"örökség" English translation

HU

"örökség" in English

HU

örökség {noun}

volume_up
örökség
A kulturális örökség kulcsfontosságú az identitás megőrzésében.
Mr President, cultural heritage is crucial to preserving identity.
A "kulturális örökség” által fémjelzett koncepció igen általános elképzelés, ami jó dolog.
The concept of 'cultural heritage' is very broad, and that is a good thing.
A keresztény-európai örökség fontos része került veszélybe.
An essential part of the Christian-European heritage is under threat.
örökség (also: hagyaték)
Tulajdonképpen a tőle kapott örökség segített hozzá, hogy megindítsam az irodát.
In fact, it was with a legacy from him that I started this Bureau.
Ez egy örökség az utolsó háborúból világosította fel őket Sephrenia.
'It's a legacy from the last war,' Sephrenia explained.
A másik készpénzforrás egy kis örökség volt, ami egy németországi rokonról szállt anyámra.
Another source of cash was a small legacy Mother received from a relative in Germany.
Ott volt a mélyben a felbecsülhetetlen értékű örökség, amelyet Akikóra testált, ha megtalálna halni.
There it was -- the priceless heirloom she had promised to leave to Akiko when she died.
Felbecsülhetetlen értékű családi örökség.
It's a priceless family heirloom.

Context sentences for "örökség" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe az örökség nyilván nekik is jól jön, hiszen a súlyos adók mindent elvisznek.
However, the extra would not come amiss - not in these days of taxation.
HungarianElég nagy örökség maradt rá, úgyhogy nem jelentett volna terhet senkinek a neveltetése.
His inheritance was large enough that supporting him wouldn't have been a problem.
HungarianHol az örökség többi része? kiáltotta valaki, mire megint kitört a botrány.
Where's the rest of the bounty? someone shouted, and the cry was taken up.
HungarianEz az apai-anyai örökség tette támadó tengeri járművekhez hasonlóvá minden Percy gyerek fejét.
The combination gave all the Percys' heads the shape of violent navy vessels.
HungarianArra gondolt, hogy ha majd övé lesz az örökség, gondoskodik Phillipáról.
She told herself that when she inherited the money, she was going to look after Phillipa.
HungarianHa ugyanis a törvényből folyna az örökség, akkor nem lehetne az ígéret folyománya.
For if the inheritance be of the law, it is no more of promise.
HungarianAz Árnyas Fa borgazdaság irodáján tájékoztattak, hogy ön a Frye örökség gondnoka.
The business office at Shade Tree Vineyards informs me that you're the executor of the Frye estate.
HungarianVolt valami örökség meg ilyesmi, amiről Tony nem tudott, és én sem tudtam.
There were some inheritances and stuff, things Tony didn't know about and I didn't know about.
HungarianA harmadik ember Joshua Rhinehart volt, Bruno Frye ügyvédje és a Frye-örökség gondnoka.
The third man was Joshua Rhinehart, Bruno Frye's local attorney and executor of the Frye estate.
Hungarian- Mi vagyunk a valódi Kultúra, az örökség egyedüli letéteményesei...
'We're... we're like the true Culture, the way it used to be...'
HungarianNem tudjuk, mi az örökség, de nem szabad elszalasztani.
We don't know what the bequest is, but the opportunity must be taken.
HungarianA genetikai örökség megőrzéséért nagy árat kellett fizetni.
They kept their genetic assets in one small basket, the troop.
HungarianMaga akkor rájött, hogy itt hatalmas örökség van kilátásban.
You realized that there might be a large fortune to be got.
Hungarian.. képtelenségnek tűnt volna azt feltételezni, hogy képes ötvenezer font örökség miatt ölni.
I knew he didn't care about money - it was absurd to think he'd kill her in order to inherit fifty thousand pounds.
HungarianA másik két ezred nem volt hajlandó elhagyni a nyári tábort, amíg az örökség teljes összegét ki nem fizetik nekik.
The other two regiments had refuse to leave the summer camp until the whole bequest was paid them.
HungarianPedig azt reméltem, hogy gyorsan elrendezhetem az örökség ügyeit.
I had hoped to settle the estate quickly.
HungarianAmyas Crale-nek hasznára volt a kétféle szülői örökség.
Amyas Crale profited by this mixed inheritance.
HungarianA két ezred az örökség kifizetése után is zavargóit, és tábornokuk nem tudott mit kezdeni velük.
They had continued to behave mutinously even after the payment of their bounty and their General could do nothing with them.
HungarianÉn erre azt mondtam, hogy kilátásban van némi örökség.
And I said 'Well, I have expectations.'
Hungarian- Családi örökség a bútorzata mindnek.
Not one of these rooms is the same, Theobald told us.