HU

ütés {noun}

volume_up
1. general
Carysnek sikerült ellépnie az ütés elől, de elvesztette az egyensúlyát.
She succeeded in sidestepping the blow, but in doing so all but lost her balance.
Az ütés Ralph lándzsáját érte, lecsúszott róla, ujjaira zuhant.
The blow struck Ralph's spear and slid down, to fall agonizingly on his fingers.
Tökéletes ütés volt, amely oldalról, valahonnan a fal közeléből jött.
It was a perfect blow that came from the side, somewhere near the wall.
...az ütés erősségével, a méregfogaik becsapódásának erejével megölik áldozatukat.
...just with the force, the ferocity, of that hit when the fangs go in.
- Az ütés kemény lehetett, mert Santorelli azonnal elvesztette az eszméletét.
Probably hit him in the face, because Santorelli went right out.
Jókora ütést mért a fejére, amitől egy pillanatra megdermedt, és ekkor újabb ütés sújtott le rá.
Something hit his head hard, which stopped him suddenly; and then he was hit again.
Azelőtt egy héttel, ért egy erősebb ütés a tavaszi síelés alatt -- igen elestem.
Earlier that week, I had taken a rather hard knock during late spring skiing -- yes, I fell.
De lehet, hogy egy jókora ütés is megteszi, gondolta hozzá Hogan.
Or maybe just a good knock would do it, Hogan thought.
- Biztos ez az ütés, amit a homlokomra kaptam.
Thinking fast, he said, 'It's this knock I took on the forehead.
ütés
A saját hegyeim között, a saját hazám határán, ott a hegyen, ahol megszállt a Gonosz vágy, ott ért az ütés.
In my own Hills, on the edge of my own country, in the very place of my evil desire, comes the buffet - here!'
ütés (also: pofon, barack)
volume_up
clout {noun} [coll.]
Öklével rávágott a falra, és felkiáltott fájdalmában, amikor az ütés a sebes ujjait érte.
She struck at the wall with her fist and cried out at the pain in her cut fingers.
Köpködte a vért, kitört fogait, megpróbált felállni, de olyan erős ütés érte, hogy sikolya is belészakadt.
He spat blood and broken teeth, started to get up from his knees, and was struck again so hard that his screaming was cut off.
ütés (also: füllentés)
Jab, slash, jab.
Ha most mondom, hogy csettints, jó erőset csettints, hadd higgye, hogy az ütés is erősebb lesz.
When I say pop this time, pop loud, so he will think the lick gonter be loud too.
Nyolc-tíz lendületes ütés után Percy elkezdett jajgatni.
After eight or ten very hard licks, Percy started yelping.
Egy ütés ezzel, és szétdurrantod a célt, mint egy lufit.
One punch with this, you'll blow your target up like a balloon.
Még Michaelt is leterítené egy ekkora ütés.
Not even he could roll with a punch like that.
Egy jó öreg munkára bíró ütés-csel.
A good old-fashioned punch works wonders.
A jókora ütés zaja, amellyel távozását siettették, olyan volt, mint egy pisztolylövés.
The noise of that prodigious slap by which her departure was accelerated was like a pistol shot.
De már jött is a második ütés, ugyanolyan csípős mint az első.
But there was another slap as hot as the first.
De kezdte Gurgeh, minden szótagnál nagyot ütve a kőkorlátra , ez ütés akkor is megint ütés csalás!
'It,' Gurgeh said, slapping his hand on the stonework, 'is,' another slap, 'still,' slap, 'cheating!'
ütés (also: sör, pofon, flemm, frász)
Sir Ulrich to strike!
Az első ütés lezúzta a csontot, a gyilkos azonban, hogy biztos legyen a dolgában, még egy ütést mért rá.
First blow smashed in the bone and killed her, but the murderer struck again to make sure.
Az ütés mellmagasságban érte, és nekitaszította a Pinto felcsapható csomagtartójának.
It struck him chest-high, driving him against the Pinto's hatchback.
Gollam egy kígyó gyorsaságával siklott félre, s a fejére irányzott ütés a hátán érte.
Quick as a snake Gollum slithered aside. and the stroke aimed at his head fell across his back.
Azt kell mondanom, hogy az ütésed a fejére mesteri ütés volt.
I gotta say, that was a stroke of genius.
Csak legyen meg az ellenszer, amit megkap az utolsó ütés előtt.
We just need to find the cure... and get it into you before the final stroke.
ütés (also: pofon, flemm, füles)
volume_up
wham {noun} [coll.]
2. "kártyában"
Az ütés erejétől a férfi keze lecsúszott az ajtóról.
The force of it knocked his hand loose from the door.
De kezdte Gurgeh, minden szótagnál nagyot ütve a kőkorlátra , ez ütés akkor is megint ütés csalás!
'It,' Gurgeh said, slapping his hand on the stonework, 'is,' another slap, 'still,' slap, 'cheating!'
Page a műszerfalat markolva próbálta felfogni az ütés erejét.
In the front seat, Mrs. Page shoved her hands against the dashboard to absorb the shock.
3. "fejjel"
ütés (also: cél, hordó, tönk, tuskó)

Context sentences for "ütés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA férfi feltörő sikolya a torkára forrt, a tagjai elernyedtek az ütés hatására.
That quelled the dazed beginnings of his groans and left him sprawled and limp.
HungarianÉpp halántékon találta vele az egyik támadót, aki az ütés erejétől a földre roskadt.
Several pounds of metal moving at full bore caused him to crash to the ground.
HungarianBoghaz olykor-olykor felsikoltott, ha egy hosszabbra sikerült ütés őt találta.
Now and again Boghaz screamed as the lash flicked too far over and caught him instead.
HungarianPage a műszerfalat markolva próbálta felfogni az ütés erejét.
In the front seat, Mrs. Page shoved her hands against the dashboard to absorb the shock.
HungarianAnnál erősebb lesz az ütés, minél tovább tartja lenyomva a billentyűt vagy az egérgombot.
How long you hold down the mouse button or key determines strength of the shot.
HungarianAmikor egyforma erővel vágnak vissza, az első azt érzékeli, hogy erősödött az ütés.
So if they retaliate with the same force, the first person will think it's been escalated.
HungarianAz ütés ereje a földre lökte, így sikerült elkerülnie a vendigó második suhintását.
The impact knocked him to the floor and beneath of the sweep of the wendigo's second swipe.
HungarianBorzalmas ütés érte a raktár hátulját, mintha teherautó hajtott volna bele.
There was a monstrous thud against the back of the store, as if a truck had driven into it.
HungarianAz ütés mellmagasságban érte, és nekitaszította a Pinto felcsapható csomagtartójának.
It struck him chest-high, driving him against the Pinto's hatchback.
HungarianCsupán egy kis lendület, egy ütés belülről, és máris kifelé fordul a fegyver.
All it needed was a clean sharp sweep inside the gun and outward.
HungarianGlasgian megrándult, mintha trillió voltos elektromos ütés érte volna.
He jerked as if he had been jolted with a trillion volts of electricity.
HungarianNevile visszaadása egy remekbe szabott ütés a legtávolabbi sarokba kivédhetetlen volt.
Nevile's return was unplayable, a superb shot to the extreme corner.
HungarianNagynak elég nagy lett volna az ütés, de találatának sajna nem volt sok látszatja.
The rubber cup covered a lot of area but was not, unfortunately, very effective when it connected.
HungarianMár csak három ütés volt hátra, amikor odanéztem a kandalló felé.
Just as we got to the last three tricks I looked over toward the fireplace.
HungarianAz ütés ereje biztosan lebénította a támadót, a kardja hangosan csattant a kövön.
It clanged from stone to stone and must have numbed his foe.
HungarianEgyetlen ütés a pöröllyel és az ajtó belső oldalán zár és lánc röpült szanaszét.
One swing of the sledgehammer and the lock, bolt, and chain on the other side flew in all directions.
HungarianA két ütés közötti szünetben odasétál a kerítéshez, és mond valamit egy lánynak.
As I read them carefully for the second time, I decide that Drummond has filed them to prove a point.
HungarianAz ütés erejétől megroggyant a térdem, és hátraestem a sötétségbe, nekicsapódtam valaminek.
The impact bent my knees and threw me backward into darkness, jolting me against something.
Hungarian- Még mindig tagadott, de lassan kezdte összeroppantani a kapott ütés.
Suddenly he was stricken, disbelieving and yet slowly being crushed.
HungarianMindegyik ütés különbözik a másiktól, mindegyiknek különleges alakja van.
Each contusion was not only different from other contusions, but each was unique, oddly shaped.