ha most nem jön ide hozzám - mondta magában -, akkor örökre lemondok róla."
If he does not come to me, then, said she, I shall give him up for ever.
HungarianNincs szükségem szemtanúkra, sem őrökre, hogy kordában tartsanak egy haldokló bunkót.
I've no need or desire for witnesses-no guards to keep at bay the paws of a dying brute.
HungarianMeg tudta érteni, miért építették ide, örökre elrejtve függönyei mögé.
He could understand why it had been built here, hidden behind its perpetual curtain.
HungarianVáltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az Õ neve.
His name is holy and terrible; the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
HungarianTalán sokkot kapnak, talán örökre megbénul a kapszulába zárt két test.
The shock of experiencing death through immersion was known to prove fatal.
Hungariansló sietve megidézte a mágiát, amely minden élőhalottat örökre porrá omlaszt.
Keep your distance! the wizard Heldebran snapped, raising his hands.
HungarianFigyelmeztette Erikát a ház körül strázsáló őrökre, sőt azt is elmondta, hol látta őket.
He'd warned her about the guards outside and where they were positioned.