"üzlet" English translation

HU

"üzlet" in English

HU üzlet
volume_up
{noun}

1. general

A büntető törvénykönyv 314. paragrafusa az üzlet akadályozásával kapcsolatos.
Section 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
- Az üzlet, az üzlet, fiúk - mutatott rá John, de nem volt biztos benne, hogy így is érez.
Business is business, guys, John pointed out, wondering if he really believed that or not.
Az üzlet azonban üzlet volt, még ebben a szép új világban is.
Busi­ness was still business, even in this New World Order.
volume_up
deal {noun}
A Lisszaboni Szerződés rossz üzlet Írországnak, rossz üzlet Európának és rossz üzlet a tágabb világnak is.
The Lisbon Treaty is a bad deal for Ireland, it is a bad deal for Europe and it is a bad deal for the wider world.
Az üzlet szentesítésével egyfajta szimbólum lett számukra.
In consummating the deal he'd become a symbol for them.
The deal is whatever I say the deal is, bush.
volume_up
dicker {noun}
üzlet (also: kereskedés, vásár, piac, piactér)
volume_up
mart {noun}
üzlet (also: iroda, lakás, hivatal, kereskedés)
volume_up
shop {noun}
Egy kis bennszülött üzlet volt, tele fehér agyagedényekkel és vizeskorsókkal.
It was a small native shop piled high with crude white clay pots and water jars.
Elmentek egy szappancsíkos kirakat előtt, amelyben régi tábla hirdette: EZ AZ ÜZLET KIADÓ.
They passed a soap-streaked show window with an old SHOP TO LEASE sign in the front.
Megálltunk egy üzlet ajtajának árnyékában, hogy fontolóra vegyük a következő lépésünket.
We stopped in the shadow of a shop doorway to consider our next move.
Elmentek egy szappancsíkos kirakat előtt, amelyben régi tábla hirdette: EZ AZ ÜZLET KIADÓ.
They passed a soap-streaked show window with an old SHOP TO LEASE sign in the front.
Huddle's turn to run the show again.
Földerítettem a terepet az üzlet előtt, de nem mutatkoztam.
I scouted the front of the shop without showing myself.
üzlet (also: készlet, tartalék, raktár, depó)
volume_up
store {noun}
Aztán egy másik emberünk elsétál az üzlet mellett, benéz, és nem lát semmit.
Then another one of our guys walks by the store, looks in and sees nothing.
Azt mondja ott legfölül, hogy NYITUNK HAMAROSAN, majd alatta: ÚJFAJTA ÜZLET!
It says OPENING SOON on top, and under that, ANSWERED PRAYERS, A NEW KIND OF STORE.
Az üzlet nem volt az enyém; nem engedhettem meg magamnak, hogy megbocsássak és mindent feledjek.
The store wasn't mine, so I was in no position to forgive and forget.
Melancthe bosszúsan lehajított még öt aranykoronát a pultra, és az üzlet ezzel megköttetett.
Melancthe contemptuously flung down five more crowns of yellow gold, and the transaction was thereby validated.
Mondd csak, barátom kérdezte, miután az üzlet megköttetett , milyen messze van innen a pelosiai határ?
'Tell me, neighbour,' he said when the transaction was completed, 'how far is the Pelosian border?'
Amikor az üzlet híre véletlenül eljutott Desmei fülébe, a boszorkány arra gondolt, ezek a darabok talán betöltenék annak a kéziratnak a hézagait, amit oly régen próbált összerakni.
When news of the transaction came by chance to the ears of the witch Desmei, she wondered if the fragments might not fill out the gaps in a manuscript which she had long been trying to restore.
üzlet (also: zúgás, zseni, szakember, okos ember)
volume_up
whiz {noun}

2. "amit megkötnek"

üzlet (also: alku, alkalmi vétel)
Barátok között csak akkor jó az üzlet, ha mindketten megkapják, amit akarnak.
No bargain between friends is fair unless both sides get something they want.'
Milyen remek üzlet, és mégis annyi ostoba és vak ember van, aki nem hajlandó belemenni.
Such a fine bargain, and yet there were those too stupid and too blind to accept it.
Well, a bargain's a bargain.

Context sentences for "üzlet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNos, maga tudja, ha egy nagy üzlet közepén van, nehezen tudja elhagyni a várost.
Well, you know if he's in the middle of a big sales pitch he can hardly skip town.
HungarianAz egységes piac 500 millió állampolgár és 20 milliónál is több üzlet otthona.
The single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
HungarianÁllítólag a harmadik legjobb üzlet a kábítószer- és a fegyverkereskedelem után.
It is said to be the third largest in the world, after drugs and weapons.
HungarianAz üzlet pénzügyi részével kapcsolatban csak sikerült találni valami adatot nem?
Surely there's something to be found out on the financial angle, there?
HungarianNem volt különösebben nagy forgalom, mivel csak kevés üzlet kapott helyet az utcában.
It was not a particularly busy street, for there were but few shops along its sides.
HungarianHadd magyarázzam meg neked: Ha apunak bejön az üzlet, sok pénzt kap.
Let me explain it to you like this: If Daddy does this, I can get money for us.
HungarianAkiknek kevésbé sikerült az üzlet, szívtelennek és embertelennek titulálják.
Those who did not do well with her called her feelingless and inhuman.
HungarianAzonban Harry is mondta, hogy az üzlet első szabálya, hogy az ember ismerje meg az ellenfelét.
As Harry had said, however, the first order of busi138 ness was knowing your enemy.
HungarianAzért jöttem, mert úgy gondoltam, vagy meglesz az üzlet, vagy nem, megállapodunk tisztességesen.
I come because I thought I'd get a take it or leave it, one right gee to another.
HungarianAz üzlet nyilvánvalóan antik darabokra szakosodott, nem modern ékszerekre.
Evidently the emporium specialized in antique pieces rather than their modern counterparts.
HungarianA Logan tornyot azonban az üzlet hozta létre, és tartotta életben.
But commerce was Logan Tower's reason for existence and commerce was its lifeblood.
HungarianAztán Joe felhívta Ray Crowellt, hogy átveszi a kölyökkutyát, ha áll még az üzlet.
Joe had called Ray Crowell and said he'd decided to take the pup if Crowell was still agreeable.
HungarianSzámos üzlet bezárt, ahogy délebéd után szokás, mások viszont nyitva tartottak.
Many shops were shut now, as was definitely the custom after the heavy meal, but others were not.
HungarianHatalmas üzlet van a Szudáni hadsereg modernizálásában... bakanccsal való ellátásában.
There's a large market in modernizing the armies in the Sudan... and providing them with boots.
HungarianOdakint, a kis üzlet előtt egy tucatnyi biztonsági ember strázsált.
Outside the small burger joint, a dozen security men patrolled silently.
HungarianNem ment valami jól az üzlet, és tudja ki repül ilyenkor elsőnek.
Things got a little slow and... of course you know who's the first to go.
HungarianTudta, hogy az üzlet beindult, tehát Spicer rá fog kapcsolni.
And since it was working so well, he knew Spicer would turn up the heat.
HungarianNem jó üzlet fehér mének családfáját árulni a sahiboknak!
Indeed a white stallion's pedigree is not a good thing to peddle to Sahibs!
HungarianHogy megy az üzlet mostanában? kérdezte Sparhawk a cimmurai alvilág torzonborz vezetőjét.
Sparhawk asked the gross leader of the underside of Cimmura.
HungarianAhogy mondod, üzlet, jóllehet, nem olyan, ami még fog kötteti, hanem olyan, ami már megköttetett.
Biz, as you say, but biz that was, rather than biz that shall be.