"abból a célból" English translation

HU

"abból a célból" in English

HU abból a célból
volume_up
{preposition}

Similar translations for "abból a célból" in English

abból adverb

Context sentences for "abból a célból" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSohasem abból a célból születnek meg, hogy új hatásköröket próbáljunk megszerezni.
They are never born out of an attempt to acquire new competences.
HungarianIntézkedésre került sor azonban abból a célból, hogy a választásokat a kijelölt időben megtartsák.
Action has been taken, however, with a view to holding elections at the appointed time.
HungarianNem abból a célból fejlődtünk ilyenné, hogy az atomok világában tájékozódjunk.
We never evolved to navigate in the world of atoms.
HungarianGreat Western amit ő épített abból a célból, hogy az utazás második fele megvalósulhasson.
This is the S.S. Great Western that he built to take care of the second half of that journey.
HungarianAbból a célból, hogy elkerüljük a botrányt Jobb, ha csak érdeklődöm, mint hogy esetleg meginduljon a lavina.
It is better that I should ask them here than that the matter should pass outside our control.
HungarianJavaslatot készítünk abból a célból is, hogy betiltsuk a kegyetlen módon legyilkolt fókák bőrének kereskedelmét.
We are also preparing a proposal to prohibit trade in the skins of seals that have been inhumanely hunted.
HungarianTökéletes ez a kezdeményezés abból a célból, hogy objektíven térképezzük fel a média helyzetét az Európai Unióban.
It is the perfect initiative for exploring the media landscape in the European Union in an objective way.
HungarianÉn abból a célból teszem, hogy az embereket behozhassam a könyveimbe, ezért fizetnek, ha nem is úgy ahogy illenék.
I do mine with the object of putting people in books, and I get paid for it, though not as much as I should.
HungarianHétfőn pedig már Brüsszelben volt abból a célból, hogy hozzálássunk jövőbeni kapcsolataink fejlesztéséhez és mélyítéséhez.
He was in Brussels on Monday in order to begin to further and deepen that relationship for the future.
HungarianMi továbbra is ellenezzük a hulladékégetés átcímkézését és módosítást nyújtottunk be abból a célból, hogy ez törlésre kerüljön.
We remain opposed to the 're-branding' of incineration and have put down an amendment to have this deleted.
HungarianKérjen egészségbiztosítójától előzetes engedélyt mielőtt külföldre utazik abból a célból, hogy tervezett kórházi kezelésben részesüljön.
Ask your health insurer for prior authorisation before going abroad for planned hospital treatment.
HungarianAz egyéni munkajogot pontosan abból a célból hozták létre, hogy kompenzálja az egyenlőség hiányát e viszonyban.
Indeed, individual labour law was created precisely for the purpose of compensating for the lack of equality of arms in this relationship.
HungarianA Bizottság elnöke felvetett bizonyos témákat abból a célból, hogy ne mozduljunk el a populista irányba, de tegyük meg, amit lehet.
The Commission President has raised certain issues with us so as not to give in to populism, but there are things that can be done.
HungarianFeltétlenül kérjen egészségbiztosítójától előzetes engedélyt, mielőtt külföldre utazik abból a célból, hogy ott tervezett kórházi kezelésben részesüljön.
Make sure to ask your health insurer for prior authorisation before going abroad for planned hospital treatment.
HungarianÖsszesen 500 módosítást és 50 kompromisszumos javaslatot nyújtottak be abból a célból, hogy az európai ipar ismét világvezető legyen.
A total of 500 amendments and 50 compromise proposals have been tabled with the aim of making industry in Europe a world leader again.
HungarianTovábbi forrásokat különítettünk el abból a célból, hogy az európai híreket perzsa nyelven is közvetíteni tudjuk, ami Irán és Afganisztán nyelve.
We have allocated additional resources so that we can publish European news in Farsi, the language of Iran and Afghanistan.
HungarianA Bizottságot rendszeresen tájékoztatják, és adott esetben megfelelő konzultációkat tartanak abból a célból, hogy megoldást találjanak.
THE COMMISSION SHALL BE KEPT INFORMED AND SHALL , WHERE NECESSARY , HOLD APPROPRIATE CONSULTATIONS FOR THE PURPOSE OF REACHING A SETTLEMENT .
HungarianMegfelelő pénzügyi forrásokat kell előirányozni abból a célból, hogy ezek a központok magas színvonalú hozzáférhető tájékoztatást kínálhassanak.
Adequate funding must be earmarked for this, in order to ensure that these centres provide high quality information which is accessible.
HungarianA Bizottság fontolóra veszi, hogy lecseréli az irányelv módosítására irányuló, már közzétett javaslatát abból a célból, hogy jobban kezeljék ezt a problémát.
The Commission is considering the replacement of its pending proposal to amend the directive to better address this problem.
HungarianElfogadom, hogy némelyik vallás alapvető jelentőséget tulajdonít annak, hogy hogyan ölnek le egy állatot abból a célból, hogy húsát elfogyasszák.
I accept that some religions attach fundamental importance to the way in which an animal is slaughtered in order for its meat to be consumed.