"abból" English translation

HU

"abból" in English

HU abból
volume_up
{adverb}

abból (also: attól, onnét)
(2) A panasznak elegendő bizonyítékot kell tartalmaznia a tisztességtelen árképzési gyakorlatok alkalmazására és az abból származó kárra vonatkozóan.
The complaint shall contain sufficient evidence of the existence of the unfair pricing practice and injury resulting therefrom.
abból (also: arról)

Context sentences for "abból" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAbból, amit kiderített, pár dolog, úgy érzem, összefüggésben lehet a nyomozással.
As I say, there are one or two things that I think could do with investigation.
HungarianEl kell olvasni a preraffaeliták történetét, abból kiderül, hogy mi az a divat.
When you've read all about the PrcRaphaelites you realise just what fashion is.
HungarianCsak Penzában ne kezdtem volna el mulatni - futotta volna abból a pénzből hazáig!
If I hadn't dissipated so in Penza I'd have had enough money to get home with.
HungarianA trükk abból állt, hogy hegycsúcsok legyenek köztük és a radarállomások között.
The trick was to keep mountaintops between them and the radar transmit- ters.
HungarianTöbbet tanultunk abból, mit később mondtál neki felelte a sötét szemű asszony.
We learned more from what you said to him afterwards, said the dark-eyed woman.
HungarianKevés maradt meg abból a büszke hajógyárból, ahol a ”Szolidaritás” megszületett.
Little remains of the proud shipyard that was the birthplace of 'Solidarity'.
HungarianAbból, hogy mindig azzal dicsekszel, milyen nagyszerű voltál tíz évvel ezelőtt.
And I am so tired of all this-- The big talk about how big you were ten years ago.
HungarianEgyszerűen abból a tényből fakad, hogy a tagállamok nagymértékben ellenzik azt.
It is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
HungarianAbból, amit á hídi fin mondott, úgy tűnik, egyáltalán nincs is ránk szükséged.
From what the fen on the bridge tell usss, you don't seem to need us there at all!
HungarianKezd elegem lenni abból, hogy idetelefonálgatsz és szándékosan értetlenkedsz!
'I'm getting fed up with you calling me up here and being deliberately awkward!
HungarianA megálmodott kórházakat abból a vagyonból építed fel, amelyet én adtam neked.
You dream of hospitals you will build by means of the riches brought to you by me.
HungarianAvalloch elhitte, hogy Morgaine képes rá; látszott abból, ahogyan visszahőkölt.
He believed she could do it; that was clear from the way he shrank from her.
HungarianAzt hiszem, abból megért valamit, amit én mondok neki, de más szavát nemigen érti.
I think maybe she understands a little of what I say to her, but no one else.
HungarianDe nézze csak, maga jó ideje ismeri őket s abból, amit ő mesélt, hogy maga meg ő
But look,. you've known them a long time and from what she says you and her
HungarianAbból, amit a saját szememmel láttam, és abból, amit Tredwelltől megtudtam.
By the evidence of my own eyes, and by what I learned from questioning Tredwell.
HungarianAbból indult ki, hogy figyelik, azokkal a fiúkkal együtt, ott a fehér furgonban.
He assumed they were watching, back there with the boys from the white van.
HungarianFenét, Rita Mae, egész háztömböt vásárolhatnál a Csatorna utcán abból a smaragdból.
`Hell, Rita Mae, you could buy a block of downtown Canal Street with that emerald.
HungarianSőt, mindkét típusú transz-zsírsav egyaránt káros, ha abból túl sokat fogyasztunk.
Both types of trans-fatty acid are in fact equally harmful if too much is consumed.
HungarianMit sem hallott abból, hogy odaát a házban vagy egy tucatszor eseng a telefon.
And when the phone in the house rang a dozen or so times, he never heard it.
HungarianAbból a nagyjából 29 millió génből csak körülbelül 24 ezer van a mi a genomunkban.
Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.