"ösztövér" English translation

HU

"ösztövér" in English

HU

ösztövér {adjective}

volume_up
ösztövér (also: lesoványodott, sovány, sivár)
Magas, ösztövér férfi volt, őszes szakállal és sűrű, bozontos szemöldökkel.
He was tall and gaunt with a long grey beard and bushy black eyebrows.
Az ösztövér férfi magasra tartotta a felfújt tömlőt, s felnézett rá.
The gaunt man had the stiffened tube high in the air, staring at it.
the gaunt man chided me.
Azok nem ilyen magaforma ösztövér utasemberek, ha meg nem sertem, Mr.
They aren’t lean travelin’ men such as yourself, Mr. Krantz.
A kötél mellett álló ösztövér harcos megvonta a vállát és követte.
The lean warrior beside the rope shrugged, spat on his hands, and followed.
Két ösztövér ember kezeslábasban a hízó fölött guggolt, amelyik ott feküdt kinyújtózva a pajta rakodós terén.
Two lean men in overalls squatted over a pig that lay sprawled at the foot of a ramp to a barn.
Arlene-t megrémítette a férfi siralmas külseje - az ösztövér test, beesett arc, a derékig érő, csapzott haj és szakáll.
His pitiful appearance dismayed her--his gaunt torso, his haggard face, his matted waist-long hair and beard.
Megrémítette az éjszaka rohanó üressége, az alattuk emelkedő fekete tajtékos víz, a hold sápadt arca, mely oly ösztövér és távoli volt a rohanó felhők között.
She was appalled by the rushing emptiness of the night, by the black foam-flecked water heaving beneath them, by the pale face of the moon, so haggard and distracted among the hastening clouds.
Negyvenöt körüli, ösztövér férfi volt, korán őszülő, kopaszodó üstökkel.
He was about forty-five, tall and skinny, with prematurely gray and thinning hair.
Kordában kellett tartania a szimet, de mégis, őszintén csodálta az ösztövér pasast.
Beneath the need to keep this sim in line, he admired the skinny fellow.
Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón.
This is a tale of a meeting of two lonesome, skinny, fairly old white men on a planet which was dying fast.

Context sentences for "ösztövér" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA parancsnok mellett egy fekete csuklyás köpenybe burkolózó magas, ösztövér alak lovagolt.
Accompanying the leader of the column was a tall, emaciated figure in a black robe and hood.
HungarianMaga Kissoon sem volt félisten, ösztövér testével, mely a legszörnyűbb torzulások jeleit mutatta.
Kissoon had been no demigod, but his scrawny body was a reservoir of the direst suits.
HungarianMakova ismét az ösztövér szerzetesre pillantott, aki bólintott.
Makova looked quickly at the scholarly monk, and the Weedy fellow nodded.
HungarianA szürke ruhás ösztövér emberek szinte fáradhatatlanoknak bizonyultak.
The narrow men in gray proved to be nearly tireless.
HungarianÍgy tett Tyche ösztövér papja is, buzogánya övére akasztva harangozott, ahogy felerőszakolta magát a kötélen.
So did the stout priest of Tyche, his mace dangling at his belt as he puffed and heaved his way up.
HungarianMeglehetősen egyszerű mágia volt, mindössze a ködben haladó, ösztövér figura azonosítására szolgált.
The spell was a relatively simple one, its purpose being only to identify the emaciated figure out in the fog.
Hungarian- Biztos te is láttad: ösztövér kis fekete fickó: maga is pókot formáz, vagy inkább: kiéhezett békát.
' `You must have seen him: little thin black fellow; like a spider himself, or perhaps more like a starved frog.
Hungarian- Az öreg katona egy ösztövér, sánta pónin döcögött feléjük a falu utcáján; csak körvonalai látszottak a szürkületben.
The old soldier ambled up the village street, all shadowy in the dawn, on a punt, scissor-hocked pony.
HungarianMiss Minton ösztövér volt, és a nyaka inas.
Miss Minton was thin and angular, her neck was stringy.
HungarianÁm mielőtt eltűnt, az elf lány egy pillanatra tisztán látta foglyul ejtőinek ösztövér alakját a fehér izzásban.
But just before it disappeared, the Elven girl caught a glimpse of her captors, their slender forms outlined clearly in the white glow.
HungarianA másik egy magas, ösztövér, szomorú arcú férfi, álla kőkemény, tekintete mély, arcán egyéb szín nincs az egészségtelen sárgán kívül.
One was a tall thin sad-faced man with a stony chin and deep eyes and no color in his face but an unhealthy yellow.
HungarianVolt valami delejező a látványban, ahogy a rózsaszín virágokkal zsúfolt, magas, ösztövér ágak átadták magukat a táncnak.
It scraped against the roof above, and then settled back to itself, as the wind moved on, it seemed, to the distant crepe myrtle.
HungarianMakova gyorsan a terem szélére pillantott, ahol egy ösztövér szerzetes ült könyvekkel és ősi tekercsekkel telezsúfolt asztalánál.
Makova glanced quickly at a weedy-looking monk sitting off to one side at a table piled high with massive books and ancient scrolls.
HungarianMagas, halvány, kissé ösztövér.
HungarianKísértetét azonban félrelökte egy szerzetesforma férfié: halotthoz képest is ösztövér és sápadt, nagy, sötét, vakbuzgó szemekkel.
But her ghost was thrust aside by the ghost of a man who looked like a monk: thin and pale, with dark, zealous eyes even in his death.
HungarianMagas, görbe vállú, ösztövér, elnyűtt alak volt, meglehetősen kócos és ápolatlan, a ruhája nagyjából ugyanolyan állapotú, mint a ház.
He was tall and stooped, a bony, ragged figure, rather disheveled and unkempt, in clothes that looked to be in about the same shape as the cabin.
HungarianLátta, milyen ösztövér, látta a megfakult szőrzetbe ragadt bogáncsot, és tudta, hogy ez a ritkás szőrzet nemigen védi meg a közelgő téltől.
She saw how scrawny it was, and how the burdocks stuck in its matted coat - a coat too thin to offer much protection against the coming winter.
HungarianAz egyik ösztövér nő feszes ruhájára apró, nyitott szájú arcokat festettek; a figurák mindegyike egy-egy csontfehér mellbimbót szívogatott.
An angular woman sported a bodice of open-mouthed faces, each swallowing ivory-nippled breasts; he had to look twice to believe they weren't real.
HungarianAz ösztövér, sötét alak - aki látótere nagy részét betöltötte, és már igencsak szemcsés volt a nagyítástól -, megkerült egy utolsó sziklát a krakás lábánál, aztán eltnt.
The thin, dark figure - filling half her field of view and grainy with magnification - negotiated a last great boulder at the base of the cliff, then disappeared.
HungarianAmbrosius Aurelianus legalább hatvanéves lehet, gondolta az asszony, magas, ösztövér férfi, római módra borotvált, de görnyedt, és olyan óvakodva lép, mint akinek belső sérülése van.
Ambrosius Aurelianus must, she thought, have been about sixty; a tall, spare man, shaven in the Roman fashion, but stooped, walking with a careful crouch as if he had some inner hurt.