"összes" English translation

HU

"összes" in English

HU összes
volume_up
{noun}

Ennek eredményeképpen erősebbek leszünk, és az összes értékes elem egyesítésével egy olyan elegyet hozunk létre, ami több, mint részeinek összege.
We will be stronger as a result, and will achieve an aggregate incorporating all the valuable elements, an aggregate which is greater than the sum of its parts.
A Számvevőszék lényeges hibaarányt állapított meg, amely becslése szerint a kedvezményezettek körének kifizetett összes visszatérítés legalább 12 %-ára rúgott.
The Court observed a material rate of error, which it estimated to be at least 12% of the aggregate amount of reimbursements to beneficiaries.
. - A GDP (bruttó hazai termék) az összes pénzalapú gazdasági tevékenység hozzáadott értékét összesítve jeleníti meg.
in writing. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
összes (also: összeg, végösszeg, teljes, egész)
volume_up
total {noun}
W: a hangforrás által keltett összes hangteljesítmény wattban kifejezve;
W IS THE TOTAL SOUND POWER GENERATED BY THE SOUND SOURCE , EXPRESSED IN WATTS ;
egy készülék az összes összegezett teher tömege végösszegének kijelzésére.
device indicating the overall total of the mass of all the totalized loads.
Ez z összes tagállam esetében összesen 8 milliárd EUR rendelkezésre álló keretösszeggel egyenlő.
This equates to a total available envelope of EUR 8 billion for all the Member States.

Context sentences for "összes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindenütt vígan tenyészett az aggkóró, a szulák és az összes többi gyomnövény.
Groundsel, bindweed and other garden pests showed every sign of vigorous growth.
HungarianMásfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
In a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
HungarianÉs megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
Yes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
HungarianVégül úgy döntött, hogy Mask szolgálata eltér az összes többi isten szolgálatától.
He had finally concluded that serving Mask was different than serving other gods.
HungarianA számítógépből előhívta az összes ügy összegzését, aztán kétszer átolvasta őket.
From the computer she had pulled summaries of each, then reviewed them twice.
HungarianAz összes fajtámbeli ismerősöm között ő hasonlított legjobban egy halandó emberrel.
In fact, he looked more like a mortal man than any of our kind I've ever known.
HungarianValaki mondta komoran Sonia Goedler összes fényképét kivette ebből az albumból.
Somebody, he said, has removed every photo of Sonia Goedler from this album.
HungarianEz meggyilkolta az összes lányrablót, de úgy dobálta őket, mintha nem lenne súlyuk.
As he dropped the body, the white-faced being realized that I was staring at him.
HungarianÖnmagában még a legtökéletesebb szerződés sem tudná megoldani az összes problémát.
Even the most perfect treaty could not, by itself, solve many of the problems.
HungarianAz ugyanebben az időszakban bejelentett HIV-fertőzések összes száma 4780 volt.
The cumulative number of HIV infections reported in the same period was 4 780.
HungarianAzt bezzeg élvezted, amikor abban a buliban az összes halandó engem csipázott!
You liked it well enough when every human being at that party turned to look at me.
HungarianVégül leparkoltam az út szélén, kiszálltam, kulcsra zártam az összes ajtót.
At last I pulled over to the side of the road, got out, and locked an the doors.
Hungarian- a telepre behajtani kényszerülő összes jármű fertőtlenítésének megszervezése,
- arrangements for the disinfection of any vehicle having to enter the farm,
HungarianA babák és a játékok, amelyeket ő csiszolgat és gyárt, eljutnak az összes országba.
The dolls and toys he refined and manufactured reached every country on the globe.
HungarianPontosan ezért gyűlölte a jogászokat: Foltrigget, Reggie-t meg az összes többit.
This is exactly why he hated lawyers-Foltrigg, Reggie, the next one he met.
HungarianA fociban mindig jó voltam, a kosárlabdában is és az összes többi sportban is.
Yeah, I've always been good at football and basketball and every other sport I try.
HungarianAz arab középkor, Alhazen óta ismerjük az összes, tükörrel való varázslásokat.
We've known about the magic of mirrors since the Middle Ages, since Alhazen.
Hungarian- Szívesebben mennék most, amíg világos van, és amíg nem hagy el az összes erőm.
I'd prefer we do it now, while it's light, and I've got some energy left.
HungarianHa Annias megszerezné a chyrellosi trónt, az az összes styr számára katasztrófa lenne.
Should Annias reach the throne in Chyrellos, it will be a disaster for Styricum.'
HungarianKezelnünk kell az összes, az értékelő jelentésekben azonosított problémát is.
We must also work through the problems identified in the evaluation reports.