"összeg" English translation

HU

"összeg" in English

HU összeg
volume_up
{noun}

1. general

összeg (also: mennyiség)
volume_up
amount {noun}
A kiutalandó összeg keretes rovatban szerepelt legfölül: kilencszáznegyven dollár.
The amount requested was noted in a box at the top-nine hundred and forty dollars.
Túlságosan nagy összeg, és teljes mértékben elfogadhatatlan.
It is an unreasonably large amount and it is totally unacceptable.
Először is, a bevételi oldal lényegében egy előre meghatározott összeg.
Firstly, the revenue side is essentially a predetermined amount.
összeg (also: jólét, gazdagság, bankjegy, pénz)
volume_up
money {noun}
A kórház felszerelésére költött összeg kétmillió euróra rúgott.
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
Ebből jöhetne egy jókora olyan összeg, amit hasznos projektekre fordíthatnánk.
Hence we have a huge amount of money to spend on useful projects.
Rendes összeg ez egy néhány perces munkáért.
Adjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
összeg
volume_up
needful {noun} [coll.]
összeg
volume_up
sum {noun}
A teljes behajtott összeg nem haladhatja meg a biztosíték vonatkozó részének 100%-át.
The total sum forfeited shall not exceed 100 % of the relevant part of the sum secured.
Egy letétbe helyezett összeg, amelynek kamatait élete végéig élvezheti.
A sum in trust, the income to be enjoyed during her lifetime.
Még a sikeres működéshez minimálisan tervezett összeg sem garantált.
Not even the minimum sum envisaged for successful operation of the fund has been secured.
összeg (also: összegzés)
összeg (also: kis pohár ital)
volume_up
tot {noun}
összeg (also: összes, végösszeg, teljes, egész)
volume_up
total {noun}
Ilyen módon 120 millió eurót meghaladó összeg vált elérhetővé.
In total, more than EUR 120 million have been made available in this way.
A teljes összeg csökkentése ezért üdvözlendő.
The reduction in the total amount should therefore be welcomed.
Ez az összeg megegyezik a teljes EU költségvetés hétszeresével.
This is equivalent to seven times the total EU budget.

2. mathematics

összeg

Context sentences for "összeg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz az összeg ezekben az országokban a havi keresetek negyede, van ahol harmada.
This is a quarter or even a third of a monthly salary in some of these countries.
HungarianÉs ez az őrület csak nő, csak nő, mint egy letétbe elhelyezett összeg kamatos kamata.
The insanity steadily grows bigger and bigger, like a trust fund earning interest.
HungarianA helyzet az mondta végül Murray , hogy a szóban forgó összeg valóban döbbenetesen nagy.
The thing is, said Sir Murray at length, the sums involved are really quite vast.
HungarianAz ötven euró jelentős összeg volt orosz tisztnek, még egy háromcsillagosnak is.
And fifty euros was a dent even in the salary of a Russian three-star.
HungarianPortugáliában az alap támogatásából fejenként 500 euró összeg jut a munkanélkülieknek.
In Portugal, the fund provides an unemployed person with EUR 500 of support.
HungarianEz az összeg természetesen azon a fizetésemelésen felül van, amelyet most már megszolgált.
This is, of course, in addition to the substantial raise you have just earned.
HungarianLélekben már felkészültek a percre, amikor majd megosztoznak az összeg negyven százalékán.
Oh, the thrill of victory, the prospect of splitting forty percent of this verdict.
Hungarian- Attól tartok most nincs nálam ekkora összeg - jegyezte meg könnyedén.
I seem to have failed to carry such funds about with me, he observed smooth!
HungarianA megadott számadat 48 103 216, miközben a helyes összeg 63 103 216 lenne.
The figure given is 48 103 216, whereas the correct figure is 63 103 216.
HungarianA múlt héten az egy átlagos bolti bevásárlásra fordítandó összeg 1 293%-kal emelkedett.
The cost of the average food shopping bill increased by 1 293% last week.
HungarianAzonban felmerült egy kérdés az egy milliós összeg meghatározásának módjára vonatkozóan.
A question was put, however, about the method of determining the figure of one million.
HungarianSzökevényenként kétezer dollár volt a tarifa, vagyis figyelemre méltó összeg.
He would do this for a fee--to assist the Church in its good works.
HungarianDeck megkapta az összeg huszonöt százalékának az egyharmadát, azaz kettőezer-ötszáz dollárt.
There are a few bars in the area he also frequents, he confesses, low over the soup.
HungarianAz összeg, amit felajánlasz, a másik személy számláján megháromszorozódik.
Now whatever you give up gets tripled in the other person's account.
HungarianEz az összeg az említett országok némelyikében a havi kereset harmadával egyenlő.
This is a third of a monthly salary in some of these countries.
HungarianElég méltányos összeg ahhoz képest, hogy kóros kinövésektől szabadítja meg érte az embereket.
It seems reasonable enough for removing morbid growths from people's backs.
HungarianTekintve, hogy Jack csak egyetlen játékot kapott, Sally pedig két kisebbet, hatalmas összeg volt.
But he'd only gotten one thing for Little Jack, and two small items for Sally.
HungarianEz azt fogja jelenteni, hogy ez az összeg nem terheli majd az uniós költségvetést.
This will mean that no burden will be placed on the EU budget.
HungarianArról a nem-nulla összeg témáról van szó, amiről már hallhattak itt-ott.
It's this non-zero-sumness stuff you just heard a little bit about.
HungarianA kifizetést már mi intézzük; maga azt sem fogja tudni, gazdát cserélt-e az összeg.
We'll take care of the delivery, and you never know for certain if the cash actually changes hands.