"útvonal" English translation

HU

"útvonal" in English

HU útvonal
volume_up
{noun}

útvonal (also: gyalogjáró, út, gyalogút, ösvény)
volume_up
path {noun}
Hozzáadja az Útvonallistához az Új útvonal mezőbe beírt útvonalat.
Adds the path you entered in the New path box to the Path list.
Megnyitja az Útvonal kiválasztása párbeszédablakot, amelyen útvonalat választhat.
Opens the Select Path dialog, where you can select a path.
A telepítési útvonalItt lehet kiválasztani az aktuális telepítési objektum telepítési útvonalát.
Install pathAllows to choose the installation path for the current install object.
útvonal (also: terület, kör, kerület, körforgás)
útvonal (also: útikönyv, úti program, útiterv)
Ez a rovat a hatóságok által megkövetelt további adatok céljára van fenntartva, pl. gépjárművezető neve, előírt útvonal vagy határidő.
This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time limit.
útvonal (also: sor, határ, határvonal, zsinór)
volume_up
line {noun}
Az egyetlen feketével jelzett útvonal a B-1B Excaliburok támadási útvonalát jelölte.
One black-lined route was depicted-the attack route of B-113
Nem, olyan gyorsan fognak előreszaladni, ahogy csak tudnak, és a gyalogságot is előreviszik, hogy védőfalat alkossanak az előrenyomulási útvonal két oldalán.
No, they'd run as fast and hard as they could, bringing up foot infantry to wall off their line of ad­vance.
útvonal (also: útirány, járat, menetparancs)
volume_up
route {noun}
Az országon ugyanakkor kokaincsempész útvonal húzódik keresztül.
At the same time, a cocaine-smuggling route passes through the country.
Az egyetlen feketével jelzett útvonal a B-1B Excaliburok támadási útvonalát jelölte.
One black-lined route was depicted-the attack route of B-113
Az útvonal kiválasztása ugyanannyi gondot okozott.
Choosing their route of travel was less soul-wrenching, but eq ually troubling.
útvonal (also: csapás, sáv, nyom, útirány)
volume_up
track {noun}
Ezen felül a németországi kizárólagos gazdasági övezeten áthaladó tervezett útvonal vizsgálata alapján úgy döntöttek, hogy egy 12 km-es szakaszon másik nyomvonalat követnek.
In addition, the analysis of the planned route of the German EEZ led to the decision to opt for an alternative track over a length of 12 km.
Most már csak azt kell meghatározni, hogy ez a vonat milyen útvonalon haladjon, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez az európai vonat előre tudjon haladni, az uniós útvonal a legjobb.
Now what remains is to determine the track on which we will make this train run, and I believe that, in order to make this European train move forward, the best tracks are EU ones.

Context sentences for "útvonal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAddig nem, amíg el nem érjük az Exeter-Princetown útvonal másik végét!
'Not until we're on the far side of the Exeter-Princetown road,' I told him.
HungarianKellemes, kényelmes, és rendelkezik minden szükséges útvonal-engedéllyel.
Private, and fully licensed for travel anywhere the Empire might care to trade.
HungarianDélkelet-Európa számos fontosabb energia-útvonal kereszteződésében található.
South-east Europe is at the crossroads of several main energy routes.
HungarianAdja meg a vezérkaromnak a repülési terv adatait; magasság, sebesség, útvonal.
Give my staff the details of his flight planheight, speed, course.
HungarianSzámos olyan útvonal is van, amelyet metán anyagcserével történő átalakítására lehet tervezni.
Also, there's numerous pathways that can be engineered metabolizing methane.
HungarianEgyéni (példa: %f - %c) %f: fájlnév, %p: fájl-útvonal, %c: megjegyzés, %r: felbontás, : új sor
Custom (example: %f - %c) %f: filename, %p: filepath, %c: comment, %r resolution, newline
HungarianNézzék csak: magasság, átmérő, sebesség, sűrűség, útvonal, ez az izé egyszerre halad és növekszik.
Look: height, width, speed, density, course-the thing is moving and growing all at once.
HungarianRendelkezünk olyan útvonal-tervvel, amelyikben részt vesz az EU és az Egyesült Államok.
We have a road map in which the EU and the US are involved.
Hungarian- Van egy ellátmányszállító útvonal Heldontól keletre. - mondta Helm izgatottan.
There's a supply train bound for the eastern fortresses just leaving the fort at Heldon, Helm said excitedly.
HungarianVapor, itt CROWBAR, útvonal és magasság engedélyezve, maradjon ezen a frekvencián.
Vapor, this is CROWBAR, you are cleared to enter R-4808N and R-4806W routes and altitudes, remain this frequency.
HungarianVolt egy útvonal, nem több mint 500 láb, de csúszott....
There was this one escarpment, it wasn't more than 500 feet...
HungarianTelepítési útvonal hozzáadásaLétrehoz egy QMake telepítési objektumot.
Add install objectCreates QMake install object.
HungarianMivel a Dél-Ulflandon keresztül vezető könnyű útvonal lezárult előtte, kénytelen lesz közvetlen támadáson törni a fejét.
He has been denied his easy passage through South Ulfland, and now must think of direct attack.
HungarianTöbb mint egy órát töltöttem az útvonal kidolgozásával.
I spent an hour or so working out a course.
HungarianNem mintha ez olyan reményteli útvonal lett volna.
Not that there was great hope in such a course.
HungarianCsak az elmúlt év első 11 hónapjában 225 új útvonal jött létre, ami minden héten 1800 új járatot jelent.
In the first eleven months of last year alone, 225 new routes were developed, which actually means 1800 new flights every week.
HungarianEgyetlen útvonal sem kötötte össze a várossal.
HungarianÍme néhány csővezeték-tervezet, lehetőség, forgatókönyv és útvonal amit a következő néhány évtizedre terveznek.
Here are just some of the pipeline projections and possibilities and scenarios and routes that are being mapped out for the next several decades.
HungarianNavigációs útvonal
by the European Personnel Selection Office
HungarianIgen, ezért kockázatos ez az útvonal.