"összeütközés" English translation

HU

"összeütközés" in English

HU összeütközés
volume_up
{noun}

összeütközés (also: karambol, ütközés)
A szemlélődő pilóta arra gondolt, hogy ez lesz az első légi összeütközés, amit lát.
The wingman thought he'd see his first midair collision.
Collision would be instant death.
'A collision, madam?
összeütközés (also: összetűzés, ellentét, viszály, ellentmondás)
A társadalommal való összeütközés ábécéje állandó jellegű.
And the ABC of conflict with society remains constant.
A Parlamentnek gondosodnia kell arról, hogy ne legyen összeütközés a két jogszabály között.
Parliament will have to ensure that there is no conflict between the two pieces of legislation.
Szerencséd, hogy nem voltál életben, amikor a Microsoft összeütközés zajlott.
You're lucky you weren't alive during the Microsoft conflict.
összeütközés (also: ütés, lökés, koccanás, megtaszítás)
volume_up
bump {noun}
összeütközés (also: csapás, ellentét, fecsegés, csattanás)
volume_up
clash {noun}
Ha volt valaha összeütközés két kultúra között, hát ez az volt a javából.
There was a clash between two cultures, or I have never seen one.
Végül szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy az Ügynökség az Eurocontrollal való összeütközés nélkül fejlődhet tovább.
To end, I wish to express the hope that the Agency can develop without clashing with Eurocontrol.
összeütközés (also: csapás, csattanás, ütés, csörömpölés)
Végül szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy az Ügynökség az Eurocontrollal való összeütközés nélkül fejlődhet tovább.
To end, I wish to express the hope that the Agency can develop without clashing with Eurocontrol.
összeütközés (also: élénkség, elevenség, csattanás, féktelenség)
volume_up
dash {noun}

Context sentences for "összeütközés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgy sejtem, hogy amikor a styrek megjelentek északon, volt néhány heves összeütközés a fiatal isteneik és a troll istenek között.
It seems that when the Styrics first came to Thalesia, there were a few confrontations between the Younger Styric Gods and the Troll-Gods.
HungarianEgyrészt a biztosoknak azt mondják, hogy "Én fogok itt felszólalni”, másrészt azt, hogy "hatásköri összeütközés esetén végül is én fogok határozni”.
On one hand, the commissioners are told 'I will speak here' and on the other, 'in cases of conflicts of competence, I will ultimately decide'.